ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Pasování prvňáčků

Středa 18. září byla pro všechny prvňáčky velkým dnem. Do školy totiž dorazili jejich rodiče, babičky i dědečkové, aby se mohli osobně podívat na to, jak budou prvňáčci svými velkými kamarády z řad žáků 9. ročníku pasováni na školáky a školačky.

Program, který probíhal v tělocvičně naší školy, zahájila paní ředitelka, která shrnula, co se už prvňáčci za ty dva týdny, které chodí do školy, stihli naučit. Následoval slavnostní slib deváťáků, že budou prvňáčkům oporou a vzorem, budou jim pomáhat, ochraňovat je a podílet se na vytváření příjemného a bezpečného prostředí pro jejich nové malé kamarády. Postupně pak všichni žáci 1. ročníku přistupovali v doprovodu svého patrona k samotnému pasování. Každý z nich dostal také pamětní list, medaili a pár drobností pro radost. Součástí programu bylo i vystoupení kroužku aerobiku se svou velmi úspěšnou sestavou Olympijský sen, a také dvě pěvecká vystoupení děvčat z V. C Nikol Kučerové, Dagmar Kaňové a Adélky Tomeškové. Na závěr si prvňáčci s deváťáky připravili písničku „Když máš radost“. A my přejeme našim prvňáčkům, aby ve škole zažívali co nejvíce radosti, a to nejen ze svých úspěchů a pokroků, ale také z navázání nových kamarádství i ze společných zážitků, které školní život přináší.

Mgr. Denisa Trčková, třídní učitelka IX. B

zpět na seznam aktualit