ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Informace k osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci docházet žáci 9. ročníků do školy, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků bude probíhat v předem stanovených skupinách v maximálním počtu 15 žáků, které nebude možné měnit. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než 11. 5. 2020.

Přítomnost žáků ve škole bude možná od 12. 5. 2020 do 4. 6. 2020 každé úterý, středu a čtvrtek od 8:00 hodin do 11:20 hodin. V tomto čase proběhnou konzultace ve dvou blocích zaměřených na matematiku a český jazyk. Cílem je příprava na přijímací zkoušku na SŠ. Pozdější příchod do školy a dřívější odchod ze školy bude akceptován pouze ve výjimečných případech. Škola povede evidenci docházky. Distanční výuka bude dále probíhat v obdobném režimu dle pokynů vyučujících. Mohou být omezeny nebo změněny online hodiny. Účast žáků je podmíněna při prvním vstupu do školy v každém týdnuodevzdáním čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonný zástupce bude povinen neprodleně oznámit škole změnu zdravotního stavu žáka. Zájem o osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole bude zjišťován prostřednictvím Edookitu. Bližší informace k organizaci a hygienickým podmínkám společně s Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (součástí je také výčet rizikových skupin) budou zákonným zástupcům žáků 9. ročníku zaslány prostřednictvím přílohy Edookitu. V případě potřeby se obracejte na třídní učitele 9. ročníku nebo na vedení školy. Děkujeme za spolupráci.

zpět na seznam aktualit