ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Olympiáda v českém jazyce

V prosinci proběhlo školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 15 žáků osmých a devátých tříd. Všichni museli splnit náročné úkoly z mluvnice a napsat slohovou práci na zadané téma. 

Nejlépe si vedl Martin Lapčík, druhé místo obsadil Richard Winter a na třetím místě skončil Michael Jurča. Všichni tři chlapci jsou ze třídy IX. A.

Martin Lapčík a Richard Winter naši školu následně reprezentovali v okresním kole této soutěže. To se uskutečnilo 22. ledna 2020 na Gymnáziu T. G. Masaryka ve Zlíně. Chlapci si zde vedli výborně. Mezi 73 soutěžícími základních škol a gymnázií celého okresu Richard Winter obsadil krásné 4. místo, Ondřej Lapčík obsadil místo 15. Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a ke krásnému výsledku jim blahopřejeme. Děkujeme také za čas, který museli věnovat přípravě na tuto soutěž. Věříme, že vědomosti, které při přípravě získali, využijí i v dalším studiu na středních školách.

Mgr. Oldřiška Vobrová, učitelka ČJ

zpět na seznam aktualit