ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Rozsvícení vánočního stromu

Dne 29. 11. 2019 vystoupili vybraní žáci z 5. oddělení školní družiny, dále z pátého ročníku a žáci navštěvující pěvecký sbor při příležitosti tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích na náměstí 3. května.

Děkujeme všem dětem za účast na předvánočním vystoupení. Přednes vánočních básniček a tří písní nacvičovali s žáky v letošním roce Mgr. Erika Müllerová a BcA. Jiří Ovečka, který naše žáky doprovodil na housle. Zejména pro naše prvňáčky to byla první zkušenost s vystupováním, ale žáci přistoupili k nácviku velmi zodpovědně a vše zvládli na jedničku s hvězdičkou. Za své milé vystoupení sklidili zasloužený potlesk a mnoho pochval od diváků. Velké poděkování patří za pěkné vystoupení nejen našim žákům, ale také jejich rodičům, kteří nás přišli podpořit.

Mgr. Erika Müllerová, vyychovatelka ŠD

zpět na seznam aktualit