ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Projekt Rozvoj gramotností na ZŠ Trávníky

ZŠ Trávníky od 1. srpna 2017 vstupuje do realizace dvouletého projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Rozvoj gramotností na ZŠ Trávníky
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005781
Doba realizace: 1. 8. 2017–31. 7. 2019
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Příjemce dotace: Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace

Cílem tohoto projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, personální posílení o školního asistenta a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem.

zpět na seznam aktualit