ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Informace z Krajské hygienické stanice Zlín

Vážení rodiče,

informujeme vás o zprávě, kterou jsme obdrželi od ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Zlín Mgr. Ivany Lukašíkové:

Ve 4. kalendářním týdnu došlo ve Zlínském kraji k výraznému vzestupu akutních respiračních onemocnění, a to zejména u školáků, tj. ve věkové kategorii 6-14 let. Nemocnost u školáků vzrostla o 70 % a následný týden o 46 %. Zpočátku dominovala jiná virová respirační onemocnění, ale v současné době stále stoupá podíl chřipkových nákaz. Dokumenty doporučené k prostudování jsou uveřejněny zde:

http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2020/ari_doporuceni_skoly.pdf http://www.khszlin.cz/wcd/pages/extranet/aktuality/2019/pravidla-dezinfekce.pdf

Na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (v aktualitách) jsou pravidelně zveřejňovány informace k akutním respiračním onemocněním.

zpět na seznam aktualit