ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Aktuality

Aktuality

Pasování prvňáčků na školáky

V pátek 25. 9. 2020 proběhlo ve třídách I. A a I. B již tradiční Pasování na prvňáčky. I když letošní pasování bylo trochu jiné než v předchozích letech, nechyběla sváteční nálada, rozechvělí prvňáčci a očekávání, jaké to bude, až budu tím opravdickým školákem.

[more]celý článek...
vloženo 05.10.2020

Rozpis tělocvičen pro školní rok 2020/2021

Rozpis obsazenosti tělocvičen pro tento školní rok si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 24.09.2020

Akce ŠD: Bubliny všude kam se podíváš

První letošní akci školní družiny přálo pěkné počasí a tak jsme si užili krásné odpoledne plné bublin. Nejmenší děti se naučily říkanku a společně si ji i zacvičily, starší děti skládaly obří bublinu slepenou z malých bublinek, které hledaly a sbíraly na školním hřišti.

[more]celý článek...
vloženo 17.09.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

S účinností od 10. 9. 2020 až do odvolání se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování. Co se týče budov škol se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

[more]celý článek...
vloženo 09.09.2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Pokud nedojde ke změně epidemiologické situace, bude výuka probíhat bez roušek. Další informace obdrží rodiče na třídních schůzkách, které se uskuteční v pondělí 7. 9.
Informace o době vyučování v 1. týdnu školního roku 2020/2021 si můžete prohlédnout zde:

[more]celý článek...
vloženo 19.08.2020

Přehled sešitů pro žáky II. stupně pro následující školní rok

Přehled sešitů, které si žáci II. stupně mají připravit pro následující školní rok si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 05.08.2020

Přání

Přejeme všem krásné pohodové prázdniny plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků, bez virů, roušek a dalších omezení. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na její pokračování v dalším školním roce.

Zaměstnanci ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 30.06.2020

Informace pro veřejnost

Úřední hodiny kanceláře školy v době hlavních prázdnin budou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 10 hodin. Úřední záležitosti budou vyřizovány po předchozí telefonické domluvě (tel. 576 771 601).

Informaci o vydávání nevyzvednutých vysvědčení si můžete prohlédnout zde.

sekretariát školy

[more]celý článek...
vloženo 28.06.2020

Žádosti o pronájem tělocvičen ve školním roce 2020/2120

Žádosti o pronájem tělocvičen ve školním roce 2020/2021 zasílejte na sekretariát školy p. Mašláňové do 31. 7. 2020. E-mail: maslanova@zsotrtrav.cz.

[more]celý článek...
vloženo 17.06.2020

ŠD: Co je u nás nového?

Všichni jsme se moc těšili, až skončí nařízená opatření a pro většinu z nás se znovu otevřou dveře naší trávnické školy. A dočkali jsme se. Jsme tady a jsme rádi. Sice se stále nemůžeme obejmout, pohladit nebo potřást si rukou, ale to nevadí. Hlavně že jsme opět spolu.

[more]celý článek...
vloženo 04.06.2020

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

blíží se konec volebního období stávající školské rady. Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. připravujeme volby pro nové volební období.

[more]celý článek...
vloženo 24.05.2020

Školní spoje od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

jízdní řád školních spojů DSZO od 25. 5. 2020 si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 19.05.2020

Vzdělávání žáků na 1. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě nařízení vlády ČR bude od 25. 5. 2020 umožněno vzdělávání žáků 1. stupně v budově školy. Docházka žáků do školy je dobrovolná. Pokud zákonní zástupci žáka ke vzdělávání přihlásí, vztahují se na něj i podmínky omlouvání jeho případné absence stanovené školním řádem. Žáci budou vzděláváni ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků, složení skupin je neměnné do 30. 6. 2020.

Touto cestou Vás žádáme, abyste nejpozději do 18. 5. 2020 do 8:00 hod. nahlásili v sekretariátu školy buď emailem (maslanova@zsotrtrav.cz) nebo prostřednictvím Edookitu, zda vaše dítě bude docházet do školy, a doplnili, jestli se bude účastnit pouze dopoledního vzdělávání (cca do 11:40 hod.), nebo i odpoledního (max. do 16:00 hod.). Přihlásit dítě dodatečně není možné.

[more]celý článek...
vloženo 16.05.2020

Informace k osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci docházet žáci 9. ročníků do školy, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků bude probíhat v předem stanovených skupinách v maximálním počtu 15 žáků, které nebude možné měnit. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než 11. 5. 2020.

[more]celý článek...
vloženo 06.05.2020

Přijímací řízení

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 14.04.2020

Jak si zachovat psychickou pohodu a nezbláznit se ani během karantény

Milí žáci, vážení rodiče,

vyhlášení krizového stavu a karantény pro celou ČR je pro nás všechny novou zkušeností, která zatěžuje organismus (stres), proto jsou v tomto období normální výkyvy nálad, vztek, úzkost, strach, horší koncentrace, podrážděnost, ale i např. problémy se spánkem. Buďte sami k sobě i druhým laskaví, nebraňte se přiznat své obavy, emoce, sdílet je s druhými, aby Vás a Vaše blízké negativní emoce dále neovládaly a tolik neparalyzovaly.

[more]celý článek...
vloženo 10.04.2020

LVK 2020 aneb stihli jsme to taktak

Ve dnech 9. – 13. 3. 2020 se žáci šestého ročníku vydali na lyžařský výcvikový kurz, který se tentokrát konal na hranicích se Slovenskem, ve Skicentru Kohútka.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2020

Úřední hodiny ZŠ Trávníky

Informujeme veřejnost, že od 11. 3. 2020 je ZŠ Trávníky uzavřena. Nezbytné požadavky budou vyřizovány na základě předchozí mailové či telefonické komunikace denně v úředních hodinách od 8 do 11 hodin.

Formulář na ošetřovné pro žáky do 13 let věku bude na základě žádosti rodičů zaslán také e-mailem.

Děkujeme za pochopení.

ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 29.03.2020

Zápis dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. tříd ZŠ Trávníky Otrokovice se uskuteční od 1. do 9. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí distanční formou.

[more]celý článek...
vloženo 24.03.2020

Informace o uzavření sportovišť v Otrokovicích

Aktuální informace o uzavření sportovních zařízení v Otrokovicích si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 16.03.2020

Informace o uzavření tělocvičny ZŠ Trávníky

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým vláda vyhlašuje nouzový stavu 12. 3. na dobu 30 dnů, a na základě jednání Krizového štábu ORP Otrokovice se s platností od pátku 13. března do odvolání uzavírá pro všechny složky školní tělocvična.

[more]celý článek...
vloženo 14.03.2020

Informace o uzavření všech škol a školských zařízení v ČR

Vážení rodiče,

sděluji vám, že na základě rozhodnutí vlády budou s platností od 11. 3. 2020 uzavřeny všechny školy v ČR (kromě mateřských). 

Text tohoto mimořádného opatření si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 10.03.2020

Mimořádné karanténní opatření pro občany ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné karanténní opatření pro občany ČR, kteří se vrátili z Itálie. Text opatření si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 07.03.2020

Informace k aktuální epidemiologické situaci

Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem osob nakažených koronavirem v ČR a možností zavlečení tohoto onemocnění do Zlínského kraje, kde tento týden probíhaly jarní prázdniny, vydaly příslušné orgány několik oznámení, se kterými se můžete seznámit i prostřednictvím našich webových stránek:

[more]celý článek...
vloženo 06.03.2020

Francouzština na Základní škole Trávníky

Toto pololetí se na naší Základní škole Trávníky otevřel kroužek francouzského jazyka. Výuka probíha jedenkrát týdně, klasickou i interaktivní formou. Žáci tedy mají možnost získat základní znalost jak ústního, tak písemného projevu.

[more]celý článek...
vloženo 02.03.2020

Informace z KHS Zlín

Vzhledem k právě probíhajícím jarním prázdninám a s tím spojené zvýšené pravděpodobnosti cestování do zahraničí nám KHS Zlín zaslala informace k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem. Informace si můžete přečíst zde.

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 01.03.2020

Návštěvy předškoláků z MŠ ve škole

V tomto týdnu k nám zavítali předškoláci z MŠ Hlavní a Jabůrková. Navštívili ukázkovou hodinu, kde mohli vidět, co je to vyučování a co některé z nich už příští rok čeká.

[more]celý článek...
vloženo 26.02.2020

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že na základě Usnesení č. RMO/515/09/18 a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude provoz školní družiny při Základní škole Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, ve dnech 2. - 6. 3. 2020 (jarní prázdniny) přerušen.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 24.02.2020

Projekt EDISON

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

[more]celý článek...
vloženo 24.02.2020

Pochvala dětem z výtvarného kroužku Artík

Tydli, fydli, bumtarata, otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej.

[more]celý článek...
vloženo 23.02.2020

Svátek svatého Valentýna ve školní družině

Jedná se o den, kdy se tradičně předávají dárečky, přáníčka nebo květiny, jako symbol lásky. Největší radost udělají na Valentýna ručně vyrobené přáníčka a dárky od srdce.

[more]celý článek...
vloženo 22.02.2020

Akce ŠD: Ptačí týden

V zimě je třeba myslet na ptáčky a pomáhat jim s přikrmováním. Ve školní družině jsme se zapojili i do akce DDM Sluníčko nazvaný Ptačí týden.

[more]celý článek...
vloženo 20.02.2020

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Umět cizí jazyk je v dnešní době nutnost. Tuto skutečnost si uvědomují i žáci naší školy a pilně se učí angličtině, němčině či ruštině. Vědomosti si pak ověřují v praxi nejen v hodinách s rodilým mluvčím, ale i v jazykových olympiádách a na zahraničních zájezdech.

[more]celý článek...
vloženo 12.02.2020

Informace z Krajské hygienické stanice Zlín

Vážení rodiče,

informujeme vás o zprávě, kterou jsme obdrželi od ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Zlín Mgr. Ivany Lukašíkové:

[more]celý článek...
vloženo 08.02.2020

Leden ve školní družině

Co se vám vybaví, když se řekne zima? Nám ve školní družině spousta báječných nápadů.

[more]celý článek...
vloženo 06.02.2020

Výchovný koncert ve Zlíně

Dne 29. 1. 2020 jsme s žáky VI. A a VI. B navštívili Kongresové centrum ve Zlíně a poslechli si v podání filharmonie Bohuslava Martinů program s názvem O baroku, klasicismu a romantismu.

[more]celý článek...
vloženo 03.02.2020

Akce ŠD: O krůček blíž k vědě …

Šedivé, páteční odpoledne jsme u nás ve družině dokázali proměnit v čas plný zábavy a poznání. Proběhla tu akce s názvem O KRŮČEK BLÍŽ K VĚDĚ…. Všech pět oddělení se proměnilo ve vědecké laboratoře, kde nám paní vychovatelky předvedly a vysvětlily experimenty, které zase my můžeme předvést rodičům a kamarádům.

[more]celý článek...
vloženo 30.01.2020

Návštěva Experimentária aneb učení hrou v praxi

Když jsme se dozvěděli, že nás, prvňáčky, pozvali učit se do Experimentária, velmi nás to překvapilo. Proč nás zvou na střední školu? A do místa, jehož název neumíme ani pořádně vyslovit? Byli jsme zvědaví a hlavně plní očekávání.

[more]celý článek...
vloženo 28.01.2020

Olympiáda v českém jazyce

V prosinci proběhlo školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 15 žáků osmých a devátých tříd. Všichni museli splnit náročné úkoly z mluvnice a napsat slohovou práci na zadané téma. 

[more]celý článek...
vloženo 26.01.2020

PF 2020

Klidné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Trávníky.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2019

Den otevřených dveří - atraktivní pokusy z chemie

V rámci dne otevřených dveří dne 13. 12. 2019 se uskutečnila i ukázka atraktivních chemických pokusů.

[more]celý článek...
vloženo 17.12.2019

Soutěž Nejlepší chemik

Soutěž Nejlepší chemik se uskutečnila 10. 12. 2019 na SPŠ v Otrokovicích a konkurence byla velká. Zúčastnilo se skoro 90 žáků ze základních škol z celého okolí.

[more]celý článek...
vloženo 16.12.2019

Vánoční dílny v DDM Sluníčko

Možnost vyrobit si vánoční ozdobu měly děti z otrokovických MŠ v úterý 9. prosince, kdy pro ně zaměstnanci DDM Sluníčko připravili vánoční tvořivé dílničky. K tomu, aby se dětem pěkně tvořilo, přispěla již tradičně i naše škola.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2019

Rozsvícení vánočního stromu

Dne 29. 11. 2019 vystoupili vybraní žáci z 5. oddělení školní družiny, dále z pátého ročníku a žáci navštěvující pěvecký sbor při příležitosti tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích na náměstí 3. května.

[more]celý článek...
vloženo 03.12.2019

Ocenění výtvarných prací žáků školy

V loňském školním roce ze žáci naší školy zúčastnili výtvarné soutěže se sportovní tematikou organizovanou firmou SMO a. s.

[more]celý článek...
vloženo 01.12.2019

Naše žákyně třetí v OP ve florbalu

Dne 15. listopadu 2019 bylo sehráno finále OP ve florbalu mladších i starších žákyň na ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Naše škola ZŠ Trávníky vyslala na toto klání družstva obou kategorií.

[more]celý článek...
vloženo 26.11.2019

Pozvánka

Vážení rodiče,

ZŠ Trávníky Otrokovice ve spolupráci s odborem školství a kultury MěÚ Otrokovice a SRPŠ při ZŠ Trávníky Otrokovice vás zve na setkání s ředitelkou školy Mgr. Evou Horňákovou, které se uskuteční 4. 12. 2019 v 16 hodin ve školním klubu ZŠ Trávníky.

Jste srdečně zváni.

vedení školy 

[more]celý článek...
vloženo 25.11.2019

Zájmový útvar ŠD Artík má hned tři umístění ve výtvarné soutěži Barvy podzimu

Žáci z výtvarného kroužku Artík se zúčastnili podzimní výtvarné soutěže, kterou vyhlásil DDM Sluníčko Tlumačov.

[more]celý článek...
vloženo 25.11.2019

30. výročí sametové revoluce na ZŠ Trávníky Otrokovice

Během minulého týdne jsme si na naší škole připomněli 30. výročí událostí bojů za svobodu a demokracii.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2019

Projekt Modernizace a vylepšení zázemí školní žákovské dílny

Naší škole se podařilo získat dotaci od Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na modernizace a vylepšení zázemí školní žákovské dílny.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2019

Výstava LEGO

Ve středu 13. listopadu navštívila třída IV. B výstavu LEGO. Výstava se uskutečnila v budově Alternativy Zlín.

[more]celý článek...
vloženo 18.11.2019

Den otevřených laboratoří

Minulý týden navštívili žáci devátých ročníků Den otevřených laboratoří na Střední průmyslové škole v Otrokovicích, IX. B 12. 11. a IX. A 14. 11.

[more]celý článek...
vloženo 18.11.2019

Cvičení podle učebnic Project

Vážení rodiče, milí žáci,

na následujícím odkazu najdete procvičování z anglického jazyka podle učebnic Project. Cvičení můžete libovolně používat jako domácí procvičování.

Vyučující AJ

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

[more]celý článek...
vloženo 17.11.2019

Vítězka soutěže Co pro mě znamená svoboda je z naší školy

Město Otrokovice, odbor školství a kultury vyhlásilo v září pro žáky otrokovických základních škol a víceletého gymnázia literární soutěž Co pro mě znamená svoboda. Na naší škole se do této soutěže zapojilo 22 žáků osmých a devátých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 15.11.2019

Pozvánka

Zveme vás na slavnostní vyhlášení literární soutěže, které se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 18 hodin v Otrokovické BESEDĚ. Přijďte podpořit naše úspěšné žáky!

Předmětová komise českého jazyka

[more]celý článek...
vloženo 13.11.2019

Akce ŠD: Začínáme tvořit

Každé pondělí od 15 hodin se schází jeden z kroužků školní družiny zaměřený na keramiku.

[more]celý článek...
vloženo 12.11.2019

Akce ŠD: Bubákování

V každém oddělení školní družiny probíhal konec měsíce října ve znamení Dušiček a Halloweenu.

[more]celý článek...
vloženo 11.11.2019

Charitativní sbírka Bílá pastelka

Jako již tradičně, i letos se uskutečnila na naší škole sbírka na podporu slabozrakých a nevidomých s názvem Bílá pastelka. 

[more]celý článek...
vloženo 11.11.2019

Co se u nás děje, aneb informace ze školní družiny

Letošní podzim je v naší školní družině plný nejrůznějších akcí a aktivit. V září jsme ukazovali prvňáčkům, jak to v družince funguje, kde máme jaké hračky i jak trávíme společný čas. Byli jsme si prohlédnout stanici profesionálních hasičů v Otrokovicích a navštívili jsme výstavu IQ play.

[more]celý článek...
vloženo 10.11.2019

Stávka

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že se připojujeme ke stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na středu 6. listopadu 2019.

V tento den bude naše škola včetně školní družiny uzavřena.

[more]celý článek...
vloženo 05.11.2019

Výchovný koncert 4. a 5. tříd

Dne 25. října se 4. a 5. třídy zúčastnily výchovného koncertu ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 05.11.2019

Exkurze do Dukovan

25. října jsme se vydali na exkurzi do Dukovan. První stanoviště bylo ale v Jaroměřicích nad Rokytnou.

[more]celý článek...
vloženo 01.11.2019

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 jsme se v rámci celostátní akce Týden knihoven zúčastnili slavnostního pasování žáků druhých ročníků na čtenáře. Slavnostní akt se konal v obřadní síni Městského úřadu v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 06.10.2019

7. ročník Memoriálu Mgr. Jiřího Ševčíka

Dne 27. září 2019 k nám přijeli naši přátelé ze Základní školy Pavla Demitru z Dubnice nad Váhom, aby se zúčastnili sportovního klání pořádaného jako vzpomínku na pana učitele Ševčíka, oblíbeného učitele-tělocvikáře ZŠ Trávníky Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 03.10.2019

Dopravní soutěž

Dne 20. září 2019 se uskutečnila Dopravní soutěž v rámci Evropského týdne mobility na dopravním hřišti Trávníky Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 28.09.2019

Akce ŠD: A opět jsme si hráli, stavěli a objevovali …

V pondělí 16. září 2019 navštívilo 1. a 2. oddělení ŠD Festival IQ Play na Otrokovické Besedě.

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2019

Pasování prvňáčků

Středa 18. září byla pro všechny prvňáčky velkým dnem. Do školy totiž dorazili jejich rodiče, babičky i dědečkové, aby se mohli osobně podívat na to, jak budou prvňáčci svými velkými kamarády z řad žáků 9. ročníku pasováni na školáky a školačky.

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2019

Škola v přírodě – projektový den – 2. stupeň

V pondělí 16. září 2019 čekalo na všechny žáky naší školy tak trochu jiné vyučování. Se svými třídními učiteli se vydali poznávat nebližší okolí svého bydliště a města Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 17.09.2019

Akce ŠD: Návštěva u hasičů

V pátek 13. září se již tradičně otevřely brány HZS Otrokovice pro širokou veřejnost, a tak jsme této možnosti využili i my v naší družině.

[more]celý článek...
vloženo 16.09.2019

Stmelovací kurz šesťáků

I letos se žáci šestého ročníku zúčastnili tradičního stmelovacího kurzu. Ve dvou dnech vyhrazených pro sportovní, ale i prožitkové a logické hry a aktivity se naši žáci zdokonalovali v dovednostech, jako jsou spolupráce, komunikace, kreativita a naslouchání.

[more]celý článek...
vloženo 15.09.2019

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny o stravování v měsíci září si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 20.08.2019

Akce ŠD: Dětská pouť

Již tradičně se loučíme ve školní družině akcí, která je společná pro všechna oddělení. Letos závěrečná Dětská pouť proběhla v úterý 11. 6. 2019.

[more]celý článek...
vloženo 19.06.2019

... a je to za námi:

Historicky první účast na robotické soutěži.

Nadšení, chytrost a vytrvalost dovedla náš robotický tým ve složení Richard Winter a Michael Jurča (VIII. B) k účasti na robotické soutěži. Postavili, optimalizovali svého robota „Otrobota“ a vydali se s ním na soutěž ROBOJ 2019 do Gymnázia Jeseník, kde probíhal již 11. ročník této soutěže.

[more]celý článek...
vloženo 16.06.2019

První třídy v ZOO Hodonín

Náš školní výlet jsme si opravdu užili. Zoologická zahrada velká tak akorát se spoustou zvířátek a další zábavy pro dvě třídy prvňáčků.

[more]celý článek...
vloženo 07.06.2019

Školní exkurze žáků druhých tříd

Dne 5. června se žáci druhých tříd se svými třídními učitelkami a paní vychovatelkou vypravili na exkurzi do Teplic nad Bečvou. Zde navštívili krásné Zbrašovské aragonitové jeskyně.

[more]celý článek...
vloženo 06.06.2019

Zájmový útvar ŠD Artík

Poslední květnové týdny byly pro děti v zájmovém kroužku Artík pohádkové. Pohádkové proto, jelikož se děti nechaly inspirovat Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 01.06.2019

Školní družinky na Airtracku

Co to je Airtrack? Airtrack je univerzální odrazová nafukovací žíněnka a jak říkají děti: „Je prostě skvělý.“

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2019

Čtvrté akvárko a poděkování SRPŠ

Ve vestibulu naší školy máme tři veliká akvária s rybičkami, na která se chodíme dívat. Kdo prochází školou, neodolá a alespoň na chvilku se zastaví.

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2019

Projekt Lidské tělo

Přírodopis v osmém ročníku je věnován člověku a poznání jeho těla, jednotlivých kostí a orgánových soustav. V průběhu měsíce dubna a května 2019 žáci třídy VIII. A individuálně pracovali na svém měsíčním projektu s názvem Lidské tělo.

[more]celý článek...
vloženo 26.05.2019

Pozvánka na jarmark třídy IV. A

Vážení rodiče, kamarádi, přátelé i známí,

třída IV. A je zapojena do projektu Abeceda peněz a rádi bychom vás všechny pozvali na náš jarmark.

[more]celý článek...
vloženo 23.05.2019

Pozvánka

Vážení rodiče,

zveme vás na přednášku Knihář - jak s každou knihou růst a být lepší, která se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 v obřadní síni MěÚ Otrokovice. 

Oficiální pozvánku si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 14.05.2019

Dopravní soutěž

Dne 26. dubna se uskutečnil již 42. ročník oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Akce probíhala v areálu Dětského dopravního hřiště v Otrokovicích. Naši školu reprezentovalo celkem osm žáků ve dvou věkových kategoriích.

[more]celý článek...
vloženo 13.05.2019

Přání ke Dni matek

Milé maminky,

k vašemu nadcházejícímu svátku vám přejeme vše nejlepší. Zde si můžete prohlédnout přáníčko, které pro vás připravily děti ze školní družiny.

Děti ze ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 10.05.2019

První medailové umístění

V sobotu 4. 5. 2019 probíhalo na sportovní hale v Uherském Brodě základní kolo soutěže Aerobic tour. Naší školu zde reprezentovali v estetické kategorie 14 a více let děti z kroužku aerobiku. Letos si společně s trenérem připravili choreografii inspirovanou jedním z našich nejslavnějších sportovců vůbec – Emilem Zátopkem.

[more]celý článek...
vloženo 09.05.2019

Okrskové kolo McDonald‘s Cupu

V pátek 3. 5. 2019 proběhl na SAB Baťov okrskové kolo v kopané pro první stupeň McDonald‘s Cup.

[more]celý článek...
vloženo 08.05.2019

Pozvánka na Dětský vědecký kongres

V úterý 30. 4. 2019 od 9 hodin se na ZŠ Mánesova uskuteční Dětský vědecký kongres.

[more]celý článek...
vloženo 27.04.2019

Den domácích mazlíčků

Ve středu 17. dubna proběhl již druhý ročník Dne domácích mazlíčků organizovaného školním žákovským parlamentem.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2019

Bezpečnost na jaře

17. 4. se žáci sedmého ročníku setkali s třeťáky v rámci již tradičního projektu Bezpečná škola. Jarní sluníčko nás láká k pobytu a hrám venku. Oprášíme kola, koloběžky, skateboardy, vytáhneme kolečkové brusle a můžeme vyrazit za kamarády. Opravdu je to tak jednoduché? Pokud dodržujeme zásady bezpečného pohybu po komunikacích, víme, co všechno přispívá k naší bezpečnosti, tak určitě ano.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2019

První jarní výstava keramiky

V letošním roce naši nejmladší žáci z kroužku keramiky při školní družině poprvé prezentují v prostorách školy své výrobky.

[more]celý článek...
vloženo 15.04.2019

Turnaj v bowlingu

Na sobotu 13. dubna 2019 připravili rodiče ze SRPŠ pro žáky II. stupně oblíbený Turnaj v bowlingu. V rodinném zábavném centru Papučárna se sešlo 6 týmů se svými fanoušky.

[more]celý článek...
vloženo 15.04.2019

Významná ocenění dvou našich pedagogů

V souvislosti se Dnem učitelů, který se tradičně slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, bývají oceňováni pedagogičtí pracovníci za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství. Takoví pedagogové nejenže vedou své žáky k vyšší úrovni vzdělávání, ale zároveň jsou i pro své kolegy inspirací a příkladem k následování.

[more]celý článek...
vloženo 14.04.2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V pondělí 8. dubna se žáci všech otrokovických škol prostřednictvím svých žákovských parlamentů opět zapojili do každoroční akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

[more]celý článek...
vloženo 10.04.2019

„Jarní probouzení“ aneb nocování ve škole

Noční pobyt ve škole je jistě tajemný už tím, že v noci spát ve škole není zcela běžné. Když k tomu ještě přibude stezka odvahy, plno her a soutěží, je jasné, že se děti těší a nemůžou se dočkat.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2019

Velikonoční dílničky ZŠ, ŠD a SRPŠ

Ve středu 3. dubna odpoledne se prostory školní družiny a pavilonu D zaplnily spoustou dětí, rodičů, prarodičů i mladších sourozenců. Probíhaly tu již tradiční velikonoční dílničky. 

[more]celý článek...
vloženo 05.04.2019

Podeváté jsme nocovali ve škole s Andersenem

Podeváté jsme prožili spolu s několika tisíci spolunocležníků z jiných škol a knihoven noc plnou pohádek, soutěží a kvízů.

[more]celý článek...
vloženo 01.04.2019

Okresní kolo ve volejbale

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se konal volejbalový turnaj dívčích družstev. Okresního kola volejbalové soutěže se zúčastnilo celkem 8 děvčat ze třídy IX. A.

[more]celý článek...
vloženo 31.03.2019

25. ročník Behu oslobodenia mesta Partizánske

V úterý 26. 3. 2019 se konal 25. ročník Behu oslobodenia mesta Partizánske na Slovensku. Výprava, která čítala celkem 14 závodnic a závodníků z řad žáků ZŠ Trávníky Otrokovice, byla na Slovensko vyslána již den před závody.

[more]celý článek...
vloženo 30.03.2019

Doplňkové volby do školské rady

Přípravný výbor po dohodě s ředitelkou školy vyhlašuje doplňovací volby do školské rady za zákonné zástupce žáků. Volby se uskuteční v pondělí 29. 4. 2019 od 12:00 do 17:00 hod. v budově školy.

[more]celý článek...
vloženo 29.03.2019

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů volný den pro žáky Základní školy Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, dne 2. 5. 2019 .

Mgr. Jana Večeřová, ředitelka školy

[more]celý článek...
vloženo 28.03.2019

Zápis dětí do první třídy základní školy pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

všechny informace týkající se zápisu dětí do první třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 26.03.2019

Akce ŠD: Víš, kdo jsem?

Zajímavé osobnosti poznávají v letošním roce děti ze školní družinky formou nejrůznějších zážitkových programů. Tento týden jsme připravily patnáctiminutové setkání se šesti z nich.

[more]celý článek...
vloženo 25.03.2019

Zábavná procházka školou

V pondělí 18. března 2019 se odpoledne naše škola zaplnila malými dětmi, které se chystají k zápisu a v září se stanou školáky. Doprovodit je přišli nejen jejich rodiče, ale u hlavního vchodu na ně čekali také žáci 8. ročníku, kteří se na malé kamarády moc těšili.

[more]celý článek...
vloženo 23.03.2019

Martina Sáblíková v našich tělocvičnách

V úterý 19. 3. 2019 jsme s děvčaty 6. a 7. ročníku hodinu tělesné výchovy zaměřily na osobnost českého sportu – Martinu Sáblíkovou.

[more]celý článek...
vloženo 20.03.2019

Zájmový útvar ŠD Artík: Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci se stal vzorem „renesančního člověka“. Jeho schopnosti v malířství a sochařství, hudbě a matematice, inženýrství a architektuře přetrvaly po staletí. V letošním roce si připomínáme 500 let od jeho úmrtí.

[more]celý článek...
vloženo 19.03.2019

Lyžařský výcvikový kurz – březen

V pondělí 11. března 2019 žáci 6. ročníku odjeli na pětidenní lyžařský výcvikový kurz do Andělské hory v Jeseníkách. Tohoto turnusu se zúčastnilo celkem 35 žáků.

[more]celý článek...
vloženo 18.03.2019

Akce ŠD: Zájmový kroužek keramiky

Keramická hlína je jeden z nejhezčích materiálů pro rukodělnou práci. Dobře se zpracovává a svou plasticitou přímo vybízí k modelování. Keramika je u našich dětí velmi oblíbená.

[more]celý článek...
vloženo 17.03.2019

Ukázková hodina rugby

Jak se hraje rugby nám přišli do hodin tělocviku ukázat odborníci na slovo vzatí. Za RC Zlín hráč Jan Smiřický – mistr Evropy, Pavel Warzel– trenér žen a Dan Beneš – trenér reprezentace České republiky.

[more]celý článek...
vloženo 13.03.2019

Školní kolo Dětského vědeckého kongresu

Dne 7.3. 2019 proběhlo školní kolo Dětského vědeckého kongresu od 14.00 do 16.00 v učebnách chemie a zeměpisu. Celkem se zúčastnilo 17 týmů.

[more]celý článek...
vloženo 10.03.2019

Exkurze Continental Barum

Jsme deváťáci a řešíme pro nás nejzásadnější problém, kam po ukončení povinné školní docházky. Rozhodnout se a vybrat správně, není jen tak. Jedná se o celý náš budoucí život.

[more]celý článek...
vloženo 21.02.2019

9. Společenský večírek SRPŠ

V pátek 15. 2. 2019 se uskutečnil 9. Společenský večírek SRPŠ.

[more]celý článek...
vloženo 18.02.2019

Valentýn

Dne 14. února uspořádal školní žákovský parlament v souvislosti se svátkem svatého Valentýna několik akcí.

[more]celý článek...
vloženo 15.02.2019

Akce ŠD: Hrátky na sněhu

Hurá, konečně přišel sníh i k nám. Sněhová kalamita přidělala lidem spoustu starostí, ale u nás ve školní družině vyvolala vlnu nadšení.

[more]celý článek...
vloženo 09.02.2019

Akce ŠD: Co babička vařívala

V letošním roce se také naše škola připojila k oslavám 100. výročí vzniku České republiky. Každý měsíc se zaměřujeme na určité téma, kterým se snažíme dětem přiblížit, odkud pocházíme, co se během 100 let událo, změnilo, nebo vyvíjelo. Na měsíc leden jsme si nachystali téma Co babička vařívala aneb krajové speciality a potraviny. Některé recepty se táhnou po generace rodinami a na jídelní tabuli se objevují při každém větším setkání, proto určitě patří k našim kořenům.

[more]celý článek...
vloženo 03.02.2019

Školní kolo soutěže Masterchef

I letos na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Masterchef. Vzhledem k velkému zájmu soutěžících se vařilo celkem 9×. O průběhu jednotlivých dnů si můžete přešíst na následujících řádcích.

[more]celý článek...
vloženo 31.01.2019

Olympiáda v českém jazyce

Víte, kde vás …….. tlačí? Že nevíte co? Takové a jiné podobně zapeklité úkoly řešili i letos žáci 8. a 9. ročníku při Olympiádě z českého jazyka.

[more]celý článek...
vloženo 31.01.2019

Lyžařský výcvikový kurz – leden

Ve dnech 21. 1. – 25. 1. 2019 se v Andělské hoře (Jeseníky) konal lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku. Dohromady se tohoto turnusu zúčastnilo 31 žáků.

[more]celý článek...
vloženo 28.01.2019

Pozvánka na společenský večírek SRPŠ

Vážení rodiče,

zveme vás na společenský večírek SRPŠ, který se uskuteční 15. 2. 2019 od 19 hodin ve velkém sále Otrokovické Besedy. Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

Výbor SRPŠ

[more]celý článek...
vloženo 17.01.2019

Poděkování

Vážení rodiče,

chci Vám touto cestou upřímně poděkovat za velkou podporu naší již tradiční předvánoční charitativní akce. Zvláště Vaší zásluhou jsme utržili dosud rekordní částku 15 988 Kč, která byla dne 20. prosince 2018 předána ředitelkou naší školy Mgr. Janou Večeřovou paní Zdence Wasserbauerové. Tuto částku použije sdružení Šance pro děti s onkologickým onemocněním. Krátkou reportáž z předání uvedené částky můžete zhlédnout na stránkách Městské televize Otrokovice.

S úctou

Mgr. Miluše Štěpánová, organizátorka charitativní akce

[more]celý článek...
vloženo 12.01.2019

Netradičně o tradiční české kuchyni a trocha alchymie

Že se dá učit i jinak, než prací v učebnici a v sešitu, si vyzkoušely děti ze 3. ročníku na začátku ledna. Hodina prvouky se proměnila v setkání, kde si žáci procvičili tři ze smyslů a zahráli si na alchymisty.

[more]celý článek...
vloženo 12.01.2019

Koledování v Charitním domově

Přichází Vánoce a s nimi příležitost obdarovat naše blízké. Všichni se těšíme na Ježíška, na dárky a koledy, na radost z toho, že strávíme čas spolu.

[more]celý článek...
vloženo 21.12.2018

Projektová výuka v 1. třídách – stromeček ze šišky

7. 12. jsme se sešli všichni žáci 1. tříd ve třídě I. B, kam jsme byli pozváni na návštěvu. Zde již na nás čekal pan učitel Petr Kotas, který nás přivítal se svými žáky. Vzájemně jsme se uvítali, představili a pustili jsme se s chutí do vyrábění stromečku ze šišek.

[more]celý článek...
vloženo 11.12.2018

Společné mikulášské tvoření I. A a IX. A

Na Mikuláše nás pozvali naši kamarádi deváťáci do své třídy na návštěvu. Od rána jsme se nemohli dočkat, nevěděli jsme, co si pro nás připravili.

[more]celý článek...
vloženo 08.12.2018

Mikuláš v 1. třídách

Naše třídy jely autobusem dne 4. 12. 2018 do Zlína na divadelní představení Tůdle Nůdle na Malou scénu, které se všem dětem moc líbilo. Byl to malý muzikál s velmi pěknými, melodickými písněmi.

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2018

Mikuláš na trávnické škole

Napětí a troška nervozity, zvláště u těch menších, byla znát od samotného rána. Slavnostní atmosféru navozoval ozdobený stromeček u vstupu do budovy školy. Dnes to nebude den jako každý jiný. Něco visí ve vzduchu!

[more]celý článek...
vloženo 06.12.2018

Perníky pro Mikuláše

Žáci školního parlamentu se rozhodli pomoci Mikulášově družině s přípravou sladkých dobrot pro hodné děti.

[more]celý článek...
vloženo 05.12.2018

Předvánoční hodina tělesné výchovy v VII. A a VII. B

V úterý 4. 12. 2018 děvčata ze VII. A a VII. B byla součástí netradiční hodiny tělesné výchovy, v rámci které jsme se báječně odreagovaly.

[more]celý článek...
vloženo 05.12.2018

Adventní čas v ZŠ Trávníky

V pondělí 3. prosince jsme i u nás ve škole přivítali adventní čas.

[more]celý článek...
vloženo 05.12.2018

Vánoční dílničky s DDM Sluníčko

Stalo se již tradicí, že kromě dílniček, které pořádají pro děti naší školy paní vychovatelky, paní učitelky a rodiče ze SRPŠ, navštěvují děti 1. stupně i dílničky pořádané Domem dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 04.12.2018

Úspěch ZŠ Trávníky v charitativní sbírce Bílá pastelka

Naše škola se jako každoročně ve spolupráci se zlínskou oblastní pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. zapojila do dobročinné charitativní akce Bílá pastelka.

[more]celý článek...
vloženo 03.12.2018

Pečení perníčků v VI. A

Také žáci VI. A se chtěli zapojit do vánoční charitativní akce.

[more]celý článek...
vloženo 02.12.2018

Už vím proč - odpoledne plné vědy

Páteční odpoledne 16. listopadu proběhlo ve školní družině netradičně. Paní vychovatelky si pro děti připravily pokusy, které doslova připomínaly kouzlení.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2018

Lípa – český národní strom

V pátek 9. 11. obě druhé třídy v rámci hodiny praktických činností měly společnou hodinu, která byla projektově zaměřena na 100. výročí založení naší republiky. Tuto hodinu si pro obě třídy připravila paní učitelka Mgr. Renata Šivicová.

[more]celý článek...
vloženo 15.11.2018

Akce ŠD: Týden s panem Brambůrkem

V posledním říjnovém týdnu jsme v naší školní družině přivítali pana Brambůrka.

[more]celý článek...
vloženo 14.11.2018

Halloweenská návštěva žáků V. B v I. A

Návštěva žáků z V. B v doprovodu pana učitele Brázdila byla velikým překvapením pro všechny žáky I. A.

[more]celý článek...
vloženo 12.11.2018

Máme nové kamarády - I. A + IX. A

Dne 7. 11. v I. A proběhlo projektové vyučování ve spolupráci s kamarády s IX. A.

[more]celý článek...
vloženo 11.11.2018

Výročí 100 let vzniku ČSR ve 2. třídách

Dne 26.10.2018 nám paní učitelka Dana Mlčáková přichystala společnou hodinu.

[more]celý článek...
vloženo 10.11.2018

Sázení stromu republiky

Ve čtvrtek 26. 10. 2018 přibyly v Otrokovicích tři nové stromy. A to ne ledajaké. Zasazené lípy mají otrokovickým občanům a nejen jim připomínat stoleté výročí vzniku naší republiky.

[more]celý článek...
vloženo 30.10.2018

Bezpečnost na podzim

17. 10. se deváťáci setkali s páťáky při tradičním projektu Bezpečná škola. Kolik nástrah a nejrůznějších nebezpečí číhá na děti při neopatrném chování ve škole a mimo ni si měli možnost zopakovat a připomenout během středečního dopoledne.

[more]celý článek...
vloženo 24.10.2018

Dobroty z naší zahrady

Školní zahrada nás letos doslova zavalila velkým množstvím plodů, a tak jsme v družině přemýšleli, jak je zpracovat a zároveň si užít nějakou zábavu. Děti vyjmenovaly spoustu věcí, které se dají z jablíček, hrušek a třeba i ořechů vytvořit. Největším počtem hlasů jsme se nakonec shodli na něčem na mlsání, u kterého budeme také trochu soutěžit.

[more]celý článek...
vloženo 23.10.2018

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že na základě Usnesení č. RMO/515/09/18 a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude provoz školní družiny při Základní škole Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, ve dnech 29. a 30. 10. 2018 (podzimní prázdniny) přerušen.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 19.10.2018

Pasování na čtenáře

V pátek 5. 10. 2018 v rámci projektu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu v Otrokovicích slavnostní Pasování na čtenáře žáků druhých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 10.10.2018

Anglické divadlo

U příležitosti Evropského dne jazyků, který připadá na 26. 9., si žáci třídy VII. B připravili pro své mladší kamarády z pátého a šestého ročníku krátké divadelní představení.

[more]celý článek...
vloženo 28.09.2018

Dětská policie

Dne 20. září jsme s doprovodem paní vychovatelky Blanky šli na dětskou policii do Kvítkovic k hřbitovu.

[more]celý článek...
vloženo 24.09.2018

Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka

Středa 19. září patřila sportu. Svojí návštěvou nás poctili žáci ze ZŠ a MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom, kteří se společně utkali ve vybraných sportovních disciplínách s našimi žáky. Tato sportovní klání proběhla v rámci již VI. ročníku Memoriálu Mgr. Jiřího Ševčíka.

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2018

První toulka do naší historie, aneb stmelovací kurz pro 6. ročník

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním žáci 6. ročníku absolvovali svůj stmelovací kurz na půdě školy. Dvě třídy, dvě nové třídní učitelky, paní asistentka a nová učitelka tělocviku si stanovili jako hlavní cíl vzájemné poznání se. Vše se neslo v duchu české historie, tedy na vlnách celoročního projektu Hledejme své kořeny, poznávejme sami sebe.

[more]celý článek...
vloženo 10.09.2018

Změna termínu sběru papíru a elektroodpadu

SBĚR PAPÍRU A ELEKTROODPADU V TERMÍNU 12. 9. A 13. 9. 2018 SE RUŠÍ! NOVÝ TERMÍN SBĚRU JE 3. 10. A 4. 10. 2018 V ČASE OD 14:30 DO 16:30 HOD.

[more]celý článek...
vloženo 10.09.2018

Jízdní řád školních spojů

Vážení rodiče,

jízdní řád otrokovických školních spojů si můžete prohlédnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 03.09.2018

Informace pro rodiče

Potvrzení školy k vyřízení zlevněné žákovské průkazky můžete vyřídit od 20. 8. do 24. 8. 2018 od 8:00 do 10:00 hodin a od 27. 8. do 31. 8. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin v kanceláři školy.

Věra Ráčková, kancelář školy

[more]celý článek...
vloženo 15.08.2018

Informace ze školní jídelny

Zpráva pro nové strávníky – budoucí prvňáčky:

[more]celý článek...
vloženo 13.08.2018

Putování za zdravím

V pátek 22. 6. 2018 se z našich žáků stali zdravotníci. Vytvořili zdravotýmy a vydali se na cestu za zdravím.

[more]celý článek...
vloženo 24.06.2018

Informace pro rodiče – nevyzvednutá vysvědčení

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.

Vyzvednout si je můžete v termínech: 9. 7., 10. 7. a 11. 7. 2018 a 27. 8. a 28. 8. 2018 v době od 8:00 do 9:00 hodin.

[more]celý článek...
vloženo 12.06.2018

Memoriál Mgr. Marty Herdovej v atletice

Jako každoročně, tak i letos zavítali sportu holdující žáci naší školy na Memoriál Mgr. Marty Herdovej do Dubnice nad Váhom, který se konal dne 7. června 2018.

[more]celý článek...
vloženo 11.06.2018

Visegrádské hry

Ve dnech 28.–31. května 2018 proběhl 2. ročník Visegrádských her mládeže v Dubnici nad Váhom. Akce se zúčastnila družstva z partnerských měst Visegradské čtyřky – českých Otrokovic, slovenské Dubnice, maďarského Vácu a polského Zawadzkieho.

[more]celý článek...
vloženo 10.06.2018

Exkurze devátého ročníku do Polska

Jednou z posledních akcí žáků devátého ročníku byla dějepisná exkurze do polské Osvětimi a do Krakova, která se uskutečnila v pondělí 4. června. Museli jsme vstávat brzy ráno. Jeli jsme s vlastním průvodcem, který nám během cesty vykládal o tom, co uvidíme, a o Polsku.

[more]celý článek...
vloženo 06.06.2018

Zábavná procházka školní zahradou

Ve čtvrtek 24. května 2018 se na školní zahradě sešli žáci 8. ročníku s budoucími školáky. Počasí všem přálo, bylo příjemně teplo a sluníčko dodávalo dobrou náladu.

[more]celý článek...
vloženo 01.06.2018

McDonald´s Cup – krajské finále Zlín 2018

V úterý 22. 5. 2018 se žáci naší školy Trávníky Otrokovice mladší i starší kategorie zúčastnili krajského kola fotbalového turnaje McDonald's Cupu ve sportovním areálu Vršava Zlín.

[more]celý článek...
vloženo 31.05.2018

Akce ŠD: Duhové barvičky

V pátek 25. května odpoledne jsme se všichni proměnili na malíře, asfalt na hřišti se stal naším plátnem a naše oblíbená akce Duhové barvičky mohla začít.

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2018

Exkurze žáků prvních tříd – hrad Buchlov a zámecký park v Buchlovicích

Ve středu dne 23. května se vydali žáci prvních tříd se svými třídními učitelkami na exkurzi na hrad Buchlov.

[more]celý článek...
vloženo 24.05.2018

Akce ŠD: Besídka pro maminky

I u nás ve školní družině jsme oslavili svátek všech maminek a připravili pro ně v pátek 11. května besídku.

[more]celý článek...
vloženo 14.05.2018

Květinová stěna III. A

Také do naší školy se pravidelně dostává ovoce a mléko do škol. Většina produktů je docela zajímavě balena a nám s každou novou dodávkou vrtá hlavou, jak obaly využít.

[more]celý článek...
vloženo 29.04.2018

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 20. dubna 2018 proběhlo okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů na DDH v Otrokovicích. Naše škola postavila do tohoto užitečného klání družstvo mladších i starších žáků.

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2018

Exkurze 2. tříd v Kovozoo

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci druhých tříd účastnili exkurze do Kovozoo ve Starém Městě.

[more]celý článek...
vloženo 22.04.2018

Přijímací řízení

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 17.04.2018

Zápis dětí do 1. tříd

V pátek 13. dubna 2018 naše škola přivítala přes 50 budoucích prvňáčků a jejich rodičů na slavnostní události – zápisu dětí do 1. tříd.

[more]celý článek...
vloženo 16.04.2018

Jak jsme nahradili sůl bylinkami

V tomto školním roce se naše třída III. A aktivně zapojuje do projektu Naše zdraví, to nás baví. Tentokrát jsme zkusili nahradit sůl, které je v naší potravě opravdu hodně, bylinkou řeřichou.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2018

Přípravy na Velikonoce ve výtvarném kroužku Artík

Jaro již je tu hurááá… i když počasí se ne a ne umoudřit, Velikonoce brzy přijdou. Ve výtvarném kroužku jsme nezaháleli a pustili se pilně do velikonočních dekorací.

[more]celý článek...
vloženo 29.03.2018

Akce ŠD: Velikonoční řádění

Jaro a Velikonoce přišli letos spolu jako nerozluční kamarádi. Však jsme na ně už netrpělivě čekali. A abychom je trochu popohnali, vyzdobili jsme všechny družinky i chodby.

[more]celý článek...
vloženo 27.03.2018

Březen - měsíc mléka a mléčných výrobků v ŠJ

V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektu Zdravá školní jídelna. Měsíc březen byl zaměřen na mléko a mléčné výrobky.

[more]celý článek...
vloženo 27.03.2018

Noc s Andersenem

My jsme na naší škole nocovali s Andersenem a tisíci dalšími účastníky nejen v knihovnách, školách a jiných zařízeních v České republice, ale i v jiných zemích už poosmé. Noc z 23. na 24. března strávili ve škole při mnoha soutěžích, literárních kvízech a jiných aktivitách žáci ze šestých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 26.03.2018

Návštěva velikonočních dílniček

V úterý 13. 3. jsme se my, žáci z I. B a z druhých tříd, zúčastnili velikonočních dílniček, které si pro nás připravili zaměstnanci DDM Sluníčko – paní Bárová a paní Koštiálová ve spolupráci se studenty SOŠ Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 26.03.2018

Informace k zápisu dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v pátek 13. 4. 2018 od 13 do 18 hodin.

[more]celý článek...
vloženo 25.03.2018

Lyžařský výcvik kurz

V pondělí 5. 3. 2018 jsem se všichni společně vydali vstříc novým zážitkům do Horské chaty Karolínka v obci Bzové, poblíž Karolínky.

[more]celý článek...
vloženo 24.03.2018

Opět třetí – okresní finále ve volejbalu žákyň

V úterý 20. března 2018 jsme se zúčastnily okresního finále ve volejbalu na ZŠ Okružní ve Zlíně, která je volejbalovou sportovkou. Kromě pořádající školy přijely na tento turnaj ještě holky z Brumova a ze Štítné nad Vláří.

[more]celý článek...
vloženo 23.03.2018

Mini First Certificate

Ve čtvrtek 15. března 2018 se na ZŠ Komenského I ve Zlíně konal XV. ročník soutěže v anglickém jazyce Mini First Certificate. Naši školu reprezentovali žáci Robin Zavadil ze třídy VII. A a Jindra Kuba ze VII. C.

[more]celý článek...
vloženo 20.03.2018

Den s prevencí v osmém a devátém ročníku

Ve středu 14. března 2018 naši školu navštívila paní Drahoslava Stehlíková, která si pro naše osmáky a deváťáky připravila preventivní programy.

[more]celý článek...
vloženo 19.03.2018

8. společenský večírek SRPŠ

Dne 2. 3. se již tradičně uskutečnil společenský večírek sdružení rodičů a přátel školy. Žáci devátého ročníku si pro tento večer opět secvičili ve spolupráci s paní učitelku Pokornou a panem učitelem Hložkem tradiční polonézu a v záři reflektorů zatančili svůj tanec na písničku Perfect od Eda Sheerana.

[more]celý článek...
vloženo 16.03.2018

Pozvánka na velikonoční dílničky SRPŠ

Velikonoční dílničky SRPŠ se uskuteční v úterý 27. 3. 2018 od 15:00 do 16:30 hodin. Pozvánku na tuto akci si můžete prohlédnout zde.

Vedení SRPŠ

[more]celý článek...
vloženo 15.03.2018

Školní družina v Experimentáriu

Ve třetím březnovém týdnu jsme s dětmi prvního a šestého oddělení školní družiny navštívili EXPERIMENTÁRIUM. Exkurzi předcházely velké přípravy. Povídaly jsme si s dětmi, co je čeká a na co se mohou těšit. Hned na začátku, ale můžeme říct, že realita předčila všechna naše očekávání.

[more]celý článek...
vloženo 15.03.2018

Družinky dělají jarní výzdobu

Před Vánoci dostaly děti do družinek nové koberce a nás hned zaujaly velké trubice, na kterých byly koberce navinuty. Během pár dnů se zrodil nápad, že trubice nařežeme, barevně polepíme a ozdobíme vrbovým proutím.

[more]celý článek...
vloženo 13.03.2018

Akce ŠD: Týden zdraví

V době 26. 2. 2018–2. 3. 2018 proběhl ve školní družině týden, zaměřený na zdraví, jehož zakončení proběhlo zábavnou formou jednotlivých disciplín v každém oddělení.

[more]celý článek...
vloženo 13.03.2018

Akce ŠD: Hraní nás prostě baví aneb návštěva Festivalu hraček IQ PLAY

Protože jsme v naší školní družině hraví a veselí, rozhodli jsme se navštívit v pátek 9. března 2018 Zámek ve Zlíně, kde probíhal Festival IQ PLAY. Byla to výstava plná her, hraček a zábavy.

[more]celý článek...
vloženo 13.03.2018

Zábavná procházka školou

V pondělí 12. března 2018 jsme přivítali u nás ve škole znovu předškoláky i s jejich rodiči a prarodiči na Zábavné procházce školou. Při této velmi oblíbené akci se všichni mohli blíže seznámit s naší trávnickou školou.

[more]celý článek...
vloženo 12.03.2018

Dotazník Zdravé vztahy pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

vedení SRPŠ bylo osloveno Univerzitou Palackého Olomouc s prosbou o vyplnění dotazníku za účelem sběru dat do výzkumu. Všechny potřebné informace včetně odkazu na dotazník si můžete přečíst níže.

[more]celý článek...
vloženo 06.03.2018

Pozvánka na zábavnou procházku školou pro budoucí prvňáčky

Zábavná procházka školou pro budoucí prvňáčky se uskuteční v pondělí 12. 3. 2018 od 14:30 do 16:00 hod.

[more]celý článek...
vloženo 04.03.2018

Návštěvy otrokovických MŠ v ZŠ Trávníky

V únoru a v březnu se do naší školy přišli podívat budoucí školáci z blízkých mateřských škol – z MŠ J. Jabůrkové, MŠ Hlavní, MŠ Pastelkové a MŠ K. H. Máchy.

[more]celý článek...
vloženo 03.03.2018

JARDO, jen tak dál!

Pro Jardu Šmédka, našeho úspěšného handicapovaného tenistu, byl měsíc únor plný ocenění.

[more]celý článek...
vloženo 01.03.2018

Jsme malí, ale šikovní…

Šesťáci se odhodlali k „odvážnému činu“ – připravit pro ostatní spolužáky ochutnávku zdravých nápojů. Vzhledem k tomu, že se jedná o kuchaře začátečníky a měli v úmyslu pohostit celý druhý stupeň, bylo to opravdu veliké rozhodnutí.

[more]celý článek...
vloženo 28.02.2018

Školní kolo soutěže dětských recitátorů na I. stupni

V úterý 27. února odpoledne proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci první až páté třídy, a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 28.02.2018

Valentýn

Někdy je pro nás těžké říct někomu do očí, že pro nás hodně znamená, poděkovat za kamarádství nebo říct paní učitelce nebo panu učiteli, že si vážíme toho, co pro nás dělají.

[more]celý článek...
vloženo 15.02.2018

KVASICKÝ OŘEŠÁK SOUTĚŽÍ O EVROPSKÝ STROM ROKU 2018! HLASUJTE S NÁMI!

Vítězem 16. ročníku ankety STROM ROKU České republiky 2017 se stal přes 230 let starý OŘEŠÁK ČERNÝ z Kvasic ze Zlínského kraje, který obdržel více než 10 tisíc hlasů. Jako vítěz národního kola postupuje Ořešák do mezinárodní soutěže Evropský strom roku 2018.

[more]celý článek...
vloženo 11.02.2018

Barevný týden

Pomozte nám rozzářit naši školu. 

Školní žákovský parlament pořádá v týdnu od 12. do 16. února akci s názvem Barevný týden.


[more]celý článek...
vloženo 06.02.2018

Projektový den POKOS

Zkratku POKOS zná na ZŠ Trávníky úplně každý. Problematice přípravy občanů k obraně státu jsme se jako každoročně věnovali i letos při projektovém dnu 1. února 2018.

[more]celý článek...
vloženo 05.02.2018

44. ročník Olympiády v českém jazyce

Před Vánocemi se 14 osmáků a deváťáků zúčastnilo školního kola již 44. ročníku OČJ. Plnili náročné úkoly z mluvnice a psali slohovou práci na zadané téma. První místo obsadila Lenka Urbancová, druhé Vendula Grygová, na třetím místě skončila Kateřina Račická. Všechny dívky jsou z IX. A.

[more]celý článek...
vloženo 04.02.2018

Pozvánka na večírek SRPŠ

8. společenský večírek SRPŠ se uskuteční v pátek 2. 3. 2018 od 19 hodin ve velkém sále Otrokovické Besedy. Úplnou pozvánku si můžete prohlédnout zde. Všichni jste srdečně zváni.

Výbor SRPŠ

[more]celý článek...
vloženo 23.01.2018

Koncert 1. a 2. tříd

Ve čtvrtek 18. ledna se uskutečnil pro 1. a 2. třídy koncert v Kongresovém centru Zlín s názvem Ať žije Večerníček.

[more]celý článek...
vloženo 20.01.2018

Leden – měsíc nejen zelí

I v lednu se budeme v rámci Zdravé školní jídelny setkávat s tzv. sezónní potravinou. Tento měsíc bude patřit celé skupině, a to košťálové zelenině. Hlavním zástupcem je zelí.

[more]celý článek...
vloženo 20.01.2018

Poděkování firmě Z STUDIO

Touto cestou srdečně děkujeme firmě Z STUDIO, spol. s r. o. za sponzorský dar v podobě čistých archů papíru a reklamních předmětů.

[more]celý článek...
vloženo 14.01.2018

III. ročník Vánoční taneční soutěže

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se v tělocvičně ZŠ Trávníky konal již třetí ročník Vánoční taneční soutěže. Možnost přihlásit se měl každý žák jmenované školy. Nakonec se taneční soutěže zúčastnilo téměř 150 dětí, které byly rozděleny do 5 kategorií dle ročníků.

[more]celý článek...
vloženo 10.01.2018

Předvánoční setkání prvňáčků a deváťáků

V pátek 22. prosince se v rámci celoročního projektu Máme nové kamarády setkali tentokrát v příjemném předvánočním duchu žáci prvního a devátého ročníku. Deváťáci si připravili pro své prvňáčky několik vánočních aktivit a také drobný dáreček. Prvňáčci měli pro své deváťáky také nachystané krásné dárečky, které si hned v úvodu setkání vyměnili.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2017

Vystoupení žáků na vánočních trzích

V pátek 8. prosince 2017 začaly před Otrokovickou Besedou každoroční vánoční trhy. Velmi milým vystoupením se na pokojné sváteční atmosféře podílelo v pátek odpoledne devatenáct žáků z V. oddělení školní družiny.

[more]celý článek...
vloženo 19.12.2017

Turnaj v piškvorkách

I letos byl jednou z akcí Dne otevřených dveří na naší škole Turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho 36 žáků II. stupně.

[more]celý článek...
vloženo 18.12.2017

Charitativní prodej

Stalo se již tradicí, že se naše škola pravidelně zapojuje do charitativních akcí. Nebylo tomu jinak ani 14. 12. 2017 během Dne otevřených dveří, jehož součástí byl také charitativní prodej výrobků, které k tomuto účelu vyrobili naši žáci, jejich rodiče, prarodiče, a také vyučující. A že bylo z čeho vybírat!

[more]celý článek...
vloženo 18.12.2017

Vánoční zpívání pěveckého sboru

S pěveckým sborem se každý rok již od října připravujeme na předvánoční adventní dobu. Jak se lidově říká, je to doba „muzikantského rojení“, které si ani my nemůžeme nechat ujít.

[more]celý článek...
vloženo 17.12.2017

Důležité upozornění pro strávníky školní jídelny

Od 1. 1. 2018 budou zvýšeny ceny obědů o 2,– Kč.

[more]celý článek...
vloženo 13.12.2017

Soutěž Mladý chemik

V úterý 5.12.2017 se 3 žákyně devátého ročníku ZŠ Trávníky zúčastnily regionální soutěže Mladý chemik.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2017

Memoriál Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom

Dne 29. listopadu 2017 jsme se vydali do Dubnice nad Váhom reprezentovat naši školu na sportovní družební setkání pojaté jako vzpomínka na tragicky zesnulého hokejového reprezentanta Pavla Demitru.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2017

Den otevřených laboratoří

Dne 27. 11. jsme se jako celá třída IX. A zúčastnili Dne otevřených laboratoří na SPŠ Otrokovice. Navštívili jsme tam několik laboratoří, ve kterých nám studenti předváděli různé chemické pokusy.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2017

Mikuláš ve IV. B

Kromě společné návštěvy Mikuláše a jeho družiny čertů a andělů ve škole, nás letos překvapila ještě jedna třídy, a to IV. B, která byla celá čertovská.

[more]celý článek...
vloženo 11.12.2017

Sbírka pro Útulek pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava

Pomozte nám udělat dobrý skutek!

[more]celý článek...
vloženo 10.12.2017

Mikuláš

Tak jako každý rok, i letos navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou andělů a čertů.

[more]celý článek...
vloženo 09.12.2017

MasterChef

Na podzim probíhal 2. ročník kuchařské soutěže, kterou uspořádal školní žákovský parlament.

[more]celý článek...
vloženo 08.12.2017

Pozvánka na Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017. Podrobnější informace si můžete prohlédnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2017

Nabídka oběda ze školní jídelny

Milí rodiče,

zveme Vás na ochutnávku oběda z naší školní jídelny, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 v rámci Dne otevřených dveří naší školy. Můžete tak poobědvat s Vašimi dětmi a vyzkoušet jedno z jídel, které žáci ve škole dostávají.

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2017

Mikulášský turnaj ve stolní tenisu

Je první prosincové pondělí, čas adventu, venku poletuje sníh a v tělocvičně si poměřují své sportovní dovednosti ve stolním tenisu mladší chlapci naší školy.

[more]celý článek...
vloženo 06.12.2017

Prosinec – vůně Vánoc

I v prosinci se budeme setkávat s potravinou v rámci Zdravé školní jídelny. Tentokrát ale nepůjde pouze o jednu věc, ale zaměříme se na Vánoce a na všechny ty krásné vůně, které nás v tomto období obklopují. Za ty můžou především nejrůznější druhy koření. Proto budeme pracovat se skořicí, hřebíčkem, badyánem, anýzem atd.

[more]celý článek...
vloženo 04.12.2017

Okresní finále v sálové kopané

Koncem listopadu se naši fotbalisté zúčastnili okresního finále ve futsalu, které tentokrát pořádala ZŠ Slavičín.

[more]celý článek...
vloženo 03.12.2017

Jablíčkové spaní

V rámci projektu NAŠE ZDRAVÍ, TO NÁS BAVÍ, jsme připravily pro děti třídy III. A program s přespáním, a protože je u nás měsíc listopad ve znamení jablek, spojovalo toto téma všechny hry a aktivity. Tedy kromě večeře. Tu si děti tvořily s naší malou pomocí skoro samy a měla být nejen zdravá, ale i krásně nazdobená. Jak se jim toustový chléb s pomazánkou ze sýra, ozdobený zeleninou a šunkou povedl, se můžete podívat v galerii. Jen prozradíme, že někteří snědli i 6 krajíců chleba.

[more]celý článek...
vloženo 29.11.2017

Mistrovství školy v násobilce

V minulém týdnu se většina žáků II. stupně zapojila do dalšího ročníku Mistrovství školy v násobilce.

[more]celý článek...
vloženo 29.11.2017

Výstava Expedice středověk

Ve středu 15. listopadu navštívili žáci tříd VII. C a XI. A zážitkovou výstavu s názvem Expedice středověk v prostorách zlínského zámku.

[more]celý článek...
vloženo 22.11.2017

Okresní finále ve florbalu

Starší žáci naší školy se zúčastnili okresního finále ve florbalu, do kterého postoupili z okrskového kola a opět nezklamali, když obsadili velmi cenné 3. místo.

[more]celý článek...
vloženo 22.11.2017

Naše zdraví – to nás baví – aneb měsíc listopad – měsíc jablek

V rámci hodiny praktických činností žáci III. C vytvářeli za zpěvu písničky zdravá a chutná „jablíčka“.

[more]celý článek...
vloženo 14.11.2017

Tak to je naše třída

Vážení rodiče,

ve dnech 13. 11. – 24. 11. 2017 proběhne ve 2. – 9. ročníku program Tak to je naše třída, jehož cílem je zmapování vztahů ve třídách.

Mgr. Helena Křížová, školní psycholožka ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 12.11.2017

Poděkování nejlepším v Praze

Jak už jsme vás na našich stránkách informovali, připojili jsme se i v letošním školním roce k dobročinné sbírce Bílá pastelka, kterou pořádá Sdružená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Výtěžek se používá na zvyšování samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti nevidomých a slabozrakých.

[more]celý článek...
vloženo 11.11.2017

Hallowen

S nástupem listopadu, chladnějšího počasí a s kratší a slabší intenzitou slunečního svitu na nás dopadají chmury z nadcházející dlouhé zimy. Děti si zpestřují toto období připomínkou starého keltského zvyku Halloween.

[more]celý článek...
vloženo 10.11.2017

Jak to s tím zdravím a zdravou stravou bylo u našich pravěkých předků?

Asi se budete divit, ale jedli rozhodně zdravěji. Sbírali ovoce a bobule, vyhledávali ořechy, vajíčka a chutnou rostlinnou potravu.

[more]celý článek...
vloženo 09.11.2017

Stravování v pravěku a středověku

Jednotlivá období se od sebe výrazně lišila. Kvetl výměnný obchod, za žádanými potravinami dokázali urazit daleké cesty a celý sortiment byl obohacen exotickými pochutinami z dalekého orientu.

[more]celý článek...
vloženo 09.11.2017

Návštěva v SONS Zlín

Dne 7. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili velmi zajímavé exkurze v organizaci SONS ve Zlíně. Tato organizace sdružuje nevidomé a zrakově postižené občany. Poskytuje jim specifické služby, které tyto hendikepované osoby pomáhají integrovat do společnosti.

[more]celý článek...
vloženo 08.11.2017

Zdravá svačinka v II. B

V pátek 3. listopadu se uskutečnila v naší třídě výstavka a zároveň ochutnávka zdravých svačinek.

[more]celý článek...
vloženo 07.11.2017

Listopad – měsíc jablek

I tento měsíc se naše škola zaměří na jednu z typicky podzimních potravin, a tou jsou jablka. Jsou zdravá, chutná a jejich barvy musí nalákat úplně každého.

[more]celý článek...
vloženo 07.11.2017

Naše zdraví – to nás baví

Během celého tohoto školního roku se budeme věnovat správným stravovacím návykům.

[more]celý článek...
vloženo 07.11.2017

Okrskové kolo ve florbalu

Dne 3. listopadu 2017 se družstva mladších i starších žáků zúčastnila okrskového kola v Napajedlích, ze kterého vítěz postupoval do okresu.

[more]celý článek...
vloženo 07.11.2017

Minikopaná

Dne 20. října 2017 se uskutečnilo okresní finále starších žáků v minikopané na 2. ZŠ Napajedla a naši chlapci obsadili krásné 3. místo.

[more]celý článek...
vloženo 02.11.2017

Propagační turnaj ve florbalu na SPŠ Otrokovice

Tak jako každoročně, tak i letos, se naše škola zúčastnila turnaje starších žáků ve florbalu. Změřit síly v tomto populárním sportu přijelo celkem 5 škol. Hrálo se tudíž systémem každý s každým.

[more]celý článek...
vloženo 02.11.2017

Preventivní program pro žáky 7. a 8. ročníku

Vážení rodiče,

ve dnech 7. 11.–9. 11. 2017 proběhne v 7. a 8. ročníku program se školní psycholožkou pro žáky v rámci Minimálního preventivního programu na téma Sebepoškozování.

Mgr. Helena Křížová, školní psycholožka ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 31.10.2017

Akce ŠD: Jedl jsem, snědl jsem

Ve všech odděleních školní družiny jsme se také zapojili do celoročního projektu Naše zdraví – to nás baví. V měsíci říjnu proto probíhala ve všech odděleních akce pod názvem Jedl jsem, snědl jsem.

[more]celý článek...
vloženo 30.10.2017

Bezpečnost na podzim

Páťáci a deváťáci… Ti první letos končí na prvním stupni naší školy, ti druzí docházku na naší základní škole. V úterý 25. 10. se obojí sešli při projektu Bezpečnost na podzim. Deváťáci byli ti, kdo vyučovali své mladší kamarády, páťáci zase ti, kteří tomu, co si starší pro ně připravili, naslouchali. Naslouchali povídání o tom, jaká nebezpečí je mohou v tomto ročním období potkat v přírodě, v dopravním provozu i ve škole. A nebyli jen pasivními posluchači, prokázali, že spoustu důležitých informací, týkajících se bezpečnosti, už znají.

[more]celý článek...
vloženo 25.10.2017

Poděkování – Bílá pastelka

Děkujeme všem našim žákům a rodičům, kteří se ve středu 11. října připojili k celostátní dobročinné sbírce Bílá pastelka. Vážíme si Vaší pomoci i osobního příkladu. Společně tak učíme děti pomáhat potřebným. Podle neoficiálního sčítání finančních prostředků jsme přispěli částkou 8 666 Kč.

[more]celý článek...
vloženo 12.10.2017

Vítání občánků

Narození dítěte je radostnou událostí v každé rodině. V letošním školním roce naše škola již druhým rokem spolupracuje s Městským úřadem Otrokovice při vítání občánků v obřadní síni.

[more]celý článek...
vloženo 08.10.2017

Bílá pastelka

Vážení rodiče,
ve středu 11. října 2017 se v celé České republice koná 18. ročník sbírky BÍLÁ PASTELKA.

[more]celý článek...
vloženo 06.10.2017

Zdravá školní jídelna aneb říjen – měsíc dýní

V rámci projektu Zdravá školní jídelna bude každému měsíci patřit nějaká surovina či pochutina, která je pro tuto dobu typická. Na měsíc říjen tak padla volba na dýně, kterých jsou kolem nás teď spousty.

[more]celý článek...
vloženo 04.10.2017

Návštěva Slováckého divadla

V pátek 29. září navštívily druhé třídy a III. A Slovácké divadlo v Uh. Hradišti. Děti zhlédly představení podle knihy Františka Hrubína Špalíček pohádek.

[more]celý článek...
vloženo 01.10.2017

Pasování na prvňáčky

Ve středu 27. 9. 2017 proběhlo v tělocvičně naší školy již tradiční Pasování na prvňáčky. Je tomu již téměř deset let, kdy poprvé naši nejstarší, tj. žáci devátých tříd, si vzali pod svá ochranná křídla naše nejmenší – prvňáčky. Za tu dobu se zrodila velká přátelství mezi těmi nejmenšími a největšími. A nejinak tomu bylo i teď.

[more]celý článek...
vloženo 30.09.2017

Naši prvňáci

To je název nového seriálu Zlínského deníku s podtitulkem Moje první školní tablo. Náš regionální „Deník“ otiskl dne 27. 9. 2017 do tzv. školního tabla všechny první třídy v našem městě.

[more]celý článek...
vloženo 29.09.2017

Dětská policie

Ve dne 22. září 2017 jsme šli s paní vychovatelkou Pechalovou na Dětskou policii. Šli jsme k Lidlu a tam na nás čekala policie.

[more]celý článek...
vloženo 28.09.2017

Dny řemesel a techniky 2017 aneb Řemeslo má zlaté dno

V pátek 22. 9. 2017 navštívili žáci IX. A pátý ročník Dne řemesel ve Zlíně. V areálu Svitu si nejprve prohlédli výrobní prostory některých strojírenských firem a potom se zúčastnili Miniveletrhu, na němž se představily výrobní společnosti ze Zlínska a také některé střední školy a učiliště, které se zaměřují na technické vzdělávání.

[more]celý článek...
vloženo 25.09.2017

Naše zdraví – to nás baví

Naše zdraví – to nás baví – to je název letošního celoročního školního projektu.

[more]celý článek...
vloženo 22.09.2017

Projektový den – Škola v přírodě – 1. a 9. ročník

Máme nové kamarády, to je název celoročního projektu, který probíhá v průběhu tohoto školního roku v 1. a 9. ročníku. Jeho uskutečňování přispívá k naplnění cílů našeho školního vzdělávacího programu Pomáháme si růst.

[more]celý článek...
vloženo 21.09.2017

Projektový den – Škola v přírodě – 2. stupeň

Září je měsícem, kdy v přírodě vládne ještě pěkné počasí s dny plnými babího léta. A jednoho takového dne jsme využili pro náš projektový den – škola v přírodě. Všichni naši žáci ve středu 13. září vyrazili do blízkého i vzdálenějšího okolí naší školy.

[more]celý článek...
vloženo 21.09.2017

Projektový den – Škola v přírodě – 1. stupeň

Ve středu 13. září se všichni žáci naší školy těšili na netradiční učení v přírodě.

[more]celý článek...
vloženo 21.09.2017

Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Informace o rozdělení žáků do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 obdrží zákonní zástupci na vrátnici školy v pondělí - pátek v době od 7:00 do 15:30 hodin.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 22.08.2017

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zahájení školního roku 2017/2018 si můžete přečíst zde.

Seznam pomůcek, které je třeba připravit Vašemu dítěti do první třídy najdete zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 21.08.2017

Informace ze školní družiny

V pondělí 4. 9. 2017 bude školní družina v provozu do 15:00 hod. Dětem objednejte oběd a napiště čas odchodu.

[more]celý článek...
vloženo 21.08.2017

Těšíme se na vás!

Začátek školního roku 2017/2018 se blíží! Zahájení školního roku je v pondělí 4. 9. 2017.

[more]celý článek...
vloženo 21.08.2017

Přehled sešitů pro školní rok 2017/2018

Přehled sešitů, které si mají žáci II. stupně připravit do školy, najdete zde.

Mgr. Eva Horňáková, zástupkyně ředitelky školy

[more]celý článek...
vloženo 20.08.2017

Upozornění pro strávníky ze školní jídelny

Obědy na měsíc září 2017 jsou již přihlášené a finanční úhrady strhnuté – týká se období od 5. 9. 2017 do 30. 9. 2017.

[more]celý článek...
vloženo 20.08.2017

Zpráva ze školní jídelny pro rodiče budoucích prvňáčků

Děti ke stravování můžete přihlásit už v týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.

Záloha na čip je 115,– Kč.

[more]celý článek...
vloženo 20.08.2017

Projekt Rozvoj gramotností na ZŠ Trávníky

ZŠ Trávníky od 1. srpna 2017 vstupuje do realizace dvouletého projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.

[more]celý článek...
vloženo 01.08.2017

Žádosti o pronájem tělocvičen na školní rok 2017/2018

Informace o podávání žádostí o pronájem tělocvičen na školní rok 2017/2018 si můžete prohlédnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 11.07.2017

Rozloučení s žáky 9. ročníku

V úterý 27. 6. se uskutečnila první, ta oficiálnější, část loučení s žáky 9. ročníku, která proběhla v obřadní síni MěÚ Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 29.06.2017

Trávnický školoběh

Další číslo školního časopisu Trávnický školoběh si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Eva Horňáková, zástupkyně ředitelky školy

[more]celý článek...
vloženo 29.06.2017

Informace z kanceláře školy

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy. 

[more]celý článek...
vloženo 29.06.2017

Výsledky voleb do školské rady.

V průběhu měsíce června probíhaly na ZŠ Trávníky Otrokovice volby do školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce žáků.

[more]celý článek...
vloženo 28.06.2017

Návštěva I. B v MŠ Pastelková

Ve třídě I. B je mnoho dětí, které navštěvovaly v minulém roce Pastelkovou školku. Proto se děti v závěru školního roku chtěly podívat na své paní učitelky ve školce a pochlubit se jim, jak se umí zpaměti naučit vyprávět pohádku O Červené Karkulce.

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2017

Vyhlášení 2. kola voleb do školské rady

Vážení rodiče, v 1. kole voleb do školské rady získal pouze jeden z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců potřebnou nadpoloviční většinu hlasů (paní Mgr. Gabriela Račická).

[more]celý článek...
vloženo 19.06.2017

Sportovní dopoledne

V pátek 9. 6. proběhlo sportovní dopoledne žáků prvního stupně.

[more]celý článek...
vloženo 15.06.2017

Informace ze ŠJ pro žáky, kteří končí docházku na ZŠ Trávníky

ODHLÁŠKY ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ODEVZDEJTE VYPLNĚNÉ DO 20. 6. 2017 VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

[more]celý článek...
vloženo 12.06.2017

Exkurze 6. tříd do Přerova

Ve čtvrtek 8. června se žáci VI. A a C vypravili na dlouho očekávanou exkurzi do Přerova.

[more]celý článek...
vloženo 12.06.2017

Objevte své knihkupectví

Žáci IV. B naší školy se zapojili do celostátní soutěže s názvem Objevte své knihkupectví.

[more]celý článek...
vloženo 10.06.2017

Setkání našich parlamenťáků v Experimentáriu

Ve čtvrtek 1. června, tedy na Mezinárodní den dětí, se naši parlamenťáci vydali na společné setkání členů žákovských parlamentů působících na území města Otrokovice, které se již tradičně uskutečnilo v Experimentáriu.

[more]celý článek...
vloženo 01.06.2017

Zábavné odpoledne pro předškoláky

V úterý 30. května 2017 se na naší škole uskutečnila další z tradičních akcí pro předškoláky, a to Zábavná procházka školní zahradou. Školní zahrada je naší devizou. Představuje totiž na malé ploše mnohé biotopy, je výborným prostředím pro výuku i útočištěm mnoha druhů zvířat, které naši žáci celoročně takřka v přímém přenosu pozorují.

[more]celý článek...
vloženo 31.05.2017

2. místo v okrskovém kole Pythagoriády

Ve středu 17. 5. 2017 na ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích proběhlo okrskové kolo soutěže Pythagoriáda. Naše škola zde měla dva své zástupce. Byli to žáci VI. B Ondřej Lapčík a Martin Juřena.

[more]celý článek...
vloženo 25.05.2017

Akademie ZŠ Trávníky

Dva roky uběhly jako voda a naše trávnická škola opět připravila slavnostní akademii, která se konala ve čtvrtek 18. května v sále Otrokovické Besedy. Bohatý program připravili malí i velcí žáci naší školy spolu se svými učiteli. Všechny děti spojovalo úsilí co nejlépe si své vystoupení připravit, proto mu obětovaly mnohdy i svůj volný čas a nácviku věnovaly i několik hodin. Také některé maminky se zapojily a pomohly s přípravou kostýmů a ostatních rekvizit. Vše bylo nachystáno a program mohl začít. A věřte, že se bylo na co dívat!

[more]celý článek...
vloženo 25.05.2017

Pozvánka na další akci pro předškoláky

Pozvánku na zábavné odpoledne pro předškoláky, které se uskuteční 30. 5. 2017 od 14:30 do 15:30 hod., si můžete prohlédnout zde.

PaedDr. Hana Vyoralová, garant spolupráce s MŠ

[more]celý článek...
vloženo 24.05.2017

Stříbrné krajské kolo Štafetového poháru

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se na atletickém stadionu v Uherském Hradišti konalo krajské kolo Štafetového poháru, kterého jsme se zúčastnili již potřetí.

[more]celý článek...
vloženo 23.05.2017

Akce ŠD: Pohádková stezka

V úterý 16. 5. 2017 se naše školní hřiště proměnilo v jednu velkou pohádkovou stezku.

[more]celý článek...
vloženo 21.05.2017

Akce ŠD: Airtrack

V pondělí 15. 5. 2017 jsme jako poslední skupinka naší školní družiny navštívili Sokolovnu Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 20.05.2017

Visegrádské sportovní hry

Ve dnech od 10. do 12. května se v Otrokovicích uskutečnil první ročník dlouho očekávaných Visegrádských sportovních her, kterých se zúčastnili sportovci ze čtyř států. Maďarsko reprezentovaly děti z města Vác, polská výprava přijela ze Zawadzkieho, dubnické kamarády ze Slovenska již důvěrně známe a Českou republiku zastupovali žáci ze základních škol města Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 14.05.2017

Zveme Vás na naši výstavu!

Téměř do konce května vystavují naše děti v Otrokovické Besedě obrázky vytvořené na hodinách výtvarné výchovy. Výstava nabízí ke zhlédnutí tvorbu našich dětí, zaměřenou na ztvárnění celoročního tématu Přes překážky ke hvězdám nebo obrázky inspirované ročními obdobími.

[more]celý článek...
vloženo 12.05.2017

Nabídka místa školního psychologa/školní psycholožky

Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, přijme od září 2017 školního psychologa/školní psycholožku s úvazkem 1,0.

[more]celý článek...
vloženo 07.05.2017

Nabídka pracovního místa

Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, přijme od září 2017 učitele/učitelku I. stupně + speciální pedagogiky s úvazkem 1,0.

[more]celý článek...
vloženo 07.05.2017

Pozvánka na školní akademii

Pozvánku na školní akademii, která se uskuteční 18. 5. 2017 od 16 hodin ve velkém sále Otrokovické Besedy, si můžete prohlédnout zde.

Všichni jste srdečně zváni.

učitelé a žáci ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 06.05.2017

Máme nového Goťáka

Po roce se opět na naší škole konalo školní kolo soutěže Otrokovice mají talent aneb hledá se nový Goťák, kterou každý rok vyhlašuje Město Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 05.05.2017

Pohár rozhlasu

Dne 4. května 2017 se uskutečnilo okresní kolo atletických závodů Pohár rozhlasu v atletice na stadionu v Otrokovicích. Naše škola obsadila všechny kategorie s celkem 32 žáky.

[more]celý článek...
vloženo 05.05.2017

Akce SEIFEROS

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se naše škola zúčastnila programu Seiferos připraveného záchrannou stanicí pro dravce. Program se konal na sportovním hřišti v blízkosti naší školy. Všechny děti se na něj velmi těšily.

[more]celý článek...
vloženo 05.05.2017

Rozvrh třídy II. C po dobu plavání

Rozvrh třídy II. C po dobu trvání plaveckého výcviku si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 04.05.2017

Den Země – 4. ročník

Naši čtvrťáci se v rámci Dne Země zúčastnili v pátek 28. dubna 2017 prohlídky úpravny vody v Tlumačově. 

[more]celý článek...
vloženo 02.05.2017

Den Země na 2. stupni ZŠ Trávníky

I v letošním roce jsme oslavili svátek naší planety – Den Země. V pátek 28. dubna 2017 žáci 2. stupně opustili školní budovu a vypravili se na zajímavá místa v okolí spojená s problematikou ochrany životního prostředí.

[more]celý článek...
vloženo 02.05.2017

Setkání členů městského parlamentu s panem starostou Mgr. Jaroslavem Budkem

Ve středu 26. dubna se členové městského parlamentu setkali na svém pravidelném setkání s panem starostou Mgr. Jaroslavem Budkem. Pan starosta přijal pozvání městského parlamentu a při své návštěvě mohl vidět, jak zasedá neoficiální „žákovské zastupitelstvo“ Otrokovic.

[more]celý článek...
vloženo 30.04.2017

Ovoce do škol

Již několik let na naší škole probíhá projekt Ovoce do škol. Je to projekt celostátní a velmi prospěšný. Všechny děti dostávají dvakrát za měsíc na svačinu ovoce, ovocný džus nebo zeleninu zdarma.

[more]celý článek...
vloženo 27.04.2017

Den Země – 21. 4. 2017 – KOVOSTEEL – Staré Město

V pátek dne 21. 4. se žáci III. A a III. B zúčastnili Ekoolympiády ve Starém Městě, kterou ke Dni Země pořádala pro děti ze základních škol firma Kovosteel.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2017

Předplatné nejmladšího diváka

Tak jako každý školní rok, i v letošním roce navštěvovali žáci v rámci Předplatného nejmladšího diváka Městské divadlo ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2017

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 21. dubna 2017 proběhlo oblastní kolo 40. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů konané v areálu dětského dopravního hřiště v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2017

Akce ŠD: Vynášení Moreny

„Neseme Mařenu, u vrchu červenú,
u spodku zelenú, pěknú, pěknú, probělenů…“

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2017

Malý detektiv mezi páťáky

V dubnu si pro žáky pátého ročníku připravili v Městské knihovně Otrokovice besedu s názvem Malý detektiv. Povídání se týkalo detektivního žánru. Žáci V. B živě diskutovali nad různými pojmy.

[more]celý článek...
vloženo 18.04.2017

Informace ze ŠD pro rodiče

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených žáků bude školní družina v době velikonočních prázdnin dne 13. 4. 2017 uzavřena.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 12.04.2017

Koncert 1. a 2. tříd

Dne 11. dubna navštívily první a druhé třídy koncert s názvem UFO. Ten se již tradičně konal v Kongresovém centru ve Zlíně, které je domovskou scénou zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.

[more]celý článek...
vloženo 11.04.2017

Zápis do prvních tříd

V pátek 7. dubna se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. V letošním roce bylo přichystaných několik novinek zaměřených hlavně na klid a pohodu našich budoucích prváčků.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2017

Běžecké závody prvního stupně

Ve čtvrtek 3. 3. 2017 se na sportovišti za naší základní školou uskutečnil běžecký závod žáků z 1. stupně. Šlo o sprintový běh na 100 m a 200 m.

[more]celý článek...
vloženo 07.04.2017

Změna provozu ŠD 7. 4. 2017

V pátek 7. 4. 2017 je možno vyzvednout žáky ze školní družiny pouze do 12:30 hod. nebo potom od 15:00 hod. zazvoněním na školní klub (konečná ŠD).

[more]celý článek...
vloženo 05.04.2017

Ocenění našich učitelů

Město Otrokovice si již tradičně 28. března připomíná Den učitelů a při této příležitosti oceňuje pedagogické pracovníky působící na otrokovických školách. Na slavnostním podvečeru převzali z rukou představitelů města ocenění i dva naši učitelé, paní Mgr. Miluše Štěpánová a pan Martin Hložek.

[more]celý článek...
vloženo 05.04.2017

Noc s Andersenem posedmé

Letos již posedmnácté proběhla ve školách, v knihovnách a na jiných místech nejen naší republiky, ale i v jiných zemích akce zaměřená na podporu rozvoje čtenářství nazvaná Noc s Andersenem. My jsme se zúčastnili letos již posedmé.

[more]celý článek...
vloženo 03.04.2017

Informace k zápisu dětí do 1. tříd

Informace o zápisu dětí do 1. tříd si můžete přečíst zde.

Pozvánku k zápisu dětí do 1. tříd včetně důležitých informací si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 30.03.2017

Třetí místo na okresním kole ve volejbale

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se naše holky zúčastnily okresního kola ve volejbale. Družstvo skvělým způsobem vedly Zuzka a Nikča Látalovy a Kačka Račická, které díky svým zkušenostem řídily všechny zápasy. Krásně je doplňovaly Léňa Kolínková, Kačka Němečková, Erika Zavadilová, Denča Kožuchová a Helča Horňáková.

[more]celý článek...
vloženo 30.03.2017

Výsledky matematické soutěže Klokan 2017

V pátek 17. března 2017 proběhl na naší škole další ročník mezinárodní matematické soutěže KLOKAN. Zapojili se do něj všichni žáci 2. až 9. ročníku.

[more]celý článek...
vloženo 28.03.2017

Turnaj v bowlingu

V sobotu 18. března 2017 proběhl v restauraci U Mašinky další ročník Turnaje v bowlingu, který pro naše žáky připravili rodiče ze SRPŠ. Pro nejlepší z deseti čtyřčlenných týmů byly připraveny atraktivní ceny a pro vítěze i putovní pohár. Odměněni byli i nejlepší hráč a hráčka.

[more]celý článek...
vloženo 27.03.2017

Hejný je „in“ – předáváme zkušenosti kolegům

Naše škola se stává zdrojem zkušeností se zaváděním moderních metod výuky i pro ostatní školy. Nejnověji se jednalo 21. března 2017 o návštěvu vyučujících ze Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti. Tato škola od příštího školního roku také začne vyučovat matematiku podle metod profesora Hejného, s níž u nás máme již několikaleté zkušenosti a kterou používá už čtvrtina českých základních škol.

[more]celý článek...
vloženo 23.03.2017

Návštěva Okresního soudu ve Zlíně

Každá smysluplná aktivita, která rozšíří obzory žáka, je důležitá. Každá praktická činnost, která pomůže pochopit a vést správným směrem, je nezastupitelná. V úterý 7. 3. jsme se takového projektu zúčastnili.

[more]celý článek...
vloženo 14.03.2017

Oznámení o zřízení pozice vrátného na ZŠ Trávníky

Vzhledem k tomu, že se stále snažíme o zlepšení zajištění bezpečnosti žáků na naší škole, byla od 6. 3. 2017 zřízena nově pozice vrátného, který zajišťuje, aby se do školy nemohly nepozorovaně dostat nepovolané osoby.

[more]celý článek...
vloženo 10.03.2017

Beseda prvních tříd v knihovně

V březnu navštívily postupně všechny tři první třídy otrokovickou městskou knihovnu. Zúčastnily se besedy na téma K jako kamarádi. Beseda byla zaměřena na knihy s tématikou přátelství mezi lidmi a zvířaty.

[more]celý článek...
vloženo 09.03.2017

Okrskové kolo recitační soutěže

V úterý dne 7. 3. 2017 v odpoledních hodinách se uskutečnilo na ZŠ Tlumačov okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu zastupovalo ve čtyřech věkových kategoriích celkem 8 soutěžících

[more]celý článek...
vloženo 08.03.2017

Zábavná procházka školou pro předškoláky

V pondělí 6. března 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnila Zábavná procházka naší školou. Již 8. ročník této oblíbené akce byl příležitostí pro všechny předškoláky, jejich rodiče i veřejnost seznámit se blíže s trávnickou školou.

[more]celý článek...
vloženo 07.03.2017

Milionáři ze ZŠ Trávníky

Již čtvrtým rokem probíhá na naší škole výuka finanční gramotnosti formou samostatného předmětu, který je určen žákům 9. ročníku. Cílem tohoto předmětu je připravit žáky co nejlépe do života tak, aby byli schopni zodpovědně spravovat svůj domácí rozpočet, reálně posoudit své finanční možnosti, aby se bezdůvodně nezadlužovali a plnohodnotně využívali finanční produkty dostupné na trhu. Finanční gramotnost má zkrátka pomoci žákům orientovat se ve světě financí.

[more]celý článek...
vloženo 05.03.2017

Návštěva mateřských škol a předškoláků ve škole

Ve dnech 22., 24., 27. a 28. února navštívili naši školu vzácní hosté – předškoláci z mateřských škol Hlavní, Jabůrkové, Pastelková a K. H. Máchy Kvítkovice. Děti měly možnost zúčastnit se hodin matematiky a českého jazyka ve třídách I. A, I. B a I. C.

[more]celý článek...
vloženo 01.03.2017

Maškarní karneval ve školní družině

Během posledních únorových dní jsme se začali ve školních družinách připravovat na maškarní karneval.

[more]celý článek...
vloženo 26.02.2017

Zábavná procházka školou pro předškoláky

Pozvánku na zábavnou procházku školou, která se uskuteční 6. 3. 2017 od 14:30 hod., si můžete prohlédnout zde.

PaedDr. Hana Vyoralová, garantka spolupráce s MŠ

[more]celý článek...
vloženo 23.02.2017

Školní kolo soutěže dětských recitátorů

V úterý 21. 2. odpoledne proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho žáci první až páté třídy, a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 22.02.2017

Informace ze školního bufetu

Vážení rodiče,

aktuální informace od provozovatele školního bufetu si můžete přečíst zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 21.02.2017

Artík

Na naší základní škole zahájil od prvního pololetí svoji činnost nový zájmový útvar Artík.

[more]celý článek...
vloženo 21.02.2017

Veselé zoubky – beseda pro prvňáčky

Protože prevence je důležitá, seznamují se děti hned od malinka s problematikou zdravých zubů. V naší škole již mnoho let probíhá projekt Zdravé zuby pro celý 1. stupeň. Navíc se pro nejmladší žáčky naší školy se uskutečnila i beseda Veselé zoubky.

[more]celý článek...
vloženo 14.02.2017

Mezinárodní atletický mítink

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 jsme se zúčastnili Mezinárodní atletického mítinku v Městské sportovní hale v Otrokovicích. Z naší školy se na závody v atletice vydala šestičlenná výprava ve složení Adam Dostál z V. A, Monika Hlavičková a Anička Hrozová z VI. A, Pavel Mancl z VI. C, Michaela Dostálová z VIII. A a Milan Kučera z IX. A. 

[more]celý článek...
vloženo 12.02.2017

Akce ŠD: Sníh, led a mráz – zimní čas

Po návratu z prázdnin nastal měsíc leden, o kterém je známo, jak umí kouzlit s přírodou. A tak jsme se i my rozhodli stát „kouzelníky“.

[more]celý článek...
vloženo 05.02.2017

Schůzky k zápisu dětí do 1. tříd

Schůzky v mateřských školách k zápisu dětí do 1. tříd na ZŠ Trávníky Otrokovice budou probíhat v následujících termínech:

[more]celý článek...
vloženo 26.01.2017

Důležité upozornění ze školní jídelny

Připomínám všem žákům i zákonným zástupcům nutnost odhlašovat obědy v případě nepřítomnosti žáka ve škole.

[more]celý článek...
vloženo 25.01.2017

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

Podle platné školské legislativy se zápisy do 1. tříd ZŠ konají nově od 1. do 30. dubna.

[more]celý článek...
vloženo 25.01.2017

Nabídka pracovního místa

Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, přijme zaměstnance na pozici vrátného.

[more]celý článek...
vloženo 25.01.2017

Večírek SRPŠ, předprodej vstupenek

7. společenský večírek Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Trávníky Otrokovice se uskuteční 24. 2. 2017 od 19 hodin ve velkém sále Otrokovické Besedy. 

[more]celý článek...
vloženo 18.01.2017

Informace o omezení provozu školního klubu

Vzhledem k vysokému počtu nemocných pedagogů je do odvolání zrušen provoz školního klubu v klubovně. Dále se nekonají kroužky p. Wursta, p. Šafránkové a p. Schlichtsové, ostatní jsou beze změny.

[more]celý článek...
vloženo 17.01.2017

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

s ohledem na vysokou nemocnost žáků i pedagogů naší školy při probíhající chřipkové epidemii vás žádáme, abyste neposílali do školy děti s příznaky akutních onemocnění. 

[more]celý článek...
vloženo 17.01.2017

Rozdělení třídy I. C

Vážení rodiče,

vzhledem k chřipkové epidemii je v týdnu od 16. ledna do 20. ledna 2017 třída I. C rozdělena. Děti budou chodit tento týden buď do třídy I. A (třídní učitelka Mgr. Jaroslava Onderková) nebo do třídy I. B (třídní učitelka Mgr. Dana Staňková), vyučování bude probíhat dle rozvrhu těchto tříd. Všichni přítomní žáci I. C dnes potřebný rozvrh obdrželi.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ Trávníky Otrokovice

[more]celý článek...
vloženo 16.01.2017

Divadelní představení ve Slováckém divadle

V pondělí 9. ledna navštívili žáci prvních a druhých tříd představení ve Slováckém divadle. Hrála se pohádka Kocour v botách. Hostovali s ní zde herci z brněnského divadla Radost.

[more]celý článek...
vloženo 15.01.2017

Věda nás baví

Informace  o kroužku Věda nás baví si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 15.01.2017

Omezení provozu školního klubu

Ve čtvrtek 12. 1. 2017 a v pátek 13. 1. 2017 nebude z důvodu nepřítomnosti p. Šafránkové v provozu školní klub.

[more]celý článek...
vloženo 11.01.2017

2. ročník Vánoční taneční soutěže

V úterý 20. 12. 2016 se v naší tělocvičně sešly děti, které rády tančí. Naší tělocvičnou se ozývala hlasitá hudba. To byl boj o medaile v druhém ročníku Vánoční taneční soutěže.

[more]celý článek...
vloženo 21.12.2016

Bezpečnost v zimě

Ani v předvánočním čase jsme nezapomněli na bezpečnost našich nejmenších, protože ta je jednou z priorit naší školy. O vánočních prázdninách totiž na děti číhají mnohá nebezpečí, která bylo dobré opět připomenout.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2016

Česko si zazpívalo koledy a my s ním

První veřejné vystoupení na náměstí si při akci Česko zpívá koledy dne 14. 12. užili naši nejmenší členové pěveckého sboru. Dočkali se své premiéry na náměstí před Otrokovickou Besedou.

[more]celý článek...
vloženo 19.12.2016

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se na naší škole stal již tradicí. I letos jsme přivítali ty rodiče a prarodiče, kteří si chtěli prohlédnout prostory celé školy a nahlédnout do výuky.

[more]celý článek...
vloženo 13.12.2016

Turnaj v piškvorkách

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se jako jeden z bodů programu dne otevřených dveří uskutečnil také Turnaj v piškvorkách. V této strategické hře se utkalo 24 chlapců a děvčat z 6. až 9. ročníku.

[more]celý článek...
vloženo 13.12.2016

Vystoupení našich žáků na vánočních trzích

V pátek 9. prosince 2016 odpoledne začaly před Otrokovickou Besedou každoroční vánoční trhy.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2016

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 se na naší škole uskuteční v pátek 7. 4. 2017. Informace pro vyšetření k odkladu si můžete přečíst zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 11.12.2016

Mikulášská nadílka

Mikulášovu družinu tvořilo na dvacet čertů a andělů, členů Školního žákovského parlamentu, který mikulášskou nadílku zorganizoval. 

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2016

Vánoční zvonek

Ve čtvrtek 1. 12. jsme se zúčastnili soutěže v aerobiku jednotlivců Vánoční zvonek ve Zlíně. Celkem 8 děvčat z naší školy bojovalo ve velké konkurenci o postup do dalšího kola. A to se nakonec podařilo!

[more]celý článek...
vloženo 06.12.2016

Sportovní zápolení v Dubnici

Naše škola s tou dubnickou kamarádí už několik let. Často se navštěvujeme, předáváme si dárky, soutěžíme spolu, sportujeme, čteme nebo si předáváme zkušenosti o Vánocích v obou zemích.

[more]celý článek...
vloženo 05.12.2016

Dějepisná olympiáda

Listopad bývá tradičně bohatší na dějepisné aktivity.

[more]celý článek...
vloženo 02.12.2016

Podzimní tvoření v pátém oddělení školní družiny

Páté oddělení školní družiny navštěvují žáci třetích a čtvrtých ročníků. Hrajeme zde nejrůznější hry, sportujeme, relaxujeme, navštěvujeme dopravní hřiště, ale také tvoříme.

[more]celý článek...
vloženo 01.12.2016

Sázení stromu 9. tříd

Stalo se již tradicí, že si žáci 9. tříd před ukončením školní docházky vysadí na školní zahradě nebo v těsné blízkosti školy svůj strom, který jim má připomínat dobu, kterou strávili na své základní škole.

[more]celý článek...
vloženo 30.11.2016

Mistrovství školy v násobilce

V týdnu od 14.–18. 11. 2016 se žáci II. stupně zapojili do Mistrovství školy v násobilce.

[more]celý článek...
vloženo 29.11.2016

Rozsvěceli jsme stromeček

V pátek 25. 11. jsme se s pěveckým sborem Antares podíleli na vytvoření vánoční atmosféry při rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 28.11.2016

Poděkování

Školní družina děkuje firmě MATCHBALL za zimní výzdobu oken.

[more]celý článek...
vloženo 27.11.2016

Halloweenská soutěž

Na Trávníkách jsme si oslavili Halloween ve velkém. V rámci výtvarné soutěže na halloweenské téma se naše škola do poloviny listopadu začala plnit výtvarnými pracemi žáků všech ročníků.

[more]celý článek...
vloženo 27.11.2016

Programátoři na Trávníkách

To, že někdo bude v pátek odpoledne trávit čas ve škole a učit se, zní hodně nepravděpodobně. Ale snaha ovládnout počítač a stát se tím, kdo si sám vytváří aplikace a není jen pasivní uživatel toho, co nám informační svět předkládá, je, zdá se dostatečným důvodem pro trávení času v Počítačovém kroužku.

[more]celý článek...
vloženo 27.11.2016

Finalisté ze ZŠ Trávníky v boji o titul Masterchef kuchař Otrokovic

Ve středu 23. listopadu se na Střední průmyslové škole v Otrokovicích uskutečnilo městské finále kuchařské soutěže MasterChef. Za naši školu se závěrečného klání zúčastnily holky z VI. A, konkrétně mladé kuchařky Anička Hrozová, Anetka Válková, Justýnka Mikelová a Erča Kůrová.

[more]celý článek...
vloženo 23.11.2016

Příběhy bezpráví

Historie lidstva je bezesporu zajímavá, poučná a v mnohém děsivě překvapivá. Každoročně si s deváťáky vybíráme jedno téma z novodobých dějin, kterému se věnujeme podrobněji. Letos jsme zvolili mimořádně složité a nepřehledné období po ukončení druhé světové války – odsun českých Němců z našeho území.

[more]celý článek...
vloženo 22.11.2016

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče i další zájemce na tradiční Den otevřených dveří na ZŠ Trávníky Otrokovice, který se uskuteční dne 8. 12. 2016. Pozvánku na tuto akci si můžete prohlédnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2016

Bílá pastelka aneb učíme se pomáhat

Letos v říjnu se naši žáci s rodiči zúčastnili již podruhé dobročinné sbírky Bílá pastelka. Koupí bílé pastelky jakožto symbolu slepecké hole podpořili nevidomé a slabozraké v České republice u příležitosti Mezinárodního dne chůze s bílou holí.

[more]celý článek...
vloženo 13.11.2016

Změna termínu dne otevřených dveří

Vážení rodiče, milí žáci,

sdělujeme Vám, že z organizačních důvodů dochází ke změně termínu Dne otevřených dveří na ZŠ Trávníky. Nový termín je čtvrtek 8. 12. 2016.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 09.11.2016

Halloweenská návštěva v MŠ Hlavní

V úterý 1. 11. se uskutečnila halloweenská návštěva v MŠ Hlavní, které se účastnili žáci II. C a I. A.

[more]celý článek...
vloženo 02.11.2016

Zrušení sběru

Z organizačních důvodů se ruší sběr papíru a elektroodpadu, který se měl uskutečnit 30. 11. a 1. 12. 2016.

[more]celý článek...
vloženo 31.10.2016

Halloween v I. B

V pondělí 31. října děti v I. B oslavily svátek duchů Halloween. Všichni žáci přišli v maskách strašidel, kostlivců nebo čarodějů.

[more]celý článek...
vloženo 31.10.2016

MasterChef provoněl ZŠ Trávníky

V minulých dvou týdnech se chodbami naší základní školy vinula vůně mnoha typů jídel, ať už sladkých či slaných. Naši žáci, celkem jich bylo 53, se rozhodli zúčastnit školního kola kuchařské soutěže MasterChef (inspirované televizní předlohou) a uvařit v týmech to nejlepší, co dokáží.

[more]celý článek...
vloženo 30.10.2016

!!! Halloweenská soutěž !!!

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Pojďte si s námi zasoutěžit o halloweenský dort.

[more]celý článek...
vloženo 25.10.2016

Exkurze Flora Olomouc

Ve čtvrtek 20. října 2016 se žáci devátého ročníku vypravili do Olomouce. Konal se zde 21. ročník celonárodní výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků Flora Olomouc.

[more]celý článek...
vloženo 24.10.2016

Městský parlament dětí a mládeže

Městský parlament dětí a mládeže Otrokovice má na následující dva roky nové členy. Ti byli zvoleni ve školních volbách, a ve středu 19. října 2016 obdrželi v otrokovické radnici jmenovací dekret z rukou starosty města Mgr. Jaroslava Budka. Ve školním parlamentu mají zastoupení základní a střední otrokovické školy.

[more]celý článek...
vloženo 20.10.2016

Putování za jablíčkem – vše o jablíčkách a s jablíčky

V týdnu od 10. 10. do 14. 10. 2016 byla činnost jednotlivých oddělení školní družiny věnovaná jablíčkům. Ve všech družinách děti vyráběly nejrůznější výrobky, luštily křížovky, skládaly puzzle, zpívaly písničky či připravovaly jablečné pochoutky.

[more]celý článek...
vloženo 16.10.2016

Bezpečnost na podzim

Projekt Bezpečná škola patří k dobrým tradicím na naší škole. Co do významu bezesporu velmi důležitá činnost, do které jsou zapojeni žáci I. i II. stupně.

[more]celý článek...
vloženo 14.10.2016

Soutěžní den Integrovaného záchranného systému

11. října 2016 jsme se zúčastnili Soutěžního dne Integrovaného záchranného systému pro žáky 8. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií Zlínského kraje v Amfíku Bukovina v Popovicích. Jednalo se o pohybově vědomostní soutěž v bezpečnostně-branných disciplínách.

[more]celý článek...
vloženo 13.10.2016

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pondělí 10. října 2016 proběhla Dopravní soutěž mladých cyklistů v rámci Evropského týdne mobility, které se zúčastnila dvě smíšená družstva žáků devátých tříd. Žáci si změřili síly jednak v teoretické části vyplněním testu o pravidlech silničního provozu a také v praktické části, která zahrnovala jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti.

[more]celý článek...
vloženo 13.10.2016

Návštěva Nového domova

Stalo se již tradicí, že každý podzim navštíví jedno oddělení naší školní družiny v rámci Dne otevřených dveří Nový domov Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 30.09.2016

Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka

Je krásné podzimní ráno 27. září 2016 a u trávnické školy je nezvykle živo. Přijela totiž návštěva sportovců z družební školy Pavla Demitru z Dubnice nad Váhom na další, již 4. ročník Memoriálu Mgr. Jiřího Ševčíka, což je sportovní setkání ZŠ Trávníky Otrokovice a MŠ a ZŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom.

[more]celý článek...
vloženo 29.09.2016

Projekt EDISON

V neděli 18. září do Otrokovic přijeli účastníci projektu EDISON. Tento projekt pořádá mezinárodní studentská organizace AIESEC, která pomáhá mladým lidem v osobnostním rozvoji a vyhledává pro ně příležitosti v mezinárodním prostředí. Zkusíte odhadnout největší vzdálenost, z níž do naší školy přicestoval jeden z letošních návštěvníků?

[more]celý článek...
vloženo 27.09.2016

Září ve školní družině

Září bylo i letos u nás ve školní družině pestré jako podzimní listí.

[more]celý článek...
vloženo 26.09.2016

Pasování prvňáčků

V pátek 23. září panovala ve škole slavnostní atmosféra. Konalo se tradiční pasování prvňáků na školáky. Slavnost byla určena nejen dětem, ale i jejich rodinným příslušníkům.

[more]celý článek...
vloženo 26.09.2016

Veslařský kopeček

Ve středu dne 21. září 2016 proběhl na Baťově tradiční závod v přespolním běhu s názvem Veslařský kopeček, kterého se z naší školy zúčastnilo celkem 7 žáků.

[more]celý článek...
vloženo 25.09.2016

Výstava Chytrá hračka

Ve středu 21. září jsme byli pozváni do Otrokovické Besedy na zajímavou akci. V rámci Evropského týdne mobility tam byla pro všechny otrokovické děti připravena výstava s názvem Chytrá hračka.

[more]celý článek...
vloženo 24.09.2016

Exkurze na zámek Holešov

Dne 21. 9. 2016 se obě třetí třídy již tradičně zúčastnily exkurze na zámku v Holešově. Žáci obou tříd letos zhlédli výstavu s názvem Čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež – HOLEŠOV – 2016.

[more]celý článek...
vloženo 22.09.2016

Dětská policie

V úterý 20. září si vybraní žáci pátých tříd měli možnost na parkovišti u hřbitova v městské části Kvítkovice vyzkoušet, jaké to je stát se hlídkou Dětské policie.

[more]celý článek...
vloženo 21.09.2016

Vítání občánků

Narození dítěte je radostnou událostí v každé rodině. V letošním školním roce naše škola spolupracuje s Městským úřadem Otrokovice při vítání občánků v obřadní síni městského úřadu. Žáci naší školy si pro tuto slavnostní událost připravili svá vystoupení. 

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2016

Zrušení třídních schůzek

Z důvodu havárie vody jsou třídní schůzky dne 19. 9. 2016 zrušeny, náhradní termín je pondělí 26. 9. 2016 v 16 hodin.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 19.09.2016

Návštěva ze Súdánu

V pondělí 12. září přijela do naší školy vzácná návštěva až z dalekého Súdánu. Návštěvu zorganizoval pan PhDr. Pavel Onderka, který tam již několik pracuje na archeologických vykopávkách.

[more]celý článek...
vloženo 13.09.2016

Školní klub při Základní škole Trávníky Otrokovice

Školní klub (ŠK) pokračuje ve své činnosti i v letošním školním roce. Posláním ŠK je zapojit žáky do aktivní činnosti ve volném čase s dostatkem prostoru pro jejich vlastní spontánní činnost a předcházet tak rizikovému chování žáků.

[more]celý článek...
vloženo 12.09.2016

Stmelovací kurz 6. tříd

Ve dnech 8. – 9. září 2016 se uskutečnil stmelovací kurz pro žáky 6. tříd s názvem Přes překážky společně! Zúčastnilo se ho celkem 61 žáků, kteří spolu s třídními učiteli a školní psycholožkou vyjeli strávit dva dny plné společných her a aktivit do rekreačního střediska Kamínka v obci Roštín. Celý kurz se nesl v duchu školního programu PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM.

[more]celý článek...
vloženo 12.09.2016

Rozvrh tříd III. A a III. B po dobu plavání

Plavecká výuka bude probíhat v těchto termínech: 9., 16., 23. a 30. 9., 7., 14. a 21. 10., 4., 11. a 18. 11. 2016. Rozvrhy uvedených tříd pro období od 5. 9. do 18. 11. 2016 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 07.09.2016

Důležitá informace pro rodiče – výskyt infekčního onemocnění

Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců roku 2016 došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A, VHA). Epidemie probíhá i v dalších krajích České republiky. V současné době je evidováno ve Zlínském kraji 7 případů VHA, z nichž některé jsou zavlečeny ze zahraničí, ale některé právě z Jihomoravského kraje.

[more]celý článek...
vloženo 05.09.2016

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2016

Na tento den se těšila většina školáků v celé České republice. Někteří žáci třeba jen na spolužáky a kamarády, ale s napětím a očekáváním se těšili určitě všichni prvnáčci.

[more]celý článek...
vloženo 04.09.2016

Nabídka nového výtvarného kroužku

Informace o novém výtvarném kroužku ŠD Artík si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 01.09.2016

Informace pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče

Zahájení školního roku 2016/2017 bude 1. 9. 2016 v 8 hodin ve společenské místnosti. Od vstupu do školy vás sem zavedou žáci 9. ročníku. Ve společenské místnosti bude připraven krátký program, potom se společně s třídními učitelkami přesunete do jednotlivých tříd. Ukončení bude cca v 10:30–11 hodin. S sebou si přineste aktovku na učebnice a další pomůcky, přezůvky budou potřeba až od 2. 9.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 23.08.2016

Organizace 1. 9. 2016

Dne 1. 9. 2016 bude vyučování ukončeno v 9:40 (mimo 1. ročník).

ŠD bude v provozu od 6:00 do 15:00 hod. 

2. 9. 2016 bude vyučování v 1. třídách ukončeno v 10:45, v 2.–5. třídách v 11:40 a v 6.–9. třídách ve 12:35. V ŠD bude od 2. 9. 2016 zahájen běžný provoz.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 22.08.2016

Přehled sešitů pro žáky II. stupně

Přehled sešitů pro žáky II. stupně do jednotlivých vyučovacích předmětů pro školní rok 2016/2017 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 18.08.2016

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam pomůcek, které je třeba připravit Vašemu dítěti do první třídy najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 18.08.2016

Informace pro rodiče a veřejnost

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.

[more]celý článek...
vloženo 03.07.2016

Žádosti o pronájem tělocvičen ve školním roce 2016/2017

Žádosti o pronájem tělocvičen ve školním roce 2016/2017 (od 3. 10. 2016 do 30. 6. 2017) zasílejte na ředitelství školy do 26. 8. 2016. Později doručené žádosti nebudou posuzovány!

[more]celý článek...
vloženo 03.07.2016

Informace pro rodiče žáků 1. tříd a nově přicházejících žáků

Možnost přihlášení k odběru obědů v kanceláři školní jídelny – vstup přes rampu (vyplnění přihlášky, pořízení čipu apod.) je možný již před začátkem školního roku v následujících termínech:

[more]celý článek...
vloženo 30.06.2016

Turnaj v přehazované

V úterý 28. 6. 2016 se v tělocvičně naší školy uskutečnil turnaj v přehazované pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Celkem se turnaje zúčastnilo 50 žáků, kteří byli rozděleni do 8 družstev.

[more]celý článek...
vloženo 28.06.2016

Rozloučení deváťáků na MěÚ

Červen patří k nejoblíbenějším měsícům školního roku. Ne ale pro žáky 9. tříd, protože si začínají uvědomovat, že něco nenávratně končí a něco nového a neznámého začíná.

[more]celý článek...
vloženo 27.06.2016

Poděkování rodičů p. Hložkovi

Na naší škole již druhým rokem působí kroužek aerobiku pod vedením p. učitele Martina Hložka. V tomto školním roce se jim na různých soutěžích velmi dařilo. O tom, že dělají radost nejen sami sobě, panu učiteli i všem ze ZŠ Trávníky, ale také svým příbuzným a známým, svědčí dopis, který od rodičů obdržela p. ředitelka. Posuďte sami:

[more]celý článek...
vloženo 06.06.2016

Ocenění paní vychovatelky Hany Fickové ministryní školství

Národní institut dalšího vzdělávání ve dnech 3. a 4. 6. 2016 již podesáté pořádal celostátní setkání vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Dvoudenní seminář se již tradičně konal v prostorách SOU gastronomie a podnikání v Praze 9.  

[more]celý článek...
vloženo 06.06.2016

Kdo si hraje, nezlobí

Prvního června slaví všechny děti svůj svátek. Ve třídě IV. B jsme slavili svátek dětí také. No a kdo nezlobí? No přece ten, kdo si hraje.

[more]celý článek...
vloženo 05.06.2016

Škola v přírodě 3. tříd – Velké Karlovice

Tak jsme si ji užili. Řeč je o škole v přírodě dětí třetích tříd ve Velkých Karlovicích v týdnu od 23. do 27. května.

[more]celý článek...
vloženo 01.06.2016

Na Trávníkách rostou nadějní kuchaři

Letos se Základní škola Trávníky poprvé zúčastnila kuchařské soutěže Coolinaření s Albertem v rámci preventivního programu Zdravá 5 a náš tým se dostal až do celostátního finále v Praze. Jak se to celé stalo?

[more]celý článek...
vloženo 31.05.2016

Teplice a hrad Helfštýn, aneb výlet II. A + II. B

Počasí se tvářilo všelijak, když jsme ráno v úterý 24. května 2016 autobusem vyjížděli na náš dlouho očekávaný školní výlet. Nám to ale nevadilo, těšení do jeskyní i na hrad překonalo obavy. Vždyť už ve škole jsme se pečlivě připravovali. Četli a promítali jsme si o místech, která chceme navštívit.

[more]celý článek...
vloženo 25.05.2016

Den muzeí

Ve středu 18. 5. 2016 se třída II. B zúčastnila akce Den muzeí. Navštívila depozitář v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 23.05.2016

Sedmáci poslouchali „Piráty“

Velmi zajímavý hudební zážitek prožily sedmé třídy na výchovném koncertu dne 13. května. I když slovní spojení výchovný koncert v mnohých z nás vyvolává představu filharmoniků v oblecích, může to být i jinak.

[more]celý článek...
vloženo 16.05.2016

Den s POKOSem – příprava občanů k obraně státu

Víte, kdo je vrchním velitelem ozbrojených sil? Dokážete správně určit vojenskou hodnost? Víte, jestli je v ČR více vojáků nebo policistů? K čemu jsou v armádě využíváni psi? Kdo je ministrem obrany?

[more]celý článek...
vloženo 15.05.2016

Koncert tří generací

Dne 11. května 2016 čekalo náš pěvecký sbor vystoupení po boku dalších tří pěveckých sborů z Otrokovic a Mysločovic.

[more]celý článek...
vloženo 15.05.2016

Coolinaření s Albertem – Zdravá pětka

Gratulujeme! Náš tým s originálním názvem Kokosáci, ve složení Filda Stupka, Honza Staněk a Honza Starostka, byl vybrán do semifinále soutěže Coolinařením s Albertem. 

[more]celý článek...
vloženo 13.05.2016

Další úspěch kroužku aerobiku

Skupina soutěžního aerobiku naší školy má za sebou další víkend plný aerobiku.

[more]celý článek...
vloženo 10.05.2016

Štafetový pohár – okresní kolo

V pátek 6. 5. 2016 se děti z prvního stupně zúčastnily okresního kola Štafetového poháru na stadionu TJ Jiskra v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 09.05.2016

Perfektní štafeta mladších žákyň na otrokovickém Poháru rozhlasu

Ve čtvrtek 5. května se uskutečnilo okresní kolo atletických závodů pořádané ZŠ Mánesova. Soutěžilo se ve sprintu na 60 m, běhu na 600 m, 800 m, 1000 m, hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém, štafetě na 4×60 m a vrhu koulí.

[more]celý článek...
vloženo 08.05.2016

Turnaj v bowlingu

V sobotu 30. dubna 2016 proběhl na Papučárně v Otrokovicích v rodinném zábavném centru další ročník oblíbeného turnaje v bowlingu. Pro žáky II. stupně jej už tradičně připravili rodiče ze SRPŠ při naší škole. 

[more]celý článek...
vloženo 06.05.2016

Beseda – matematika podle prof. Hejného

Zveme všechny zájemce na besedu o výuce matematiky metodou prof. Hejného, která se uskuteční v pondělí 9. 5. 2016 od 16 hodin. Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 04.05.2016

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 29. dubna proběhlo oblastní kolo 39. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů konané v areálu dětského dopravního hřiště v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 03.05.2016

Exkurze do Přerova

Jak jsme se měli? To je otázka! Výborně. Každá příležitost učit se jiným způsobem, než sedět v běžných lavicích, je obohacující. I když lavice nás tak zcela neminuly.

[more]celý článek...
vloženo 01.05.2016

Akropolis cup

V sobotu 23. 4. 2016 se tým soutěžního aerobiku pod vedením pana učitele Martina Hložka zúčastnil už 3. soutěže v aerobiku skupin. Tentokrát se jednalo o základní kolo Aerobic tour v Uherském Hradišti pod názvem Akropolis cup 2016. 

[more]celý článek...
vloženo 27.04.2016

Běžecké závody prvního stupně

V úterý 19. 4. 2016 se na sportovišti za naší základní školou uskutečnil běžecký závod žáků z I. stupně. Šlo o sprintový běh na 100 m a 200 m.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2016

Den Země pro žáky 5. – 9. ročníku

Měsíc duben je každoročně na naší škole věnován přípravám na projektový den věnovaný naší planetě. V tomto školním roce jsme se rozhodli 22. dubna, v den svátku Země, neopouštět budovu školy. I přestože žáci celé dopoledne strávili „doma“, prožili jej úplně jinak, než jsou zvyklí.

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2016

Den Země třetích a čtvrtých tříd

Stalo se již tradicí na naší škole připomenout si při příležitosti Dne Země, jak je důležité chovat se ekologicky a tím tak přispívat k ochraně naší planety.

[more]celý článek...
vloženo 22.04.2016

Vernisáž naší „sportovní“ výstavy

Dne 19. dubna 2016 se opět po roce konala vernisáž výtvarných prací našich žáků. Jako loňský rok, i letos jsme se nechali inspirovat tématem celoročního projektu školy, a to Spolu ruku v ruce v olympijském roce.

[more]celý článek...
vloženo 20.04.2016

Ukliďme Česko

V krásný slunný pátek 15. dubna se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Při této akci se žáci napříč ročníky rozhodli zlepšit kvalitu životního prostředí ve svém nejbližším okolí.

[more]celý článek...
vloženo 19.04.2016

Animovaná příručka první pomoci je tady pro vás!

Nejste si jisti, jak poskytnout v případě potřeby první pomoc? Nevíte správný poměr vdechů a stlačení hrudníku? Nevíte, jak zastavit krvácení či ošetřit popáleninu? Nebojte se! I vy byste chtěli být zachráněni. Pořád je lepší dělat něco než nic.

[more]celý článek...
vloženo 18.04.2016

Vítání jara

V neděli 10. dubna 2016 jsme se i my, žáci ZŠ Trávníky Otrokovice, zúčastnili slavnostního Vítání jara na náměstí 3. května.

[more]celý článek...
vloženo 18.04.2016

Zdravá 5

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, do kterého se v letošním školním roce zapojila také naše škola. Je zaměřen na zdravý životní styl, hlavně v oblasti zdravého stravování.

[more]celý článek...
vloženo 14.04.2016

Opět jsme bodovali na Goťákovi aneb Country se na naší škole daří

Dne 7. dubna 2016 jsme se setkali po roce ve finále pěvecké soutěže Otrokovice mají talent aneb hledá se nový Goťák. Ve velice náročné konkurenci, již tvořili nejlepší zpěváci z ostatních otrokovických základních škol a Gymnázia Otrokovice, naši žáci obstáli na jedničku.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2016

Beseda v knihovně o Zdeňku Svěrákovi

V letošním roce se dožívá významného jubilea známý spisovatel, textař a scénárista pan Zdeněk Svěrák. Oslavil 80. narozeniny.

[more]celý článek...
vloženo 06.04.2016

Noc s Andersenem pošesté

Ani letos jsme nevynechali Noc s Andersenem. V pátek 1. dubna jsme prožili neuvěřitelnou atmosféru této pohádkové noci plné překvapení už pošesté. Ve škole nocovali žáci šestých a sedmých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 05.04.2016

Návštěva školního žákovského parlamentu v Uherském Hradišti

V krásné jarní pondělí 4. dubna navštívili členové školního parlamentu partnerský parlament v Uherském Hradišti, konkrétně Základní školu Za Alejí.

[more]celý článek...
vloženo 04.04.2016

Cestovatelé Márovi na ZŠ Trávníky

30. března navštívila naši školu již poněkolikáté rodina cestovatelů Márových. Jaký byl účel její návštěvy si můžete přečíst v následujících řádcích.

[more]celý článek...
vloženo 02.04.2016

Akce ŠD: Šifrovaná se zajíčkem

Venku jsme se dočkali po dlouhé zimě krásného jarního počasí. Všechna oddělení školních družinek máme nádherně nazdobená pracemi s jarní a velikonoční tematikou našich šikovných dětí. Každoročně se všichni těšíme na první jarní kytičky, oslavu velikonočních svátků a první jarní paprsky, které nás po dlouhé zimě zahřejí. Stejně jako v minulých letech, tak i letos si paní vychovatelky připravily pro děti ze všech oddělení pěknou jarní akci s názvem Šifrovaná se zajíčkem.

[more]celý článek...
vloženo 02.04.2016

Mini First Certificate

Na ZŠ Komenského I. ve Zlíně se 22. března konal již XIII. ročník soutěže v anglickém jazyce Mini First Certificate. V uplynulých ročnících si své vědomosti mohli ověřit žáci 7. a 9. ročníku, letos byla soutěž určena jen pro sedmáky.

[more]celý článek...
vloženo 25.03.2016

Předvelikonoční pondělí našich prvňáčků a deváťáků

Chlapci a děvčata z devátých tříd už několik měsíců v tomto školním roce pomáhají svým malým kamarádům stát se opravdovými školáky. A o tom, že se z našich nesmělých a vyplašených prvňáčků stávají skuteční žáci velké školy, jsme se mohli přesvědčit i na další společné akci.

[more]celý článek...
vloženo 23.03.2016

Akce ŠD: Černobílé hrátky

V týdnu od 7. 3. do 11. 3. 2016 se v naší školní družině uskutečnila akce s názvem Černobílé hrátky. Svět okolo nás, zvláště na jaře je tak pestrý a barevný a my jsme se tento týden naposledy zaměřili na smutnou černobílou kombinaci, než se ponoříme do blížícího se krásného a barevného jara. Tyto dvě základní barvy se prolínaly naším celotýdenním programem, který jsme si náramně užili.

[more]celý článek...
vloženo 15.03.2016

Trávníky mají po roce „Goťačku“

Stoupnout si před mikrofon, plný sál a zazpívat? Myslíte, že to zvládají jen v televizi? Kdepak!

[more]celý článek...
vloženo 09.03.2016

Zdravá 5

V březnu a dubnu proběhnou v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu programy pro žáky 4. - 6. ročníku. 

[more]celý článek...
vloženo 07.03.2016

Otrokovický halový přebor škol

Ve čtvrtek 3. března 2016 se uskutečnily atletické závody pořádané atletickým oddílem TJ Jiskra Otrokovice. Přebor byl součástí Mezinárodního halového atletického mítinku, kam se sjeli vrcholoví atleti nejen z České republiky. Soutěžilo se ve sprintu na 40 y, 40 y překážek, skoku dalekém a vrhu koulí.

[more]celý článek...
vloženo 06.03.2016

Polonéza deváťáků aneb večírek SRPŠ

Letos ten výjimečný večer připadl na 26. února 2016. Tanečníci v černých košilích i jejich krásné spolužačky v úchvatných bílých šatech jsou už připraveni a čekají na tu správnou dobu.

[more]celý článek...
vloženo 03.03.2016

Výchovný koncert pro žáky 4. tříd

Každoročně jezdí všechny třídy prvního stupně do Kongresového centra Zlín na koncert. Na čtvrťáky přišla řada 2. března. Navštívili koncert s názvem Nástroje se představují.

[more]celý článek...
vloženo 02.03.2016

Školní kolo recitační soutěže na II. stupni

V pondělí 29. 1. 2016 se na druhém stupni uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 21 šikovných recitátorů rozdělených do dvou kategorií. Žáci se na svá vystoupení připravovali a někteří podali velmi dobré výkony.

[more]celý článek...
vloženo 01.03.2016

Ochutnávka z LVK 2016 aneb My jsme borci lyžaři, nejsme žádní žabaři

Krátce po jarních prázdninách čekal žáky 6. ročníku další příjemný týden v přírodě Horní Bečvy na lyžařském výcvikovém kurzu.

[more]celý článek...
vloženo 26.02.2016

Deváťáci u soudu

V úterý 16. února jsme navštívili Okresní soud ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 25.02.2016

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce a naše vítězství

I letos jsme se zapojili již do 42. ročníku Olympiády v českém jazyce. Soutěž má dvě části – jazykovou a slohovou. První obsahuje náročné úkoly z mluvnice, v druhé části musí žáci zpracovat slohovou práci na zadané téma. Každá část trvá 60 minut.

[more]celý článek...
vloženo 20.02.2016

Školní kolo soutěže dětských recitátorů

V úterý 16. 2. 2016 odpoledne proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci první až páté třídy, a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 18.02.2016

Recitační soutěž ve IV. B

Ve třídě IV. B proběhla 12. února recitační soutěž. Soutěž probíhala ve dvou kolech. Paní učitelka všem žákům vybrala básně známých autorů jako jsou Jiří Žáček, Emanuel Frynta nebo Jan Brezchwa.

[more]celý článek...
vloženo 16.02.2016

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Ve dnech 11. a 12. února se konalo v Uh. Hradišti na ZŠ UNESCO okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I. A určené žákům šestých a sedmých tříd reprezentoval naši školu Jakub Lejček. Kategorie II. A je určena žákům osmých a devátých tříd a zde nás reprezentovala Eva Čihánková.

[more]celý článek...
vloženo 16.02.2016

ADHD klub

Informace o možnosti spolupráce s ADHD klubem si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 09.02.2016

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd na ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 12. 2. 2016 v době od 13 do 18 hodin. 

[more]celý článek...
vloženo 08.02.2016

Soustředění kroužku aerobiku

Ani o prázdninách děti z kroužku soutěžního aerobiku nelenily a celé pondělí 1. 2. se zúčastnily soustředění.

[more]celý článek...
vloženo 08.02.2016

Máme nové kamarády

Pro rodiče a žáky naší školy není tento projekt ničím novým. Před šesti lety vznikl nápad, jak by deváťáci mohli pomáhat prvňákům zvládnout příjemněji náročný školní rok.

[more]celý článek...
vloženo 07.02.2016

Den otevřených dveří

Tak jako každoročně i letos v lednu proběhl na naší škole ZŠ Trávníky Den otevřených dveří. Již několik dnů předem jsme se na tuto událost všichni připravovali. A ne jenom my ve škole, ale i naši rodiče a prarodiče, kteří si na tento den zajistili volno. Ale pro ty, kteří chtěli vidět své ratolesti v akci, to jistě nebyl žádný velký problém. Vždyť sedět se svými dětmi a vnuky ve třídách a sledovat, jak pracují, se jim nepodaří jen tak každý den. Všichni návštěvníci školy byli s ukázkovými hodinami velmi spokojeni. O tom svědčí spousta pochvalných zápisu ve školní kronice.

[more]celý článek...
vloženo 06.02.2016

Příběhy bezpráví

S novodobými dějinami druhé poloviny 20. století se žáci devátých tříd seznamují až v posledním čtvrtletí školního roku. Přestože se jedná o velmi důležité období, jehož znalost a pochopení pomáhá porozumět současnosti, máme na něho krátké a pro deváťáky hektické období konce povinné školní docházky.

[more]celý článek...
vloženo 05.02.2016

Netradiční olympiáda

V lednu jsme se společně všichni sešli v tělocvičně naší školy při netradiční Hec olympiádě. Nastoupili jsme v barvách olympijských kruhů, naši kapitáni nesli v rukou označení jednotlivých družinek a vše vypadalo velice vážně a seriózně. Ovšem jenom do chvíle než jsme začali plnit jednotlivé disciplíny.

[more]celý článek...
vloženo 27.01.2016

Pozvánka na informativní schůzku

Pozvánku na informativní schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků k zápisu do 1. tříd, která se uskuteční ve středu 27. 1. 2016 v 15:30 hod. ve společenské místnosti školy, si můžete prohlédnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 16.01.2016

Taneční soutěž

Holky i kluci na Základní škole Trávníky rádi tančí, v hojném počtu navštěvují kroužek aerobiku a taneční kroužek. Proto jsme se s panem učitelem Hložkem rozhodli, že jim připravíme vánoční taneční soutěž.

[more]celý článek...
vloženo 15.01.2016

Pozvánka na den otevřených dveří

Den otevřených dveří na ZŠ Trávníky se uskuteční dne 13. 1. 2016. Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 08.01.2016

Předvánoční ladění

Radost z letošních Vánoc jsme si s pěveckým sborem měli možnost prožít několikrát. Poprvé na rozsvěcení stromečku před Otrokovickou Besedou 27. 11., poté na vánočních trzích 11. 12., tamtéž. S vánočními písněmi jsme zavítali i na Slovensko, na Základní školu Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom, v rámci projektu Naše vaše Vánoce 2. 12., kde jsme rozezpívali s českými vánočními písněmi i slovenské děti.

[more]celý článek...
vloženo 28.12.2015

Vánoce v ŠD

K Vánocům u nás v družině již tradičně patří několik oblíbených akcí. Advent začínáme výtvarnou soutěží Vánoční kapřík, při které vznikají krásná dílka, která zdobí celý prosinec nejen družinky, ale i školní chodbu a okna.

[more]celý článek...
vloženo 23.12.2015

Rozloučení s rokem 2015

Poslední školní den na naší základní škole patřil, dá-li se to tak nazvat, vánočnímu řádění. Žáci i učitelé si připravili pro sebe překvapení v podobě pěveckých vystoupení.

[more]celý článek...
vloženo 23.12.2015

Vánoční malování

Předvánoční náladu v podobě krásných obrázků si každoročně připomínáme soutěží Vánoční malování, kterou organizuje město Otrokovice, a je vyhlášena pro všechny základní školy.

[more]celý článek...
vloženo 23.12.2015

Bezpečnost v zimě

Dlouhodobý projekt Bezpečná škola pokračoval 21. prosince 2015 tématem Bezpečnost v zimě. Přestože letošní počasí připomíná spíše jaro, žáci 8. ročníku si připravili pro své spolužáky ze 4. ročníku prezentace a povídání na témata Bezpečně na lyžích a snowboardu, Bezpečně při bruslení a sáňkování, Omrzliny, zlomeniny, krvácení a tonutí a Pozor na svátky a oslavy.

[more]celý článek...
vloženo 21.12.2015

Informace školní psycholožky pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o osobní konzultaci a seznámení s výsledky testů kariérového poradenství Vašeho syna/dcery, domluvte si prosím schůzku v dostatečném časovém předstihu.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2015

V. B dostala svůj první vánoční dárek – navštívila otrokovické Experimentárium

Ve čtvrtek 17. 12. se žáci V. B vydali na dobrodružnou cestu za poznáním do otrokovického Experimentária. Toto zařízení, které vzniklo díky evropským dotacím a funguje díky financování krajem, slouží především žákům základních a středních škol.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2015

Když se řekne „záchranka“

Více jak sto nových sanitních vozů, přes 40 tisíc výjezdů za rok, každé 4 minuty volání na dispečink. Tato čísla si dlouho pamatovat nemusíme, přesto se dnešní den vryje do paměti všech osmáků. Celý den mohli prozkoumávat prostory ZZS neboli Zdravotnické záchranné služby ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2015

Deváťáci spolu s páťáky zkoumají vesmír

Kam pojedeme letos na Vánoce? Poletíme na planetu plnou hamburgerů nebo hraček? Poteče v potoku čokoláda a na stromech porostou kinder vajíčka? Tak si totiž představují svoje planety a vesmír naši malí astronauti z V. C, kteří své planety zvěčnili na plakátech. A deváťáci, ti se nestačili divit.

[more]celý článek...
vloženo 12.12.2015

Exkurze čtvrtých tříd

Ve středu 9. prosince se vydaly čtvrté třídy na exkurzi do Brna. Náplní této exkurze byla návštěva Planetária Brno a Technického muzea Brno.

[more]celý článek...
vloženo 11.12.2015

Chtěli bychom učit matematiku stejně jako vy!

Na naší škole vyučujeme již třetím rokem matematiku podle metod profesora Hejného. V České republice se stále více škol přidává k těm základním i mateřským školám, které s touto výukou již začaly. Velmi mile nás překvapilo, že o naše zkušenosti projevilo zájem vedení MŠ Pastelková Otrokovice a MŠ Babice.

[more]celý článek...
vloženo 10.12.2015

Mikulášská obchůzka na ZŠ Trávníky

V pátek 4. prosince 2015 opět po roce navštívil žáky základní školy Trávníky Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. A že to byla družina rekordní! Celkem se v ní kromě Mikuláše sešlo 11 andělů a 21 čertů vedených samotným vládcem pekel Luciferem! Tento rok si obchůzku sv. Mikuláše užili všichni žáci v celkem 21 třídách.

[more]celý článek...
vloženo 08.12.2015

Projekt Naše – vaše Vánoce – ohlasy ze Slovenska

Športové súťaže, ktoré dlhoročne sú medzi školami Pavla Demitru Dubnica nad Váhom a Základnou školou na Trávnikách v Otrokoviciach, končia zvyčajne v prospech Dubničanov. Tentoraz však zabodovali žiaci z Otrokovíc.

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2015

Projekt Naše – vaše Vánoce

Přiblížil se čas vánoční, z pohledu dětí nejhezčí část roku. Vánoce máme spojené s vůní cukroví, zdobením perníčků a posloucháním koled. Je to také čas návštěv přátel, pro které chystáme malá překvapení. Naše škola má kamarády na Slovensku, v Dubnici nad Váhom. Také pro ně jsme napekli perníčky, nacvičili v pěveckém sboru pár vánočních písniček, zabalili jsme dárky a rozjeli se k nim do školy.

[more]celý článek...
vloženo 06.12.2015

Mistrovství školy v násobilce

Žáci na druhém stupni základní školy Trávníky se už celý listopad netrpělivě těší na to, že mohou ukázat, jak je jejich třída dobrá v počítání. V týdnu od 23. do 27. 11. se totiž koná Mistrovství školy v násobilce. Účastní se jí každý den vždy tři zástupci z každé třídy od šestého do devátého ročníku.

[more]celý článek...
vloženo 02.12.2015

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

V pátek 13. 11. 2015 byli naši sedmáci pozváni Městskou knihovnou Otrokovice na besedu se spisovatelkou pro děti a mládež Ivonou Březinovou. O jejích knihách jsme si vyprávěli už v hodinách literární výchovy, nikdo však od ní zatím nic nečetl.

[more]celý článek...
vloženo 22.11.2015

Šiškouni

Listopad byl u nás v družině plný šišek – vyráběli jsme z nich všechno možné, něco se o nich dozvěděli, naučili jsme se je přiřadit ke stromu, ze kterého pochází a na závěr nás čekalo zábavné soutěžní odpoledne nazvané ŠIŠKOUNI.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2015

Nový domov

Každý rok naše ŠD ráda přijme pozvání pracovníků z Nového domova Otrokovice na jejich Den otevřených dveří a děti z jednoho oddělení školní družinky tu stráví pěkné odpoledne.

[more]celý článek...
vloženo 16.11.2015

Londýn

Od 1. do 7. 11. 2015 navštívili naši deváťáci Velkou Británii, konkrétně Londýn.

[more]celý článek...
vloženo 15.11.2015

Léčba lidské duše psí láskou aneb canisterapie

Název canisterapie vznikl spojením slov canis (pes) a terapie (léčba či péče), volně bychom jej tedy mohli přeložit jako léčebná metoda, při které se využívá psů. Canisterapeutičtí psi jsou k této metodě speciálně vycvičení a složili přísné zkoušky. Musí být poslušní k povelům svého pána, mají kamarádskou povahu a klidné chování, nesmí vrčet a ohánět se, pokud se jim něco nelíbí.

[more]celý článek...
vloženo 08.11.2015

Dopravní hřiště

Krásné podzimní dny rádi trávíme s dětmi na dopravním hřišti v sousedství naší školy. 

[more]celý článek...
vloženo 02.11.2015

Bezpečnost na podzim

Na naší škole je dlouhodobou tradicí, že žáci z různých ročníků navzájem spolupracují. Jednou z nejviditelnějších forem kooperace je projekt Bezpečná škola, ve kterém si žáci druhého stupně připravují program zaměřený na bezpečnost pro žáky prvního stupně.

[more]celý článek...
vloženo 01.11.2015

Listobraní

K podzimu patří listí stejně jako ryba k vodě, a tak jsme se sešli v tělocvičně školy při akci zvané Listobraní. Čekalo nás tu sedm stanovišť s různými úkoly.

[more]celý článek...
vloženo 31.10.2015

Rozpis tělocvičen pro školní rok 2015/2016

Aktuální rozpis tělocvičen pro tento školní rok si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 19.10.2015

Nocování ve škole

Zdálo se vám, že o víkendu slyšíte zpěv ze školy? Ano, opět jsme si s pěveckým sborem udělali soustředění.

[more]celý článek...
vloženo 13.10.2015

Se skicákem do ulic

Krásné babí léto vylákalo k vycházkám do přírody v rámci hodin výtvarné výchovy i nás.

[more]celý článek...
vloženo 13.10.2015

Exkurze Floria Kroměříž 2015

Dne 8. října 2015 se zájemci z 6.–9. ročníku zúčastnili exkurze do Kroměříže, kde se konal 7. ročník výstavy FLORIA PODZIM 2015. Její součástí byla výstava bonsají, výstava ovoce Českého zahrádkářského svazu a výstava drobného domácího zvířectva.

[more]celý článek...
vloženo 12.10.2015

Příběh Květné zahrady

Ve dnech 6. a 9. října se vypravily čtvrté a páté třídy na exkurzi do Kroměříže. Měly zde objednaný program Příběh Květné zahrady.

[more]celý článek...
vloženo 11.10.2015

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře V úterý 6.10.2015 v rámci projektu rozvoje čtenářské gramotnosti dětí se uskutečnilo v Obřadní síni Městského úřadu v Otrokovicích slavnostní Pasování na čtenáře žáků druhých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 09.10.2015

Na Atletickém čtyřboji se Trávníky neztratily

V úterý 6. října 2015 se uskutečnily atletickém závody pořádané ZŠ Mánesova. Soutěžilo se v běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a běhu na 800 m (1000 m hoši).

[more]celý článek...
vloženo 09.10.2015

Výstava pomůcek pro zrakově postižené

Dne 2. 10. 2015 se konala v hotelu Společenský dům na Baťově prezentační a metodická akce pro osoby se zrakovým postižením s ukázkami a prodejem potřeb a speciálních pomůcek pro zkvalitnění jejich života.

[more]celý článek...
vloženo 06.10.2015

Trávnická škola oslavila 40. výročí

Uplynulo 40 let. Doba bohatá na změny, převratné události, obyčejné lidské radosti i starosti. Doba dvou generací těch, kteří zasáhli do života našeho města a naší trávnické školy. 

[more]celý článek...
vloženo 05.10.2015

Trnavský vrch

Dne 30. září 2015 se uskutečnil 23. ročník závodu v přespolním běhu s názvem Trnavský vrch, který je zároveň okresním přeborem v přespolním běhu škol. Z naší základní školy se tohoto náročného závodu zúčastnila družstva mladších žákyň a starších žáků.

[more]celý článek...
vloženo 01.10.2015

Muffiny osmkrát jinak

Stačí smíchat ingredience na základní těsto, přidat dobroty, které máte rádi a vzniknou krásné a voňavé muffiny. Takové si upekli i žáci šestého a osmého ročníku. A nejen to, zvládli je taky krásně nazdobit a muffiny jsou hotové. Jen je ochutnat…

Mgr. Zuzana Pokorná, vyučující vaření

[more]celý článek...
vloženo 30.09.2015

Evropský den jazyků

Den 26. září byl Radou Evropy vyhlášen Evropským dnem jazyků. Jeho úkolem je vzdát hold evropskému jazykovému bohatství a podpořit jeho ochranu, upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání.

[more]celý článek...
vloženo 29.09.2015

Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka

Týmy už jsou nachystány v pozoru, diváci na svých místech, hraje slovenská a poté česká hymna. Tímto již tradičně začal 3. ročník Memoriálu Mgr. Jiřího Ševčíka, který pořádá naše škola ZŠ Trávníky Otrokovice a účastní se jej ZŠ a MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom.

[more]celý článek...
vloženo 25.09.2015

Stmelovací kurz

V druhé polovině září se sešlo našich 38 sportovně naladěných šesťáků u školy, aby se společně vydali na táborovou základnu DDM Sluníčko, kde měli strávit svůj dvoudenní stmelovací kurz. Ten se nesl v duchu letošního školního programu SPOLU RUKU V RUCE V OLYMPIJSKÉM ROCE a měl název Příprava na olympiádu aneb Tohle je náš tým.

[more]celý článek...
vloženo 21.09.2015

Exkurze II. A + II. B do Holešova

Ve čtvrtek 10. září 2015 jsme se vydali na zámek do Holešova. V plánu jsme měli navštívit hned dvě výstavy. Jednu k 110. výročí narození malíře Zdeňka Buriana Z prvohor na Divoký západ a druhou nazvanou Nejmenší opičky světa. Právě pro svou rozdílnost jsme se na obě výstavy těšili.

[more]celý článek...
vloženo 17.09.2015

Prvňáčci a deváťáci – Je nám spolu dobře

Neznáme se dlouho. Od jara jsme se několikrát setkali při společných aktivitách. Budoucí prvňáci a deváťáci začali navazovat kontakty. Počáteční ostych postupně přerůstal v nová přátelství.

[more]celý článek...
vloženo 16.09.2015

Den otevřených dveří

ZŠ Trávníky Otrokovice zve všechny rodiče, bývalé žáky i širokou veřejnost na den otevřených dveří, který se uskuteční u příležitosti 40. výročí založení školy, dne 3. 10. 2015 od 9 do 12 hodin.

Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 14.09.2015

Nabídka zájmových útvarů školního klubu

Nabídku zájmových útvarů (kroužků), které jsou organizovány v rámci činnosti školního klubu, si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 13.09.2015

ŠD - Důležitá informace pro rodiče

Vážení rodiče,

na základě Vašich podnětů jsme upravili režim vyzvedávání dětí ze ŠD. Po 15. hodině můžete vyzvedávat děti průběžně po zazvonění na příslušné oddělení.

Podařilo se nám rozšířit kamerový systém do všech oddělení ŠD a díky tomu vidí p. vychovatelky ke vchodu.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 13.09.2015

Školní klub - důležitá změna

Zpoplatněné jsou pouze zájmové útvary (kroužky). Spontánní klubová činnost probíhající v klubovně v čase od 12:35 do 14:30 je zdarma. 

[more]celý článek...
vloženo 09.09.2015

Rozvrh 3. tříd po dobu plavání

Rozvrh 3. tříd po dobu plavání si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 06.09.2015

Zpráva pro nové strávníky - budoucí prvňáčky

Rodiče žáků 1. ročníku mají možnost přihlásit své děti ke školnímu stravování už od 17. 8. 2015 v kanceláři školní jídelny od 8 do 13 hodin.

Další informace Vám budou poskytnuty na telefoním čísle 724 827 630.       

                                                                           Tůmová Rita – vedoucí školní jídelny

[more]celý článek...
vloženo 02.07.2015

Osvobození očima dnešní mládeže

V letošním školním roce se žáci druhého stupně zapojili do několika literárních soutěží. Poslední z nich byla soutěž na téma Osvobození očima dnešní mládeže, kterou vyhlásil MěÚ Otrokovice spolu s Městskou knihovnou Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 23.06.2015

Informace pro rodiče a veřejnost

Upozorňujeme na omezený provoz školy z důvodu čerpání řádné dovolené pracovníků školy.

[more]celý článek...
vloženo 19.06.2015

Organizace školního roku 2015/2016

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

[more]celý článek...
vloženo 19.06.2015

Škola v přírodě v penzionu Vinium v Rožnově pod Radhoštěm

Ve dnech od 15. 6. do 19. 6. se třetí třídy zúčastnily školy v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Účastníci byli ubytováni v penzionu Vinium. Pedagogický dohled vykonávaly paní učitelky Dana Staňková, Marcela Kašpárková, paní vychovatelky Hana Ficková, Ivona Novosadová a zdravotnický dohled vykonávala paní vychovatelka Renata Dovrtělová.

[more]celý článek...
vloženo 19.06.2015

RADOVÁNKY aneb dětská pouť ve školní družině

Každý rok se u nás ve družině loučíme nějakou bezvadnou akcí společnou pro všechna oddělení.  Letos to „loučení“ proběhlo o něco dříve (třeťáci totiž odjíždějí na školu v přírodě), ale o to radostněji. 

[more]celý článek...
vloženo 14.06.2015

Sedmero krkavců – Zlín Film Festival 2015

V pátek 29. května se žáci šestých tříd zúčastnili slavnostního zahájení jubilejního 55. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Velkém kině ve Zlíně. Tento festival je významnou mezinárodní událostí s vynikajícím ohlasem v zahraničí. 

[more]celý článek...
vloženo 14.06.2015

Kinematovlak

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 se 3 oddělení naší ŠD odpoledne vydala na nádraží v Otrokovicích, kde byl už po dvanácté přistavený oblíbený KINEMATOVLAK, jeden z mnoha doprovodných programů letošního MFFDM Zlín.

[more]celý článek...
vloženo 01.06.2015

Cesta do minulosti a vodního světa

Když jsme se dozvěděli, že na školní výlet pojedeme na Modrou a do Velehradu, jen někteří z nás si uměli představit, kde to je, a co nás tam čeká.

[more]celý článek...
vloženo 29.05.2015

Kvítková Cup 2015

Ve čtvrtek 21. května 2015 se ve Zlíně konal sedmý ročník tenisového turnaje Kvítková Cup 2015. Ve dvouhrách si mezi sebou zasoutěžili žáci zlínských základních škol.

[more]celý článek...
vloženo 24.05.2015

Výlet prvňáčků na Buchlov a do Buchlovic

V nedaleké krajině moravského Slovácka ční vedle sebe tři vrcholy Chřibů, tak typické pro tento kraj. Na prostředním kopci leží hrad Buchlov a jeho rozhledna nabízí výhled nejen do širého okolí, na Holý kopec, ale i na vrch s kaplí sv. Barbory s hrobkou majitelů buchlovského panství…

[more]celý článek...
vloženo 23.05.2015

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 6. května 2015 proběhlo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v Malenovicích do kterého postoupilo také družstvo mladších žáků naší ZŠ.

[more]celý článek...
vloženo 17.05.2015

Školní akademie

Ve středu 6. května se uskutečnila v Otrokovické Besedě tradiční školní akademie, která byla součástí oslav 40. výročí otevření školy na Trávníkách.

[more]celý článek...
vloženo 10.05.2015

Změna konzultačních hodin školní psycholožky

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vás upozornit na změnu konzultačních hodin.

[more]celý článek...
vloženo 04.05.2015

Dopravní soutěž mladých cyklistů

V pátek 24. dubna 2015 se zúčastnili žáci naší školy Dopravní soutěže mladých cyklistů na Dětském dopravním hřišti v Otrokovicích. Soutěžila čtyřčlenná družstva v kategorii mladších a starších žáků.

[more]celý článek...
vloženo 03.05.2015

Pozvánka na školní akademii

Ve středu 6. 5. 2015 se uskuteční již tradiční školní akademie. Představení pro rodiče a veřejnost bude ve velkém sále Otrokovické Besedy od 16 hodin. Pozvánku na akademii si můžete prohlédnout zde.

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 28.04.2015

Výstava výtvarných prací žáků

V letošním roce naše škola, ZŠ Trávníky Otrokovice, slaví 40 let od svého vzniku. První akcí, připravenou k tomuto výročí, je výstava výtvarných prací žáků školy. Celá výstava je laděna v duchu letošního projektu Z Trávníků do všech koutů světa a nazvali jsme ji Letem světem.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2015

Den Země

Ve strředu 22. 4. 2015 si již tradičně připomínáme Den Země. Jako každoročně se i naše škola připojila k oslavám svátku naší planety. Jak konkrétně tento den prožily některé třídy, si můžete přečíst na následujících řádcích.

[more]celý článek...
vloženo 25.04.2015

Návštěva v Kovosteelu

Dne 16. dubna vyrazily třídy III. B a III. A na exkurzi do Kovosteelu do Starého Města.

[more]celý článek...
vloženo 24.04.2015

Z Trávníků do všech koutů světa aneb Týden mezinárodní kuchyně na ZŠ Trávníky

V týdnu od 13. dubna do 17. dubna jsme měli možnost se skrze naší jídelnu vydat po celém světě a ochutnat speciality mnoha rozmanitých kultur.

[more]celý článek...
vloženo 21.04.2015

Soutěž o nejlepší návrh

V rámci výuky výtvarné výchovy v osmých a devátých třídách jsme si vyhlásili soutěž o nejlepší vzor na závěs, který vytváříme z ruliček papírů.

[more]celý článek...
vloženo 15.04.2015

Hurá do pravěku!

Proč se učíme o tom, co už bylo? Má smysl se učit o pravěku? Nejčastější dotazy dětí v prvních hodinách nového předmětu. Jistěže ano.

[more]celý článek...
vloženo 12.04.2015

Těšíme se do školy – aktivity se školní psycholožkou

Již podruhé k nám zavítali předškoláci, a to ve středu 8. dubna. Tentokrát si program pro budoucí žáky trávnické školy připravily školní psycholožka Mgr. Kateřina Vránová s paní učitelkou Mgr. Lenkou Onderkovou.

[more]celý článek...
vloženo 11.04.2015

Matematické soutěže

V březnu se na naší škole uskutečnily dvě matematické soutěže – Matematický klokan a Pythagoriáda. Klokan je určen žákům 2. až 9. ročníku, Pythagoriáda je pro chlapce a děvčata z 5. až 8. ročníku. Nejlepší řešitele netradičních matematických úkolů uvádíme na následujících řádcích. 

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2015

Společenský večírek SRPŠ

V pátek 27. 3. 2015 se uskutečnil již 5. společenský večírek SRPŠ.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2015

Našli jsme si Goťáka

V rámci soutěže Otrokovice mají talent jsme si opět po roce zvolili Goťáka.

[more]celý článek...
vloženo 07.04.2015

Akce ŠD: Vítání jara

„Tú, tú, tú – jaro už je tu!“ Už jsme se moc těšili, až se začne příroda probouzet ze zimního spánku, objeví se první jarní kytičky, začnou zpívat ptáci, zasvítí sluníčko a všechny nás po zimě zahřeje! Na přivítání jara jsme se připravovali nejen krásnou jarní výzdobou družin a chodeb školy, ale také společnou akcí všech družin naší školy.

[more]celý článek...
vloženo 01.04.2015

Konference školních psychologů – OTROKOVICE

Historicky první setkání všech školních psycholožek na území Otrokovic, Zlína, Uherského Hradiště a okolí proběhlo ve čtvrtek 5. 3. 2015 na Otrokovické Besedě pod patronátem Odboru školství a kultury města Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 01.04.2015

O makové panence a motýlu Emanuelovi

S těmito dvěma pohádkovými postavičkami se děti podrobněji seznámily na prvním společném odpoledni pro předškoláky, které proběhlo ve středu 25. března.

[more]celý článek...
vloženo 27.03.2015

Nenávist na internet nepatří

Zapojili jsme se do nového projektu. Jmenuje se NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ, je určen žákům druhého stupně a jeho realizace začala v srpnu 2014.

[more]celý článek...
vloženo 22.03.2015

Hlasujte pro našeho sněhuláka Dopraváka na Facebooku!

Naše škola se zúčastnila soutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka v rámci projektu Sněhulák pro Afriku. Za každého sněhuláka, kterého naši žáci postavili, škola poslala padesát korun na projekt Kola pro Afriku.

[more]celý článek...
vloženo 17.03.2015

Beseda v knihovně

Březen je každý rok vyhlašován jako Měsíc knihy. Proto si děti III. B v městské knihovně domluvily besedu na téma Zvířátka v dětských knížkách.

[more]celý článek...
vloženo 05.03.2015

Soutěž dětských zpěváků

Na 1. stupni se 3. 3. 2015 uskutečnila pěvecká soutěž. Zapojily se do ní všechny třídy a vyslaly soutěžit 25 žáků.

[more]celý článek...
vloženo 04.03.2015

Recitační soutěž na I. stupni

23. 2. 2015 v odpoledních hodinách proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho žáci první až páté třídy, a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 03.03.2015

Zpívá celá rodina ve III. B

Třetího března se měla uskutečnit pěvecká soutěž na prvním stupni. A abychom se dobře rozezpívali, vyhlásili jsme si ve třídě soutěž Zpívá celá rodina.

[more]celý článek...
vloženo 03.03.2015

Akce SRPŠ: Turnaj v bowlingu

V sobotu 28. 2. 2015 sdružení rodičů uspořádalo další ročník turnaje v bowlingu. V zábavném rodinném centru Papučárna se utkalo 8 týmů žáků II. stupně.

[more]celý článek...
vloženo 02.03.2015

Neboj se promluvit

Naše škola se účastní projektu Nenávist na internet nepatří ve spolupráci se Sdružením D, z. s.

[more]celý článek...
vloženo 28.02.2015

Zdravá svačinka ve III. B

Každý den si děti nosí z domu různé druhy svačinek. Nejinak tomu bylo i v pátek 20. února. Přesto v tom ale byl veliký rozdíl.

[more]celý článek...
vloženo 24.02.2015

Projekt Edison

Ve dnech 9. 2.–13. 2. 2015 proběhla již 2. rokem oblíbená mezinárodní akce družby zahraničních studentů, v rámci projektu Edison, který je pořádán organizací vysokoškolských studentů AIESEC. Školu navštívili čtyři studenti – stážisté z různých koutů světa. Tento rok to byli studenti z Brazílie, Taiwanu, Indonésie a Číny. Komunikačním jazykem byla především angličtina.

[more]celý článek...
vloženo 23.02.2015

Otevřené mistrovství Otrokovic v atletice

V úterý 17. 2. 2015 se konalo Otevřené mistrovství Otrokovic v atletice mladšího a staršího žactva. Jednalo se o čtvrtý ročník atletických závodů, kde se mohli utkat registrovaní atleti s talenty ze školní mládeže, kteří se atletice věnují spíše okrajově.

[more]celý článek...
vloženo 21.02.2015

Vzpomínky na lyžařský kurz

Letošní zima rozhodně nezapřela zimy předešlé. V lednu si nikdo příliš moc sněhu neužil, a proto se žáci 6. a 7. ročníků, jejich rodiče a zejména my, učitelé – lyžařští instruktoři obávali, jestli budeme na lyžařském kurzu lyžovat nebo hledat náhradní program.

[more]celý článek...
vloženo 20.02.2015

Pozvánka na veřejné setkání

Město Otrokovice a jeho partneři s finančním příspěvkem Základní školy ORP Otrokovice si Vás v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ dovolují pozvat na

2. Veřejné setkání

konané dne 4. března 2015 v 16.00 hod na Otrokovické BESEDĚ.

[more]celý článek...
vloženo 16.02.2015

Rozvrh hodin 2. tříd po dobu plavání

Rozvrh hodin žáků 2. tříd po dobu plavání si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 04.02.2015

Akce ŠD: Sněžný stavitel

Už dlouho jsme se ve školní družině těšili, až konečně napadne sníh a začne pro nás ta pravá zima. Sáňky, boby i sáňkovací lopaty jsme měli přichystané a venku jenom bláto a louže.

[more]celý článek...
vloženo 01.02.2015

Máme nové kamarády – první vysvědčení

29. ledna 2015 dostali žáci prvního ročníku svá první vysvědčení. Jednalo se o velkou událost, u které nesměli chybět ani velicí kamarádi z deváté třídy. 

[more]celý článek...
vloženo 01.02.2015

Ze všech koutů světa na Trávníky

Ve středu 14. ledna 2015 se naše škola otevřela všem rodičům i přátelům školy – konal se Den otevřených dveří. Dopoledne proběhly ve všech třídách ukázkové hodiny a odpoledne navazovala Zábavná procházka školou pro předškoláky.

[more]celý článek...
vloženo 18.01.2015

Neobvyklý zážitek žáků navštěvujících kroužek Geokešer-zálesák

Ve středu 7. 1. 2015 se žáci, kteří navštěvují kroužek Geokešer-zálesák, stali na chvíli dobrodruhy, kteří musejí v krátké době postavit nouzový přístřešek v přírodě, aby v tvrdé a drsné mrazivé divočině dokázali přežít.

[more]celý článek...
vloženo 11.01.2015

Vánoční koledování žáků 1. a 9. ročníku

Poslední den ve škole v roce 2014 si žáci 9. ročníku připravili pro své kamarády z 1. tříd v rámci projektu Máme nové kamarády akci s názvem Vánoční koledování.

[more]celý článek...
vloženo 07.01.2015

Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu

Poslední školní předvánoční týden proběhl ve velmi pěkném adventním duchu, protože ve škole vrcholila soutěž o nejkrásnější výzdobu třídy. Do soutěže se zapojily téměř všechny třídy a výzdoby byly opravdu ukázkové.

[more]celý článek...
vloženo 06.01.2015

Projekt Bezpečnost v zimě

Bezpečná škola – jeden z projektů, do kterého se naše škola pravidelně zapojuje. Žáci 2. stupně připravují pro mladší spolužáky 4× ročně názorné ukázky i praktická cvičení s tematikou ochrany zdraví v průběhu jednotlivých ročních období.

[more]celý článek...
vloženo 05.01.2015

Radostné nejen adventní zpívání na ZŠ Trávníky

„Až lidé přestanou zpívat, bude konec světa.“

Albert Einstein

[more]celý článek...
vloženo 02.01.2015

Vánoční besídka školní družiny

Rok se s rokem sešel, všude okolo se rozhostila příjemná předvánoční atmosféra a ani naše školní družina nemohla zůstat pozadu. A proto se v úterý 16. 12. konalo „Vánoční snění“ – besídka, které se účastnila celá naše školní družina.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2014

Literární soutěž Utíkej! Rychle utíkej!

Tři žáci z VIII. A , Martin Lapčík, Eva Čihánková a Adéla  Hlaváčová, se zapojili do literární soutěže s názvem Utíkej! Rychle utíkej! Tuto soutěž vyhlásila v říjnu SOŠ Luhačovice. 

[more]celý článek...
vloženo 19.12.2014

Školní žákovský časopis

V tomto školním roce začal školní žákovský parlament vydávat svůj vlastní školní časopis.

[more]celý článek...
vloženo 11.12.2014

Rekordní mikulášské řádění v ZŠ Trávníky

V pátek 5. 12. 2014 navštívil ZŠ Trávníky Mikuláš se svou rekordní družinou andělů a čertů. V celkem čtyřicetičlenném průvodu měl nejdůležitější slovo Mikuláš se svým hlavním andělem a hrozivým vládcem pekel Luciferem. Svou družinu posbíral Mikuláš mezi žáky sedmého ročníku a mezi členy školního žákovského parlamentu.

[more]celý článek...
vloženo 10.12.2014

Projektové akce v říjnu

V říjnu jsme se v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ zúčastnili druhého Workshopu na téma „Inkluze v praxi“ a druhého Kulatého stolu tématicky zaměřeného na „Dokončení SWOT analýzy“.

[more]celý článek...
vloženo 29.11.2014

Akce ŠD: Bramborový týden

Ve dnech 17. až 21. listopadu se naše školní družina se účastnila celotýdenního programu Bramborového týdne, kterým nás skvěle provedl Pan Brambůrek. Během něj jsme si zahráli spoustu her, výtvarně tvořili a dozvěděli se něco nového a zajímavého. Brambory byly všude okolo nás!

[more]celý článek...
vloženo 28.11.2014

Informace o preventivních programech

V měsíci listopadu se na naší škole uskuteční 2 preventivní programy – jeden s názvem Život v mediální džungli určený pro žáky 6. ročníku a druhý s názvem Můžeš se rozhodnout pro žáky 8. a 9. ročníku.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2014

Projekt Bezpečnost na podzim

Ve středu dne 11. listopadu 2014 se žáci 9. ročníku věnovali žákům 5. ročníku, pro které si připravili témata týkající se bezpečnosti na podzim v rámci projektu Bezpečná škola.

[more]celý článek...
vloženo 19.11.2014

Propagační turnaj ve florbalu

Naši žáci se dne 7. listopadu 2014 zúčastnili propagačního turnaje ve florbalu, který se konal na Sportovní hale na Štěrkovišti v Otrokovicích. Byl to turnaj starších žáků v kategorii 8. – 9. tříd.

[more]celý článek...
vloženo 10.11.2014

Zážitková škola na Všemině

Ve dnech 15.–17. října 2014 se žáci IX. A spolu s deváťáky ZŠ TGM Otrokovice zúčastnili zážitkové školy na Všemině. Akce proběhla v rámci projektu Rozumíme penězům Finanční vzdělávání žáků, který usiluje o zvýšení finanční gramotnosti žáků po celé ČR. Akce byla perfektně zorganizována a žáky i pedagogy velmi kladně hodnocena.

[more]celý článek...
vloženo 24.10.2014

Návštěva ŠD v Novém domově

Ve čtvrtek 9. 10. 2014 navštívila naše ŠD Nový domov pro matky s dětmi v rámci Dne otevřených dveří. Jako každý rok byl pro děti připraven program v okolí domu i na přilehlé zahradě.

[more]celý článek...
vloženo 22.10.2014

Informace ze školní družiny

V době podzimních prázdnin bude školní družina uzavřena.

Hana Ficková, vedoucí vychovatelka

[more]celý článek...
vloženo 20.10.2014

LETEM SVĚTEM – hry nejen plné vědomostí…

V úterý 14. 10. 2014 odpoledne jsme se všichni sešli v tělocvičně naší školy a netrpělivě čekali, co se bude dít. Naše sportovní oblečení a obutí napovídalo, že sedět asi nebudeme, ale víc jsme si pod názvem Letem světem představit neuměli.

[more]celý článek...
vloženo 18.10.2014

Pozvánka na veřejné setkání

Pozvánku na veřejné setkání k aktuálním problémům základního školství Otrokovicka, které se uskuteční 5. listopadu 2014 od 16 do 18 hodin v kinosále Otrokovické Besedy, si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 15.10.2014

Koncert FBM, návštěva expozice obuvi a mrakodrapu

Dne 6. října jsme se my, žáci 4. a 5. ročníku, zúčastnili koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů v Kongresovém centru ve Zlíně, který se jmenoval Rozhádaný orchestr.

[more]celý článek...
vloženo 14.10.2014

Projektový den Škola v přírodě

Dne 3. října jsme se my, žáci IV. C a IV. B, vypravili v rámci projektové dne Škola v přírodě na soutok řek Moravy a Dřevnice. Už před školou na nás vysvitlo sluníčko a popřálo nám krásný den.

[more]celý článek...
vloženo 13.10.2014

Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka

Dne 1. října 2014 k nám přijeli naši přátelé ze Základní školy Pavla Demitru z Dubnice nad Váhem, aby se zúčastnili sportovního klání pořádaného jako vzpomínku na pana učitele Ševčíka, oblíbeného učitele-tělocvikáře ZŠ Trávníky Otrokovice.

[more]celý článek...
vloženo 04.10.2014

Chovatelský den v Napajedlích

Využili jsme pozvání a celá třída IV. A dne 25. září navštívila hřebčín v Napajedlích. 

[more]celý článek...
vloženo 30.09.2014

Evropský den jazyků

Každoročně se 26. 9. po celé Evropě připomíná Den jazyků. Jeho smyslem je neustále opakovat a připomínat, jaký význam má pro člověka znalost cizích jazyků.

[more]celý článek...
vloženo 30.09.2014

Stmelovací kurz aneb Výprava do známých i neznámých končin

V úterý 16. září se před školou sešlo 31 netrpělivých cestovatelů. S batohem na zádech a nejasnou představou o tom, co je čeká, se vydali do známých i neznámých končin. Doputovali na základnu Štěrkoviště DDM Sluníčko.

[more]celý článek...
vloženo 27.09.2014

Evropský týden mobility

15. září jsme se v rámci Evropského týdne mobility zúčastnili akce na dětském dopravním hřišti.

[more]celý článek...
vloženo 22.09.2014

Beseda na SPŠ Otrokovice

Žáci osmých tříd i paní učitelky přírodopisu a chemie byli dnes v roli studentů. Alespoň na dvě hodiny měli tu čest naslouchat poutavému a spontánnímu vyprávění chemika, doktora věd, anglického vědce pana Michaela Londesborough.

[more]celý článek...
vloženo 21.09.2014

Dětská policie

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 se v rámci Evropského týdne mobility konala tradiční akce města Otrokovice s názvem Dětská policie. Letos se jí z naší školy zúčastnili žáci V. A Barbora Karlíková, Jakub Rejmont a Štěpán Kozel s paní vychovatelkou Hanou Fickovou a žáci V. B Nikola Klimentová, Josef Ambruz a Jan Staněk se školní psycholožkou Kateřinou Vránovou. 

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2014

Náš krásný kousek světa

V polovině září uskutečnila naše třída IV. A celodenní exkurzi ke slepému rameni Moravy a ke štěrkovišti Bezedné.

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2014

Pasování prvňáčků

Prvního září nastoupili prvňáčci svou povinnou školní docházku. Po týdnu už poznají svoji paní učitelku, zjistili, kde mají třídu, našli si svého staršího kamaráda z řad deváťáků, ví, kam chodí na oběd a kde najdou svoji školní družinu. Z předškoláků se stali opravdoví žáci trávnické školy. Mohl tedy nastat onen slavnostní okamžik – pasování na školáky.

[more]celý článek...
vloženo 10.09.2014

Zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a už je tady zase nový školní rok. Nejvíce se na něj vždycky těší naši nejmenší – prvňáčci. Proto se jim každoročně snažíme tento den připravit tak, aby na něj celý život nezapomněli.

[more]celý článek...
vloženo 05.09.2014

Stmelovací kurz 2014

VYRÁŽÍME DO SVĚTA ANEB ZAHAJOVACÍ EXPEDICE DO ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH KONČIN

[more]celý článek...
vloženo 03.09.2014

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Seznam doporučených pomůcek do 1. třídy najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 19.08.2014

Pronájem tělocvičen na školní rok 2014/2015

Informace o podávání žádostí o pronájem tělocvičen na školní rok 2014/2015 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 11.08.2014

Tisková zpráva

V posledním červnovém týdnu jsme se zúčastnili v rámci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010 prvního workshopu zaměřeného na příklady dobré praxe psychologů na základních školách.

[more]celý článek...
vloženo 31.07.2014

Projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice

Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

[more]celý článek...
vloženo 23.07.2014

Trávníky se v Dubnici prosadily

Dne 19. 6. 2014 se naše škola zúčastnila již tradičních atletických her Memoriálu Mgr. Marty Herdovej v Dubnici nad Váhom. Závody provázelo krásné letní počasí a dobrá sportovní atmosféra.

[more]celý článek...
vloženo 26.06.2014

Úřední hodiny v době prázdnin

Přehled úředních hodin v době prázdnin si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 26.06.2014

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Základní škola Trávníky Otrokovice nabízí k pronájmu:

[more]celý článek...
vloženo 25.06.2014

Slavnostní rozloučení s deváťáky

V úterý 24. 6. se v obřadní síni MěÚ Otrokovice uskutečnilo slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku naší školy.

[more]celý článek...
vloženo 24.06.2014

Závěrečná výprava do přírody

Školní rok a s ním i celoroční projekt Přírodou krok za krokem se pomalu blíží ke konci. V pondělí 23. 6. 2014 proběhla poslední výprava. Žáci se naposledy vydali do přírody, do tajemných a neprobádaných zákoutí. Tělocvična se proměnila v rozkvetlou louku, na které se sešli všichni nadšení objevitelé přírody. Učebny představovaly nejrůznější přírodní útvary (prales, džungle, velehory, poušť, savana, CHKO, moře, pole aj).

[more]celý článek...
vloženo 23.06.2014

Úspěchy našich žáků ve sportu

V průběhu celého školního roku se naši žáci zapojili do celé řady různých sportovních zápolení. Zde si můžete přečíst o některých z nich.

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2014

Parlamenťák

Ve 2. pololetí tohoto školního roku začal náš školní žákovský parlament pracovat novým způsobem a pod vedením nových vyučujících. Jednou z jeho aktivit je také vydávání časopisu, který je tvořen pouze žáky. A jak se jim to povedlo? To můžete posoudit sami. První číslo tohoto časopisu si totiž můžete prohlédnout zde.

Mgr. Jan Wurst a Ing. Pavlína Ptáčková, vedoucí parlamentu

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2014

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady probíhaly ve dnech 2. 6. 2014 (1. kolo) a 9. 6. 2014 (2. kolo).

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2014

Vyzvednutí vysvědčení pověřenou osobou

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě nebude ve škole přítomno 27. 6. 2014 při vydávání vysvědčení, můžete si vysvědčení vyzvednout buď dodatečně v sekretariátu (viz Informace z kanceláře školy) nebo můžete prostřednictvím formuláře pověřit vyzvednutím jinou osobu. Formulář si můžete stáhnout zde.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2014

Škola v přírodě

V letošním školním roce se zúčastnilo školy v přírodě celkem 105 žáků z pěti třetích a čtvrtých tříd. V rámci letošního školního projektu s názvem Přírodou krok za krokem jsme si vybrali krásné prostředí hotelu Všemina u Slušovic.

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2014

Informace z kanceláře školy

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.

Vyzvednout si je můžete v termínech:

30. 6. – 11. 7. 2014 a 25. 8. – 29. 8. 2014 v době od 8:00 do 10:00 hodin (nebo po telefonické domluvě, tel. 576 771 601).

[more]celý článek...
vloženo 22.06.2014

Na Lešné jsme jako doma

Každým rokem jezdí v červnu do zoologické zahrady skupinka žákovského parlamentu spolu s nejlepšími sběrači starého papíru. Letos jsme se do naší nejkrásnější zahrady těšili o to víc, protože na nás čekala nová expozice japonské zahrady a čínský koutek doplněný o tajemné kalendáře. 

[more]celý článek...
vloženo 20.06.2014

Bezpečnost v létě

Blíží se závěr školního roku a s ním i dlouho očekávané prázdniny. Na chvíle volna se těší nejen žáci, ale i učitelé. Rozjedeme se do přírody, někdo se bude toulat po horách, jiní si jen tak lehnou na pláž a budou relaxovat za zvuku šplouchajících vln. Bohužel na naše nejmenší čeká venku v přírodě mnoho nebezpečí v podobě ohně, neznámé vody, provozu na cestách apod.

[more]celý článek...
vloženo 19.06.2014

„Láska“ k hudbě?

Letošní školní rok byl poprvé na naší škole otevřen kroužek kytary. Jeho cílem je naučit děti hrát doprovody k písním (hlavně k tzv. táborovým).

[more]celý článek...
vloženo 15.06.2014

Zážitková škola ve Všemině

Protože se na naší škole už tři roky vyučuje předmět finanční gramotnost, zapojili jsme se do projektu Finanční vzdělávání žáků.

[more]celý článek...
vloženo 10.06.2014

Akce ŠD: Kinematovlak

V pondělí 2. 6. 2014 se naše družina vydala na nádraží v Otrokovicích, kde byl celý den pro děti v rámci MFFDM Zlín přistaven Kinematovlak. Někteří z nás ho už znali, někteří netušili, co je čeká.

[more]celý článek...
vloženo 07.06.2014

Vyhlášení 2. kola voleb do školské rady

Vážení rodiče,

v 1. kole voleb do školské rady získal pouze jeden z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců potřebnou nadpoloviční většinu hlasů (paní Pavlína Hutěčková).

Ředitelka školy vyhlašuje proto 2. kolo voleb do školské rady z řad zákonných zástupců:

[more]celý článek...
vloženo 04.06.2014

Procházka školní zahradou

Ve čtvrtek 22. 5. 2014  odpoledne se do trávnické školní zahrady konečně pořádně opřelo sluníčko. Bylo načase. Přišli se za námi totiž opět podívat naši malí předškoláci.

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2014

Akce školní družiny

Mimo běžných činností pořádáme v naší školní družině i akce společné pro všechna oddělení naší školní družiny.

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2014

Aktualizovaný rozpis tělocvičen pro školní rok 2013/2014

Aktualizovaný rozpis tělocvičen pro tento školní rok si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 18.05.2014

Akce ŠD: Navštěvujeme dopravní hřiště

Všechna oddělení školní družiny chodí na dopravní hřiště.

[more]celý článek...
vloženo 18.05.2014

2. zábavné odpoledne pro předškoláky

30. dubna se v naší škole letos již podruhé uskutečnilo zábavné odpoledne pro předškoláky. Děti si vyzkoušely, jaké to je sedět v lavicích, poslouchat paní učitelku a naučit se něco nového. Zábavnou formou si zahrály na opravdové školáky.

[more]celý článek...
vloženo 13.05.2014

Den pro Zemi

Férová škola, činnostní učení, inkluzivní vzdělávání, projektová výuka, to všechno jsou pilíře, na nichž pedagogové z naší školy staví výchovně vzdělávací proces. Právě na takovém pilíři vznikl projektový den s názvem Den pro Zemi, který se na naší škole uskutečnil v pátek 2. května 2014.

[more]celý článek...
vloženo 12.05.2014

Exkurze do Kovosteelu

V pátek 25. 4. se žáci III. B zúčastnili Ekoolympiády ve Starém Městě, kterou ke Dni Země pořádala pro děti ze základních škol firma Kovosteel.

[more]celý článek...
vloženo 27.04.2014

Jsme v cíli, šála pro mrakodrap je hotová!

Poručili jsme mrakům, aby odložily svůj příchod. Poprosili jsme sluníčko, aby poslalo pár paprsků na naše hřiště. Oblékli jsme bundy a čepice a hurá ven. S napětím jsme čekali, kolik metrů šály jsme nakonec upletli. A výsledek?

[more]celý článek...
vloženo 22.04.2014

Noc s Andersenem popáté

V pátek 4. dubna se konal už 14. ročník Noci s Andersenem. Naše škola se do této mezinárodní akce zapojila už popáté. Spolu asi s 80 000 účastníky různých škol a knihoven z mnoha států nocovaly ve škole i některé děti ze šestých, sedmých a devátých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2014

Matematický klokan

Stejně jako dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí Evropy se i naši žáci 21. března zapojili do mezinárodní matematické soutěže Klokan. Zde jsou výsledky nejlepších z nich.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2014

Turnaj v bowlingu

V sobotu 29. března 2014 se v restauraci U Mašinky uskutečnil další ročník Turnaje v bowlingu. Pro žáky naší školy jej organizuje Sdružení rodičů. Letos se do něj přihlásilo 6 týmů tvořených žáky II. stupně.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2014

Pleteme šálu pro mrakodrap

Návštěvu babičky má mnoho z nás spojenou s pravidelným ťukáním jehlic. V pokoji voní bábovka, babička sedí v křesle a plete své vnučce nadýchaný svetr. Obraz minulosti? Ano, bohužel. Obliba pletených svetrů, háčkovaných halenek je ta tam, obchody s oblečením ovládly uniformní hadříky z ciziny.

[more]celý článek...
vloženo 05.04.2014

Bezpečnost na jaře

Bezpečná škola – to je název projektu, do kterého je naše škola zapojena už několik let.

[more]celý článek...
vloženo 02.04.2014

Turnaj ve stolním tenisu

Ve středu 19. března proběhl na naší škole turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo celkem devět borců. Hrálo se ve dvou skupinách s tím, že postupovali do finále první dva.

[more]celý článek...
vloženo 01.04.2014

Zábavné odpoledne pro předškoláky

Ve středu 26. března se uskutečnilo letošní první odpoledne pro předškoláky – naše budoucí prvňáčky. Děti přišly do prostředí již trochu známého z návštěvy mateřské školy a také ze zápisu.

[more]celý článek...
vloženo 31.03.2014

Školní kolo soutěže dětských recitátorů

Dne 11. 3. v odpoledních hodinách proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se ho žáci první až páté třídy, a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 19.03.2014

Pozvánka na 1. setkání s budoucími prvňáčky

Pozvánku na 1. setkání s budoucími prvňáčky, které se uskuteční 26. 3. 2014 od 15:00 hodin, si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 15.03.2014

ŠJ: Spotřební koš v měsíci únoru

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. musí každá školní jídelna dodržovat plnění tzv. spotřebního koše. Co to je a jak se to naší školní jídelně dařilo v měsíci lednu si můžete přečíst zde.

Rita Tůmová Zichová, vedoucí školní jídelny

[more]celý článek...
vloženo 12.03.2014

Projektový den Vítáme jaro v V. A

Žáci V. A si 11. března 2014, tedy devět dnů před začátkem astronomického jara, vyzkoušeli jednu z nejdůležitějších činností počátku roku – sázení rostlin. Sami si zvolili, že budou sadit následující rostlinky: mátu, bazalku, pažitku, mizunu a v neposlední řadě také chilli papričky a cherry rajčátka.

[more]celý článek...
vloženo 12.03.2014

Projekt EDISON – Pohlreich by nám záviděl

Příklad nejen do matiky. Během jednoho odpoledne přijde do školní kuchyňky přes sto žáků a šest kuchařů ze šesti zemí světa a všichni se při vaření dorozumí a uvaří báječná jídla. Jak se to dá stihnout, když máme na to všechno tři hodiny a musíme uvařit jídla ze tří kontinentů, a to s autentickými kuchaři?

[more]celý článek...
vloženo 01.03.2014

Projekt EDISON

Ve dnech 24. 2. – 28. 2. 2014 se naše Základní škola Trávníky poprvé zapojila do projektu EDISON. Projekt měl za úkol zprostředkovat pobyt 6 zahraničních vysokoškolských studentů (stážistů) na základních školách v regionu, kteří v anglickém jazyce prostřednictvím prezentací seznámili naše studenty s cizí kulturou, zvyky, tradicemi a v neposlední řadě i kuchyní.

[more]celý článek...
vloženo 28.02.2014

Zápis dětí do prvních tříd

Přírodou krok za krokem – to je nejen motto tohoto školního roku na naší škole, ale i realita, kterou směli prožívat, i když pod střechou naší školy, předškoláci – naši budoucí prvňáčci.

[more]celý článek...
vloženo 10.02.2014

První vysvědčení v šesté třídě

Všichni známe větu „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. Naši šesťáci budou jistě souhlasit s pravdivostí řecké moudrosti. První vysvědčení v šestce bylo i letos opředeno tajemstvím, napětím, očekáváním něčeho mimořádného.

[more]celý článek...
vloženo 10.02.2014

Fyzika tak trochu jinak

Převody jednotek. Metr, centimetr, kilo, deko. Děs a noční můra všech, kteří dodnes nechápou, proč se tak strašlivé převody musí učit. Není něco jednoduššího?

[more]celý článek...
vloženo 10.02.2014

Informace od metodičky prevence

Plánované akce na únor:

[more]celý článek...
vloženo 03.02.2014

Těšíme se do školy

Třetí lednový týden byl na trávnické škole určen předškolákům. V průběhu tří dnů se u nás vystřídaly děti ze 4 mateřských školek. Se svými učitelkami předškoláci navštívili prvňáčky při jejich hodině matematiky a českého jazyka. Sami se na vlastní oči přesvědčili, že za půl roku ve škole už se dá naučit leccos přečíst, napsat i spočítat.

[more]celý článek...
vloženo 23.01.2014

Turnaj v piškvorkách

Stejně jako v minulých letech i letos jsme jako součást programu Dne otevřených dveří připravili pro žáky II. stupně oblíbený Turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se jej 34 žáků z 6. až 9. ročníku.

[more]celý článek...
vloženo 06.01.2014

Hořící ruce aneb zkrocení rozverného Viktora

Páni! Viktor hoří! A ještě se usmívá. To snad není možné! Ale je. Na Noci alchymistů v průmyslové škole na Baťově je možné cokoliv.

[more]celý článek...
vloženo 17.12.2013

První poděkování za pozdní příchod do vyučování

Volba povolání je předmět, který mají deváťáci rádi. Mluví se zde o jejich přáních, touhách, o budoucím studiu na středních školách. Proto bylo divné, že se do takové hodiny nedostavili dva žáci. Je pravda, že občas neslyšeli zvonění a hlásili pozdní příchod i do jiných hodin. Ale do volby povolání? To mi nějak nesedělo. Na obědě byli. Tak kde mohou být?

[more]celý článek...
vloženo 17.12.2013

Zábavná procházka školou

Stále větší zájem si získává na naší škole již tradiční Zábavná procházka. V pondělí 2. prosince si odpoledne naši školu přišli prohlédnout předškoláci se svými rodiči.

[more]celý článek...
vloženo 09.12.2013

Ich lerne Deutsch

Jmenuji se Ida. Bydlím v Berlíně. Tři a pět je osm. Dnes je středa, zítra čtvrtek. To je jen malá ukázka vět, které zněly brzy ráno ve třídě sedmáků. Co to bylo? Vždyť ty věty nedávají smysl!

[more]celý článek...
vloženo 01.12.2013

Sponzorský dar firmy Dr. Oetker naší škole

Při pravidelných vánočních i velikonočních jarmarcích, které spoluorganizuje škola, školní družina a SRPŠ, vždy na jednom stanovišti zdobí děti perníčky různobarevnými cukrovými polevami. Proto jednu z maminek – paní Jindřišku Klimkovou – napadlo oslovit firmu Dr. Oetker, zda by nám nemohla jako sponzorský dar věnovat několik originálních zdobiček naplněných těmito polevami.

[more]celý článek...
vloženo 01.12.2013

Mistrovství školy v násobilce

V týdnu od 11. do 15. 11. 2013 žili žáci 2. stupně Mistrovstvím školy v násobilce. 

[more]celý článek...
vloženo 27.11.2013

Projekt Férová škola

V listopadu 2012 se v Praze konala Mezinárodní konference Generace Fair pořádaná Ligou lidských práv, na které naše škola obdržela titul Férová škola. Začátkem tohoto školního roku Liga lidských práv spustila nové webové stránky www.mapaferovychskol.cz, kde si kromě mnoha zajímavých informací můžete přečíst i příběhy dětí ze škol, které také patří mezi Férové školy. Na adrese http://www.mapaferovychskol.cz/priklady-dobre-praxe/detail/sportovec-jarda-94 je zde uveřejněn i příběh s názvem Sportovec Jarda o žákovi z naší školy.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2013

Pozvánka

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v rámci projektu Těšíme se do školy zveme Vás a Vaše děti na zábavnou procházku školou, která se uskuteční v pondělí 2. 12. 2013 od 14:30 do 16:00 hodin. Všechny informace o této akci si můžete přečíst zde.

PaedDr. Hana Vyoralová, garant spolupráce s MŠ

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2013

Školský pohár České pojišťovny ve florbalu

Dne 14. listopadu 2013 se vybraní žáci 4. a 5. ročníku za podpory pana učitele Wursta zúčastnili Školského poháru České pojišťovny ve florbalu. Okresní kolo tohoto poháru se konalo na ZŠ Mánesova v Otrokovicích.

[more]celý článek...
vloženo 18.11.2013

Podzimní dílničky

Školní družina při ZŠ Trávníky ve spolupráci se sdružením rodičů pořádala ve čtvrtek 24. října podzimní tvořivé dílničky pod názvem Podzimníček.

[more]celý článek...
vloženo 07.11.2013

Akce ŠD – Halloweenské odpoledne

Nastalo období, kdy bychom měli vzpomenout na ty, kteří tu byli před námi. Tak zvané „dušičky“ jsou podzimním svátkem s dlouholetou tradicí. V posledních letech se ale do zájmu lidí dostává další svátek, který k nám přišel až z daleké Ameriky – Halloween. Je to svátek mnohem veselejší než dušičky a proto není divu, že si zejména mezi dětmi získává stále větší oblibu. Proto jsme se i my, ve školní družině, rozhodli uspořádat halloweenskou párty.

[more]celý článek...
vloženo 07.11.2013

Pozvánka

Ve středu 6. 11. 2013 od 15 hodin v pracovně školní psycholožky se uskuteční druhé setkání Svépomocné skupiny pro rodiče živých dětí na prvním stupni. Náplní setkání bude předcházení potížím – rozpoznání špatného a dobrého dne. Svépomocná skupina je kdykoli otevřená pro všechny zájemce. Těším se na Vás!

Mgr. Kateřina Vránová, školní psycholožka

[more]celý článek...
vloženo 03.11.2013

Tak to je naše třída

Pozitivní klima školy i třídy patří mezi priority trávnické školy. Proto jsme se rozhodli zopakovat loňský úspěšný projekt Tak to je naše třída. Díky němu se nám podařilo včas odkrýt narušené vztahy, začlenit izolované jedince do kolektivu a celkově posílit vzájemné vztahy ve třídě.

[more]celý článek...
vloženo 28.10.2013

Bezpečnost na podzim

Všichni víme, že naše škola má titul Bezpečná škola. A protože nejde jen o titul formální a protože na nepřipravené číhá nebezpečí více než na připravené, opět jsme si připomínali zásady, které bychom měli mít stále na mysli. Samozřejmě zásady, týkající se bezpečnosti našich dětí.

[more]celý článek...
vloženo 22.10.2013

Akce ŠD: Kaštanová olympiáda

10. 10. 2013 bylo důležité datum pro nás všechny ze školní družiny. Víte proč?

[more]celý článek...
vloženo 17.10.2013

Pozvánka na Den řemesel

Pozvánku na Den řemesel zaměřený na strojírenské obory, který se uskuteční v sobotu 26. 10. 2013 ve Zlíně v areálu bývalých Baťových závodů, si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 17.10.2013

Projektový den

V pátek 4. 10. 2013 probíhal na celé škole projektový den s názvem Škola v přírodě. Na následujících řádcích si můžete přečíst zážitky některých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 09.10.2013

Budeme svítit levněji?

Ceny energií připomínají horolezeckou výpravu. Pomalu šplhají nahoru, vrchol ledovce však nebyl stanoven. Proslýchá se, že snad po novém roce budou ceny klesat a pomyslná horolezecká výprava bude pomalu sestupovat do základního tábora.

[more]celý článek...
vloženo 09.10.2013

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků si připomínáme každoročně 26. září. Jeho tradice započala už roku 2001, kdy Rada Evropy společně s Evropskou unií uspořádaly první ročník. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků nejen v zemích Evropy. Do oslav se pravidelně zapojuje až 45 zemí.

[more]celý článek...
vloženo 02.10.2013

Memoriál Mgr. Jiřího Ševčíka

Stromy kolem naší školy pomalu oblékají podzimní šat, teplá rána budou za pár dní minulostí. My se však těšíme na poslední zářijový čtvrtek, protože nás navštíví kamarádi ze slovenské školy v Dubnici. Utkáme se v přátelském fotbalovém a florbalovém klání, osvěžíme si znalosti slovenského jazyka, který je nám blízký a tak podobný. Přece jen ale bude dnešní setkání výjimečné…

[more]celý článek...
vloženo 02.10.2013

Akce ŠD: Zvířata všech kontinentů

Ve čtvrtek 19. září jsme v naší družině už od rána netrpělivě upírali oči na oblohu a pozorovali počasí. To nás do poslední chvíle pěkně napínalo, a když se v jednu chvíli úplně zatáhlo, málem jsme to vzdali. Ptáte se co? No přece první velkou společnou akci všech šesti oddělení naší družiny, nazvanou ZVÍŘATA VŠECH KONTINENTŮ.

[more]celý článek...
vloženo 24.09.2013

Netradiční hodina dopravní výchovy

V rámci Evropského týdne mobility se žáci našich třetích tříd zúčastnili v pondělí 16. 9. 2013 netradiční hodiny dopravní výchovy s příslušníky Policie ČR na nově otevřeném dopravním hřišti u naší školy.

[more]celý článek...
vloženo 24.09.2013

Nabídka pro rodiče: Svépomocná skupina pro rodiče živých dětí na prvním stupni

Rodiče, máte doma živé, neposedné dítě? Malého „raráška“, který nevydrží chvilku v klidu? Podělte se o své zkušenosti, tipy a rady. Přijďte do školy na krátké povídání. Třeba se dozvíte informace, které Vám můžou pomoci. Také Vy sami můžete předat své zkušenosti a rady.

[more]celý článek...
vloženo 24.09.2013

Dopravní soutěž

Ve středu 18. září 2013 se žáci devátých tříd zúčastnili Dopravní soutěže pořádané v rámci Evropského týdne mobility Domem dětí a mládeže Sluníčko.

[more]celý článek...
vloženo 23.09.2013

Předplatné nejmladšího diváka

Také v letošním školním roce budeme jezdit s žáky 1. stupně na Předplatné nejmladšího diváka do Městského divadla Zlín. Proběhne již šestý ročník.

[more]celý článek...
vloženo 19.09.2013

Důležitá informace pro rodiče

Pokud potřebujete, aby Vaše dítě odešlo ze školy nebo školní družiny bez Vašeho doprovodu dříve, než určuje jeho rozvrh vyučovacích hodin nebo přihláška do školní družiny, musíte dopředu vyplnit tzv. odchoděnku. Její vzor si můžete stáhnout zde nebo v sekci Pro rodiče – Formuláře.

I nadále zůstává povinnost omluvit dodatečně nepřítomnost žáka ve škole do žákovské knížky (deníčku). 

vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 15.09.2013

Pasování na školáky

2. září jsme přivítali v naší škole 63 nových prvňáčků. Již v tento den je uvedli do nového působiště žáci devátých tříd, jejich budoucí patroni.

[more]celý článek...
vloženo 15.09.2013

Kecálek, Neposeda a Dráček

To jsou názvy skupin, které povedu od příštího týdne v rámci školní družiny. Všechny jsou založeny na dobrovolnosti. Děti se mohou samy rozhodnout, zda se chtějí zúčastnit společného setkání plného her a povídání. Pokud projeví zájem rodiče, mohu děti k účasti vyzvat. Do skupiny je možné také přihlásit dítě, které školní družinu nenavštěvuje. Stačí mne kontaktovat emailem, nebo telefonicky.

[more]celý článek...
vloženo 15.09.2013

Informace ze školní družiny

Informace pro rodiče

[more]celý článek...
vloženo 12.09.2013

Stmelovací kurz aneb soud nad komáry

Prázdniny jsou nenávratně za námi a deset měsíců v lavicích právě odstartovalo. Školní rok pro čerstvé šesťáky začal luxusně, a to opět táborovým způsobem.

[more]celý článek...
vloženo 08.09.2013

Nabídka služeb školní psycholožky

Časovou nabídku služeb školní psycholožky pro školní rok 2013/2014 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 03.09.2013

Zvonec a pohádky je konec aneb Putování říší pohádek a fantazie

Poslední červnovou středu se naše škola proměnila v říši pohádek a fantazie. Tělocvična se stala královským palácem, učebny místem, kde žijí jednotlivé pohádkové a fantazijní postavy. Pro žáky 4. až 8. ročníku byl připravený program k ukončení celoročního projektu Pohádková cesta za poznáním.

[more]celý článek...
vloženo 30.06.2013

Slavnostní rozloučení s deváťáky na MěÚ

Bílá košile, tmavé kalhoty, hedvábné šaty, boty na podpatku. Že vám to připomíná plesovou sezónu? Přesně tak jsme si dnes připadali mezi našimi deváťáky, které čekalo setkání s představiteli města. My, učitelé, víme, že je to pro nastávající studenty obzvlášť slavnostní den.

[more]celý článek...
vloženo 25.06.2013

Rozloučení se základkou v královském stylu

Školní výlety patří k nejoblíbenějším aktivitám všech dětí. Výlet poslední, který symbolicky uzavírá působení deváťáků na základní škole, není výjimkou. První obavy, že bude letos výlet pouze jednodenní a nezajímavý, se rozplynuly již na nádraží.

[more]celý článek...
vloženo 24.06.2013

Vydařené 3. setkání s poředškoláky

Tentokrát se sešly paní učitelky s budoucími prvňáčky na školní zahradě. Počasí se nám vydařilo, takže když jsme procházeli jednotlivá stanoviště na zahradě prosluněné sluncem, bylo to jako v pohádce.

[more]celý článek...
vloženo 23.06.2013

Akce ŠD: Duhové barvičky

Na závěr školního roku proběhla ve školní družině tradiční akce Duhové barvičky. Proběhla na školním hřišti, kde bylo několik stanovišť. 

[more]celý článek...
vloženo 20.06.2013

Prázdninové řádění

Přestože na prázdniny si musíme všichni ještě pár dní počkat, dýchly na nás v úterý 18. června prostřednictvím řádění na Sportovním areálu Baťov, kde si všechny družinové děti otrokovických základních škol mohly porovnat své síly na atletické, obratnostní a míčové dráze.

[more]celý článek...
vloženo 20.06.2013

Škola v přírodě Jelenovská

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Právě tato slova zazněla posledních pár metrů před cílem v autobuse, který nás vezl domů ze školy v přírodě. Týden od 13. do 17. května jsme prožili v krásné přírodě chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v hotelu Jelenovská.

[more]celý článek...
vloženo 03.06.2013

Hlídky Dětské policie

28. května vyrazila do ulic Otrokovic další hlídka Dětské policie. Po osmé hodině jste na parkovišti u hřbitova v městské části Kvítkovice mohli potkat zástupce třídy IV. A (Martina Panušková, Kateřina Račická a Stefan Grimmel). Po desáté hodině je vystřídali zástupci IV. B (Lucie Benková, Jan Kolenič a Dominik Večeřa).

[more]celý článek...
vloženo 31.05.2013

Setkání na ZŠ TGM Otrokovice

ŠP, MPDMO – že nevíte, co jsou to za zkratky?

Školní parlament a Městský parlament dětí a mládeže Otrokovic. Právě zástupci ze všech těchto organizací se ve čtvrtek dopoledne i přes nepříznivé počasí sešli na Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice. Cílem setkání bylo vzájemně se poznat a vytyčit si cíle další spolupráce.

[more]celý článek...
vloženo 31.05.2013

Výlet II. C do Kroměříže

Přestože se letošní jaro převléká stále do zimního pláště, ve středu 29. května se zapomnělo a nechalo vysvitnout sluníčko, i když za asistence strýčka větru. Meteorologické štěstí přálo dětem ze II.C, aby mohly za krásného počasí absolvovat pečlivě připravovaný výlet vlakem do hanácké Kroměříže, která slaví 15 let zápisu do UNESCO.

[more]celý článek...
vloženo 30.05.2013

Šifrování

V pátek 24. 5. 2013 ve školní družině proběhla akce „šifrování“. Do společné akce se zapojily děti ze všech družin.

[more]celý článek...
vloženo 29.05.2013

Kampaň MOST

Během posledních měsíců se občané Otrokovic setkávali s logem Mostu snad na každém kroku, a to někdy i doslova.

[more]celý článek...
vloženo 27.05.2013

Nezavírej oči – ocenění vítězných prací

Již na začátku školního roku se naše škola zapojila do soutěžního projektu s názvem Nezavírej oči, který byl zaměřený na prevenci rizikového chování (šikana, rasismus, alkohol, drogy apod.). Žáci soutěžili v části literární a výtvarné.

[more]celý článek...
vloženo 22.05.2013

Úspěch v okresním kole Pythagoriády

Ve středu 15. května se na ZŠ T. G. Masaryka uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, 2. okrsek. I naše škola zde měla své zástupce. A rozhodně nám neudělali ostudu.

[more]celý článek...
vloženo 22.05.2013

Vernisáž výstavy výtvarných prací

V pondělí 13. května se v Otrokovické Besedě uskutečnila vernisáž tradiční výstavy výtvarných prací žáků naší školy, tentokrát s názvem Ve škole s fantazií.

[more]celý článek...
vloženo 20.05.2013

Krtek zahradníkem

26. dubna čekalo pro děti překvapení m ve školní družině. 

[more]celý článek...
vloženo 09.05.2013

2. zábavné odpoledne pro předškoláky

Ve čtvrtek 2. května 2013 se u nás ve škole konalo letošní druhé zábavné odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče.

[more]celý článek...
vloženo 02.05.2013

Den Země na 1. stupni

V letošním roce jsme se rozhodli oslavit Den Země netradičním způsobem. My, žáci 1. stupně, jsme navštívili úpravnu vody v Tlumačově na Skalách. Vedoucí provozu a jeho spolupracovníci nás seznámili s celým průběhem čerpání, čištění a úpravy pitné vody, která teče do domácností nejen v Otrokovicích, ale i v okolních obcích.

[more]celý článek...
vloženo 02.05.2013

Den Země

Letos jsme čekali na jaro nekonečně dlouho. Každý záblesk sluníčka na obloze jsme vítali s nadšením. Dnes jsme si ho užili do sytosti. Prožili jsme překrásný den uprostřed města, ale vlastně i tak trochu v přírodě.

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2013

Prevence kouření na naší škole

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do programu podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk s názvem Normální je nekouřit. Jeho cílem je vychovávat děti tak, aby z nich vyrostla generace nekuřáků.

[more]celý článek...
vloženo 17.04.2013

Noc s Andersenem už počtvrté

V pátek 5. dubna jsme se už počtvrté zapojili do mezinárodní akce Noc s Andersenem, jejímž cílem je podporovat dětské čtenářství.

[more]celý článek...
vloženo 10.04.2013

1. setkání předškoláků

První setkání předškoláků proběhlo dne 3. 4. 2013 v naší škole v odpoledních hodinách. Pohádkovou cestou za poznáním nás provázely budoucí paní učitelky Mgr. Gabriela Belantová a Mgr. Irena Miklová.

[more]celý článek...
vloženo 06.04.2013

Bezpečnost na jaře

I když to venku stále na jaro moc nevypadá, u nás do školy přišlo jaro ve středu 27. března. Sedmáci totiž navázali na osmáky a v rámci projektu Bezpečná škola učili své mladší kamarády ze třetích tříd o bezpečném chování na jaře.

[more]celý článek...
vloženo 01.04.2013

Soutěž v tanci na tanečních podložkách

I letos se na naší škole tančilo. Již třetím rokem se v pátek 22. 3. 2013 uskutečnila soutěž v tanci na tanečních podložkách.

[more]celý článek...
vloženo 31.03.2013

Dupy, dupy, dup, draka bolí zub

22. března se ve školní družině uskutečnila zajímavá akce, která se týkala zdraví. Probíhala v jednotlivých družinách, kde děti plnily různé úkoly.

[more]celý článek...
vloženo 31.03.2013

Velikonoce v 1. třídách

V I.A a I.B se na Velikonoce připravujeme už dlouho dopředu. Přišli za námi naši velcí kamarádi z 9. tříd a pomohli nám se zdobením vajíček.

[more]celý článek...
vloženo 31.03.2013

K varhanám po stopách architekta Karfíka

Varhany – tvrdá slabika ny, napíšeme tvrdé y... Tak nějak vzniklo ve II. C v hodině českého jazyka přání podívat se na královský hudební nástroj, který ve skutečnosti zblízka vidělo málo dětí a možná i dospělých.

[more]celý článek...
vloženo 29.03.2013

Velikonoční vyrábění žáků 1. a 9. tříd

V I. A a I. B se na Velikonoce připravujeme už dlouho dopředu. Přišli za námi naši velcí kamarádi z 9. tříd a pomohli nám se zdobením vajíček.

[more]celý článek...
vloženo 25.03.2013

Trávnický cestopis

Co se nám vybaví, když slyšíme slova jako bonsaj, gejša, ikebana či kohoutí stavby? Pokud je nám méně než deset, budeme mít problém tato slova rozluštit. Ale když jsme -náctiletí a ještě k tomu chodíme pravidelně do hodin zeměpisu, jsme jako ryby ve vodě. Je tady totiž zeměpisná soutěž Trávnický cestopis. A právě tato slova jsme si dopředu nastudovali, abychom získali v 1. kole oblíbené soutěže co nejvíce bodů.

[more]celý článek...
vloženo 22.03.2013

Okresní kolo soutěže dětských recitátorů

V pondělí 18. 3. 2013 proběhlo na Domě dětí a mládeže Matýsek v Napajedlích okresní kolo recitační soutěže. První stupeň v první kategorii zastupovala Jana Pavlínková z III. A a druhou kategorii Vojtěch Orel z IV. B.

[more]celý článek...
vloženo 20.03.2013

Úspěch našich deváťáků v internetové soutěži PAYSECCUP

Hned v září 2012 se žáci obou 9. tříd zaregistrovali do celostátní internetové soutěže s názvem PAYSECCUP. Soutěž probíhá po dobu celého školního roku a vítězný třídní kolektiv získá třídenní zájezd do vodního ráje Tatralandia na Slovensku, což je jistě velmi lákavá cena.

[more]celý článek...
vloženo 15.03.2013

Okrskové kolo soutěže dětských recitátorů

V úterý 12. 3. 2013 proběhlo na ZŠ Tlumačov okrskové kolo recitační soutěže.

[more]celý článek...
vloženo 14.03.2013

Bowling

V sobotu 9. 3. 2013 Sdružení rodičů uspořádalo další ročník turnaje v bowlingu. V restauraci U mašinky se utkalo 9 družstev žáků II. stupně.

[more]celý článek...
vloženo 13.03.2013

Školní kolo soutěže v recitaci jednotlivců 2. stupně

V pondělí 4. března se v učebně českého jazyka pavilonu C sešli odvážlivci z 2. stupně, aby se zúčastnili školního kola recitační soutěže.

[more]celý článek...
vloženo 06.03.2013

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 04.03.2013

Vynikající výsledky ve školním kole Pythagoriády

18. 2. 2013 se žáci 6., 7. a 8. ročníku zúčastnili školního kola soutěže Pythagoriáda. V průběhu jedné hodiny řešili 15 netradičních úloh z matematiky. Výsledky některých z nich jsou vynikající.

[more]celý článek...
vloženo 04.03.2013

Pohádkový karneval ve školní družině

19. února proběhl ve školní družině pohádkový karneval, který byl zaměřený na pohádkové masky.

[more]celý článek...
vloženo 03.03.2013

Školní kolo soutěže dětských recitátorů

V pondělí dne 18. 2. 2013 v odpoledních hodinách proběhlo na I. stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci první až páté třídy, a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 21.02.2013

Otrokovice mají talent aneb hledá se nový Gotťák

Zpěv, který nás provází každodenním životem zazněl 13. 2. 2013 na naší škole v podání žáků 7.–9. ročníku. V rámci školního kola městské soutěže Otrokovice mají talent aneb hledá se nový Gotťák vystoupili vítězové třídních kol soutěže konaných dne 18. 1. 2013.

[more]celý článek...
vloženo 20.02.2013

Rozvrh 2. tříd po dobu plavání

Rozvrh 2. tříd po dobu plavání si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 19.02.2013

Osobnostní profily v rámci kariérového poradenství

Kterou školu si zvolit? Jakým směrem se vydat? Mám na To?

Naše škola nabízí již třetím rokem všem žákům devátého ročníku, popř. vycházejícím žákům testování a vypracování osobnostních profilů. Tyto profily mohou dětem a jejich rodičům usnadnit rozhodování. Nasměrovat je správnou cestou.

[more]celý článek...
vloženo 13.02.2013

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 4. února 2013 proběhlo školní finále turnaje ve stolním tenisu.

[more]celý článek...
vloženo 12.02.2013

3. společenský večírek

Sdružení rodičů při ZŠ Trávníky pořádá 15. 2. 2013 již 3. společenský večírek. Pozvánku na tuto akci si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 12.02.2013

Soutěž o nejlepší logo

Naše škola se spolu s dalšími 5 základními školami zapojila do soutěže o nejlepší logo kampaně Mosty.

[more]celý článek...
vloženo 11.02.2013

Zápis do 1. tříd

Šašek, král, vodník, anděl, kočka, Pipi punčochatá a mnohé další pohádkové postavy doprovázely u nás ve škole v pátek dne 8. února 2013 v odpoledních hodinách předškolní děti při jejich zápisu do prvních tříd.

[more]celý článek...
vloženo 11.02.2013

Otevřené mistrovství Otrokovic v atletice

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 se v Městské sportovní hale konala první část II.ročníku Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice. Naši školu reprezentovalo 8 závodníků v kategorii atletické přípravky.

[more]celý článek...
vloženo 04.02.2013

Netradiční pozvánka

aneb povídání se světoznámými cestovateli Márovými

[more]celý článek...
vloženo 03.02.2013

Informace pro vycházející žáky

Informace o nově zřízeném informačním systému infoabsolvent si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 29.01.2013

Ovoce do škol – informační leták pro rodiče

Informační leták pro rodiče, jejichž děti jsou zapojeny do projektu Ovoce do škol najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 13.01.2013

Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace přijme vedoucí školní jídelny.

[more]celý článek...
vloženo 09.01.2013

Sběr elektroodpadu

Upozorňujeme, že od 7. do 10. ledna 2013 bude ve škole probíhat sběr elektroodpadu. Můžete jej přinést každý den ráno do 8 hodin k hlavnímu vchodu do školy. V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, je možno si telefonicky na čísle 576 771 601 domluvit jiný.

Vedení školy

[more]celý článek...
vloženo 04.01.2013

Čertovské řádění

V prosinci, v předvánočním čase u nás ve školní družině proběhlo čertovské řádění v tělocvičně.

[more]celý článek...
vloženo 21.12.2012

Vánoční řádění

Ve dnech 10.–12. 12. 2012 se ve sportovní hale na Štěrkovišti konalo Vánoční řádění, kterým byl ošperkován městský projekt Zdravý pohyb do škol. V konkurenci téměř tří set žáků všech otrokovických základních škol se naši malí reprezentanti rozhodně neztratili a všichni podali famózní výkony.

[more]celý článek...
vloženo 21.12.2012

Den otevřených dveří

Ve středu 12. prosince se na naší škole uskutečnil tradiční předvánoční Den otevřených dveří.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2012

Bezpečnost v zimě

Dbát na bezpečnost při zimních sportech a radovánkách je jednou z důležitých zásad nejen dospělých, ale především dětí. Je úplně jedno, jakému druhu zimního sportu se děti věnují. Největší prioritou by měla pro všechny být bezpečnost. Přestože rodiče i učitelé dětem často připomínají, jak se mají chovat a jak se chránit před zbytečnými úrazy, děti velmi často na tyto rady dospělých zapomenou. Přitom stačí docela málo, aby se úraz nestal.

[more]celý článek...
vloženo 20.12.2012

Naše – vaše Vánoce

Nemáte ještě vánoční náladu? Při pohledu z okna vám nic nepřipomíná adventní čas? Udělejte to jako my. Pozvěte pár přátel, připravte, co je pro Vánoce nezbytné, a můžete se začít těšit.

[more]celý článek...
vloženo 10.12.2012

Návštěva krajského soudu očima deváťáků

V prvním prosincovém týdnu navštívili žáci 9. ročníku krajský soud ve Zlíně. Bezprostředně na to sedli k počítačům a napsali své postřehy z této návštěvy. Protože své pocity vyjádřili spontánně, tak jak to zažili, chci vám pár jejich řádků citovat. Pokud dočtete článek až do konce, můžete si udělat představu o průběhu celého dopoledne.

[more]celý článek...
vloženo 10.12.2012

Zeměpisná soutěž Mladý mořeplavec

Vánoce pomalu klepou na dveře. Venku napadly první sněhové vločky. Žáci šestého ročníku však měli první prosincové pondělí jiné starosti.

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2012

Zdravý zoubek nebolí

Když se ptáme, co mají společného žáci prvního a devátého ročníku, jedna ze správných odpovědí je: ZUBY.

[more]celý článek...
vloženo 07.12.2012

Zábavná procházka školou pro předškoláky a jejich rodiče

Ve středu 28. listopadu sem u nás již čtvrtým rokem konala Zábavná procházka školou pro předškolní děti a jejich rodiče. Výbornými průvodci všem návštěvníkům školy byli žáci našich osmých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 29.11.2012

Propagační florbalový turnaj na SOŠ Otrokovice

Dne 9. 11. 2012 se starší žáci naší školy zúčastnili již tradičního turnaje ve florbalu pořádaného SOŠ Otrokovice. Startovalo celkem 9 družstev rozdělených do 3 skupin.

[more]celý článek...
vloženo 29.11.2012

Jsme Férová škola!

Titul si zasloužíme za to, že naše škola vytváří prostředí, které umožňuje rozvoj každého žáka a jeho plnohodnotné zapojení do školního i mimoškolního života, podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2012

Dýňobraní

V úterý 30. října se na naší škole opět uskutečnilo Dýňobraní, které pořádalo Sdružení rodičů ve spolupráci se školní družinou.

[more]celý článek...
vloženo 02.11.2012

Projektový den – Den zdraví

Poslední říjnový den před podzimními prázdninami jsme strávili netradičním způsobem. Aktovky s učením jsme nechali doma a měli jsme jedinou povinnost. Zapomenout na každodenní stres, učení, strach z písemek a zkoušení.

[more]celý článek...
vloženo 01.11.2012

Daleko na sever ...

Mrazivá rána jsou ještě před námi, my jsme však vytáhli zimní bundy, čepice a šály a vydali se na sever. Bez ohledu na počasí jsme nasedli do autobusu a jeli plni očekávání prozkoumat tajemství výroby elektrické energie v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.

[more]celý článek...
vloženo 21.10.2012

Rozpis obsazení tělocvičen pro školní rok 2012/2013

Nový rozpis tělocvičen pro školní rok 2012/2013 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 16.10.2012

Upozornění – změna jídelníčku

Upozorňujeme všechny strávníky, že v týdnu od 22. do 24. 10. 2012 dochází ke změně jídelníčku. V případě vašeho zájmu si proveďte opravu výběru obědu na terminálu nebo prostřednictvím dálkového objednávání.

Děkujeme za pochopení.

vedoucí školní jídelny

[more]celý článek...
vloženo 16.10.2012

Akce ŠD – Z pohádky do pohádky

Dne 5. 10. 2012 proběhly v ŠD na školním hřišti seznamovací a kontaktní hry s pohádkovou tématikou. Akce se zúčastnily děti z 5 družin pod vedením paní vychovatelek Fickové, Dovrtělové, Ševčíkové Frantové a Topičové.

[more]celý článek...
vloženo 11.10.2012

Tak to je naše třída

Mgr. Kateřina Vránová, školní psycholožka a Mgr. Miluše Šicnerová, metodička prevence připravily pro tento školní rok program zaměřený na prevenci šikany a narušených vztahů ve třídě.

[more]celý článek...
vloženo 08.10.2012

Trnavský vrch

Přespolní běh s názvem Trnavský vrch 2012 je 1500 metrů dlouhá trať pro mladší kategorii dívek i chlapců a i pro starší holky. Starší kluci si zaběhli 3000 m.

[more]celý článek...
vloženo 08.10.2012

Dětská policie

V úterý 2. 10. 2012 se konala tradiční akce města Otrokovice s názvem Dětská policie.

[more]celý článek...
vloženo 04.10.2012

Stmelovací kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 5. a 6. září 2012 se již tradičně uskutečnil stmelovací kurz pro žáky 6. ročníku, který se konal na tábotové základně DDM Sluníčko na Štěrkovišti. Informace o této akci si pro Vás připravili žáci VI. B.

[more]celý článek...
vloženo 01.10.2012

Návštěva ze Súdánu

Ve středu 19. září zavítala na naši školu vzácná návštěva – v doprovodu místostarosty Ing. Milana Plesara nás přijel navštívit vedoucí archeologického výzkumu v súdánské vesnici Wad Ben Naga Mohamed Saad Abdalla Saad a další člen archeologického výzkumného týmu, nám již dobře známý PhDr. Pavel Onderka.

[more]celý článek...
vloženo 01.10.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude 1. 10. 2012 od 7:30 do 13:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie do budovy školy.

[more]celý článek...
vloženo 19.09.2012

Informace ze školní družiny

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k možnosti dálkového objednávání obědů již nebudou paní vychovatelky měnit dětem ze ŠD objednávky na terminálu v jídelně. Na začátku měsíce mají automaticky všichni přihlášen oběd volbou č. 1.

[more]celý článek...
vloženo 19.09.2012

Rozvrh hodin 3. tříd po dobu plavání

Rozvrh hodin 3. tříd po dobu plavání si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 11.09.2012

Pasování prvňáčků na školáky

První týden uběhl jako voda a v pátek 7. září se na ZŠ Trávníky se konalo pasování prvňáčků na školáky.

[more]celý článek...
vloženo 10.09.2012

Slavnostní zahájení školního roku

Je pondělí 3. září. Začínající školáci se dnešního dne již jistě nemohli dočkat a netrpělivě postávají před dveřmi do školy.

[more]celý článek...
vloženo 09.09.2012

Postupové seznamy pro školní rok 2012/2013

Postupové seznamy žáků jednotlivých tříd si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 29.08.2012

Internetové objednávání obědů

Vážení rodiče,

dne 27. 8. 2012 bylo spuštěno internetové objednávání obědů pro Vaše děti.

[more]celý článek...
vloženo 28.08.2012

Stmelovací kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 5.–6. 9. 2012 se na táborové základně DDM Sluníčko na Štěrkovišti uskuteční stmelovací kurz pro žáky 6. ročníku. Částku 200 Kč na úhradu pobytu je možno zaplatit již v pondělí 3. 9. 2012 třídním učitelkám. Více informací najdete na stránkách jednotlivých tříd.

Mgr. Eva Horňáková, zástupkyně ŘŠ

[more]celý článek...
vloženo 27.08.2012

Doporučený seznam sešitů pro žáky 2. stupně

Doporučený seznam sešitů pro žáky 2. stupně si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 24.08.2012

Objednávání obědů na první školní den

Informaci ze školní jídelny si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 21.08.2012

Platba stravného pro žáky 1. ročníku

Informaci ze školní jídelny o uhrazení zálohy na čip a stravného na měsíc září si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 21.08.2012

Organizace nového školního roku

V sekci Organizace školního roku se můžete seznámit s termíny prázdnin pro školní rok 2012/2013.

[more]celý článek...
vloženo 25.07.2012

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Důležité informace k začátku školního roku najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 08.07.2012

Prázdninový provoz školy

Informaci o prázdninovém provozu školy si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 02.07.2012

Stoupáme k vrcholu

Celoroční projekt Expedice Everest 2011/2012 jsme zakončili projektem nazvaným Stoupáme k vrcholu.

[more]celý článek...
vloženo 02.07.2012

Den bezpečí na ZŠ Trávníky

Vše začalo v 8:15 vyhlášením požárního poplachu.

[more]celý článek...
vloženo 01.07.2012

Bezpečnost v létě

Blíží se léto, za několik dní se všichni žáci rozjedou na vytoužené prázdniny a stráví dva volné letní měsíce u babičky, na dětských táborech, s rodiči na dovolené. Aby se na všechny nástrahy a nebezpečí, která je čekají o prázdninách dobře připravili, k tomu jim dopomohl projekt, který si pro žáky prvních tříd připravili naši šesťáci.

[more]celý článek...
vloženo 30.06.2012

Exkurze Osvětim – Krakov

I letos se žáci 9. tříd zúčastnili exkurze do Osvětimi a Krakova, která se uskutečnila v pátek 8. června.

[more]celý článek...
vloženo 29.06.2012

Duhové barvičky

Školní rok se blíží do svého cíle. Žáci se už těší na prázdniny. A aby to čekání uteklo „čarujeme“ s křídami na školním hřišti.

[more]celý článek...
vloženo 27.06.2012

Důležitá informace ze školní jídelny

Informace k objednávání obědů v závěru školního roku si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 18.06.2012

Pozvánka

Pozvánku na Den bezpečí v ZŠ Trávníky si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 18.06.2012

Atletický trojboj

Ve čtvrtek 7. 6. 2012 jsme se zúčastnili atletického trojboje ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 13.06.2012

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že objednávání obědů přes internet bude spuštěno od nového školního roku. Přes prázdniny proběhne zadávání e-mailových adres do systému.

Alena Janalíková, vedoucí školní jídelny

[more]celý článek...
vloženo 07.06.2012

Turnaj v kin-ballu

V pátek na Den dětí se na naší škole uskutečnil první turnaj v kinballu, kterého se zúčastnilo 6 týmů. V kinballu se utkají proti sobě vždy tři družstva po čtyřech hráčích a stejně tomu tak bylo i u nás.

[more]celý článek...
vloženo 06.06.2012

Pronájem tělocvičen na školní rok 2012/2013

Informace k žádostem o pronájem tělocvičen na školní rok 2012/2013 najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 06.06.2012

Otrokovický in-line pohár

V pátek 25. května se na vyhášeném místním ovále uskutečnilo druhé školní kolo Otrokovického in-line poháru, kterého se zúčastnilo 9 škol převážně ze Zlínského kraje a celkem 95 žáků.

[more]celý článek...
vloženo 30.05.2012

Charitativní prodej kytiček

V týdnu od 14. do 18. května proběhl již tradiční prodej kvítků měsíčku lékařského, který je symbolem boje proti rakovině.

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2012

3. setkání s předškoláky na školní zahradě

Ve středu 23. května proběhlo již třetí setkání s budoucími školáky a jejich rodiči.

[more]celý článek...
vloženo 28.05.2012

Dětská policie

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 se konala tradiční akce města Otrokovice s názvem Dětská policie. Letos se jí z naší školy zúčastnili Jakub Šustek, Jan Tománek a Lukáš Petrů ze IV. A s paní psycholožkou Kateřinou Bazalovou a Filip Kocháň, Lukáš Drdla a Viktorie Maděrová ze IV. B s paní vychovatelkou Hanou Fickovou.

[more]celý článek...
vloženo 22.05.2012

Neobvyklá návštěva

Ve středu 16. května zavítala za dětmi z naší ŠD neobvyklá návštěva. Fenka louisianského leopardího psa Chiara (Číra ) s paničkou Klárou Valaskou nám přijely ukázat, co všechno dovedou.

[more]celý článek...
vloženo 21.05.2012

Soutěž v tanci na tanečních podložkách

V pátek 4. května se na tanečních podložkách utkaly slečny tentokrát z 1. stupně.

[more]celý článek...
vloženo 17.05.2012

Turnaje ve volejbalu a nohejbalu

V sobotu 28. 4. 2012 se v rámci slavnostního otevírání Sportovního areálu Baťov zúčastnili naši žáci turnaje otrokovických škol ve volejbalu a nohejbalu.

[more]celý článek...
vloženo 11.05.2012

Exkurze do ZOO Lešná

V pátek 27. 4. 2012 za krásného počasí odjeli žáci I. B a II. B do ZOO Lešná. Jako téma této exkurze si vybrali expozici v pavilonu opic. A dobře udělali. Poutavý výklad paní průvodkyně všechny nadchl.

[more]celý článek...
vloženo 02.05.2012

Dopravní soutěž

Ve středu 18. dubna 2012 se uskutečnilo oblastní kolo dopravní soutěže na dopravním hřišti vedle naší školy. Soutěžilo se v pravidlech silničního provozu, první pomoci a jízdě zručnosti.

[more]celý článek...
vloženo 30.04.2012

2. zábavné odpoledne pro předškoláky

Ve středu 25. dubna jsme letos u nás ve škole již podruhé přivítali budoucí prvňáčky na zábavném odpoledni.

[more]celý článek...
vloženo 29.04.2012

Kinderiáda

Ve středu 25. 4. se vydala výprava z prvního stupně ve složení Terezka Karlíková, Kačka Račická, Bea Vyoralová, Andrejka Turečková, Evča Ambruzová, Štěpánek Kozel, Filip a Kuba Albertovi, Kuba Šustek a Patrik Blaha na zápolení v atletice s názvem Kinderiáda.

[more]celý článek...
vloženo 29.04.2012

Den Salvatora

V pátek 20. 4. 2012 se uskutečnil na Štěrkovišti Den Salvatora. Pěkné počasí přilákalo velké množství dětí ze širokého okolí.

[more]celý článek...
vloženo 24.04.2012

Vítání jara

Dne 15. 4. 2012 se naši žáci zpívající ve sborech I. a II. stupně ZŠ – Skřivánci a Antares zúčastnili akce Vítání jara v sále Otrokovické Besedy.

[more]celý článek...
vloženo 23.04.2012

Jazykové soutěže na naší škole

Nejsme sice jazyková škola, ale angličtině a němčině se u nás daří. Je to vidět na výsledcích, kterých dosáhli naši žáci v nejrůznějších jazykových soutěžích.

[more]celý článek...
vloženo 17.04.2012

Šel zahradník do zahrady

V pátek 13. dubna jsme všichni ze ŠD uskutečnili na školní zahradě stezku plnou úkolů.

[more]celý článek...
vloženo 17.04.2012

Projekt Bezpečnost na jaře

Naše škola je už druhým rokem zapojena do projektu Bezpečná škola. Jeho cílem je vést žáky k tomu, aby při svých hrách a nejrůznějších aktivitách nezapomínali na svou bezpečnost a vyhnuli se zbytečným zraněním a úrazům.

[more]celý článek...
vloženo 17.04.2012

Inspekční zpráva

Ve dnech 14.–17. 2. 2012 prováděla na naší škola inspekční činnost Česká školní inspekce. Inspekční zprávu z této inspekce si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 12.04.2012

Třída aneb Stálý střet různých osobností

Problémové vztahy, narušené vztahy, ostrakizace, nadávky, pomluvy, urážky, ignorace až izolace, to jsou časté jevy, se kterými se dnes a denně setkáváme ve třídách. V různém rozsahu od lehkých náznaků až po dlouhodobé projevy ovlivňují každou třídu.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2012

Soutěž v tanci na tanečních podložkách

V pátek 30. 3. 2012 se již podruhé na naší škole uskutečnila soutěž „Taneční podložky“. Mezi dívky z druhého stupně se zapojily i slečny ze stupně prvního, a vytvořily tak mladší kategorii, ve které zvítězila Andrejka Pszczolková z V. A.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2012

Mini First Certificate

Ve dnech 29. a 30. března se ve zlínské základní škole Komenského II konala soutěž v anglickém jazyce Mini First Certificate. Z naší školy se zúčastnili žáci sedmých a devátých tříd.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2012

Aktivity vedené školní psycholožkou pro děti 1. stupně

Jak jsem Vás informovala na začátku školního roku, ve škole působí v rámci školní družiny čtyři skupiny pro děti prvního stupně. V úterý se setkáváme v tělocvičně se žáky 3. a 4. tříd. Formou pohybových her ze sebe děti postupně dostávají přebytečnou energii. Následně si zkoušíme pomocí modelových situací nejrůznější konflikty a jejich správné řešení.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2012

Trávnický cestopis

V pondělí 2. dubna se žáci 6. ročníku opět vžili do role cestovatelů, kteří se v pěti kolech zastaví na všech kontinentech, které pokořil Jirka Mára. Cestovatel na vozíku, který se svými nejbližšími procestoval celý svět. Pro nás se stal cestovatelem, který se nezalekl překážek a je nám vzorem. Symbolem našeho putování světem, který se teprve učíme poznávat.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2012

Noc s Andersenem

V pátek 30. března se mnoho škol a knihoven účastnilo už 12. ročníku mezinárodní akce zvané Noc s Andersenem. Celkem nocovalo ve školách a knihovnách 61 767 příznivců knih a literatury.

[more]celý článek...
vloženo 09.04.2012

Matematický klokan

V pátek 16. 3. 2012 se téměř všichni žáci 2. – 9. ročníku zúčastnili matematické soutěže Klokan. Zde jsou výsledky nejlepších z nich.

[more]celý článek...
vloženo 02.04.2012

Turnaj v sudoku

V pondělí 26. 3. 2012 byl pro žáky II. stupně připraven tradiční Turnaj v sudoku.

[more]celý článek...
vloženo 02.04.2012

Setkání učitelů s představiteli Města Otrokovice

28. března 2012 se u příležitosti výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského sešli v Otrokovické Besedě zástupci Města Otrokovice spolu s desítkami učitelů otrokovických základních a mateřských škol a pracovníků volnočasových aktivit.

[more]celý článek...
vloženo 02.04.2012

Den učitelů

28. března si každoročně připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského. Tento den byl na jeho počest stanoven jako Den učitelů.

[more]celý článek...
vloženo 30.03.2012

1. zábavné odpoledne pro předškoláky

Ve středu 21. března jsme přivítali jaro s budoucími prvňáčky na prvním zábavném odpoledni pro předškoláky a jejich rodiče.

[more]celý článek...
vloženo 26.03.2012

Turnaj v bowlingu

V sobotu 17. 3. 2012 ve Sportcentru v Otrokovicích proběhl další ročník Turnaje v bowlingu pořádaný Sdružením rodičů a přátel školy.

[more]celý článek...
vloženo 20.03.2012

Lyžařský výcvikový kurz

Sluníčko, modrá obloha bez jediného mráčku, půlmetru sněhu, upravená sjezdovka… tím vším nás přivítal ski areál Soláň – Bzové a horský hotel Lúka, kde se konal letošní lyžařský výcvikový kurz ZŠ Trávníky Otrokovice ve dnech 5. – 9. března.

[more]celý článek...
vloženo 15.03.2012

O pohár ministra školství ve florbalu

Dne 1. března 2012 se družstvo žáků naší školy zúčastnilo turnaje O pohár ministra školství v Napajedlích.

[more]celý článek...
vloženo 09.03.2012

Okrskové kolo soutěže dětských recitátorů

Ve středu 7. 3. odpoledne proběhlo na II. ZŠ v Napajedlích okrskové kolo recitační soutěže. Zúčastnili se žáci prvního i druhého stupně. 

[more]celý článek...
vloženo 09.03.2012

Beseda s Policií ČR

Minulý týden, 29. března, jsme měli my, žáci pátých tříd, zajímavou besedu s Policií České republiky o bezpečnosti na internetu, hlavně při komunikaci přes ICQ, facebook a při nějaké online hře.

[more]celý článek...
vloženo 09.03.2012

Školní kolo soutěže dětských recitátorů – I. stupeň

Ve středu 29. 2. odpoledne proběhlo na prvním stupni školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí žáci první až páté třídy – a to vítězové třídního kola.

[more]celý článek...
vloženo 07.03.2012

Beseda s Policií ČR

Dne 29. února se na naší škole uskutečnila beseda pro žáky 8. ročníku o trestné činnosti mladistvých a o trestné činnosti vykonávané na dětech a mladistvých.

[more]celý článek...
vloženo 02.03.2012

Turnaj ve stolním tenisu

V pátek 10. 2. se uskutečnil turnaj ve stolním tenisu.

[more]celý článek...
vloženo 01.03.2012

Sněhulákoviny

Letošní zima na nás sněhuláky vůbec nemyslela! Proto se všechna oddělení ŠD rozhodla přivolat sníh. Sníh jsme přivolávali 24. 1. a 31. 1. 2012 v tělocvičně. Do všeho jsme šli se soutěživým duchem.

[more]celý článek...
vloženo 17.02.2012

Pyžamové odpoledne

9. 2. 2012 se zástupci školního žákovského parlamentu a školní družiny rozhodli uspořádat pyžamové odpoledne. Vstupenkou na zábavné odpoledne bylo pyžamo.

[more]celý článek...
vloženo 17.02.2012

Lednové návštěvy z mateřských škol

V naší škole je již třetím rokem pěknou tradicí, že ji pravidelně navštěvují předškoláci. Od 13. do 23. ledna naši školu navštívili předškoláci ze čtyř otrokovických mateřských škol: MŠ J. Jabůrkové, MŠ Kvítkovice, MŠ Pastelková a MŠ Hlavní.

[more]celý článek...
vloženo 25.01.2012

Vánoční koledování v mateřské škole

V úterý dne 20. prosince 2011 navštívily děti ze všech našich prvních tříd kamarády v MŠ Hlavní a v MŠ Trávníky – Pastelková.

[more]celý článek...
vloženo 03.01.2012

Projekt Bezpečnost v zimě

Na naší škole se stalo samozřejmostí, že starší žáci pomáhají svým mladším kamarádům. Platí to také při zábavné poučné hře, ve které si osmáci připraví projekt pro žáky čtvrtých tříd a hravou formou jim vysvětlují pravidla bezpečného chování dětí v zimním období.

[more]celý článek...
vloženo 22.12.2011

PF 2012

Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví i pracovních úspěchů v roce 2012.

Zaměstnanci ZŠ Trávníky

[more]celý článek...
vloženo 16.12.2011

Naše – vaše Vánoce

V pondělí 12. 12. ráno nás navštívili kamarádi ze spřátelené slovenské školy z Dubnice nad Váhom.

[more]celý článek...
vloženo 15.12.2011

Provoz školy o vánočních prázdninách

V době vánočních prázdnin bude budova školy uzavřena.

[more]celý článek...
vloženo 15.12.2011

Den otevřených dveří

Obyčejně chodí do školy pouze děti. Ale v pondělí 12. 12. do naší školy zavítaly nejen děti, ale i jejich rodiče, babičky, dědečci, tety a strýcové. Tento den měla totiž Základní škola Trávníky otevřeno úplně pro všechny.

[more]celý článek...
vloženo 13.12.2011

Hrátky s čertem

5. 12. 2011 se uskutečnila ve školní družině tradiční ČERTOVSKÁ AKCE.

[more]celý článek...
vloženo 10.12.2011

Charitativní prodej pro CPK Chrpa

Naše škola se každoročně připojuje k charitativním akcím. První proběhla v minulém týdnu, kdy členové žákovského parlamentu prodávali míčky „Hopík“.

[more]celý článek...
vloženo 05.12.2011

Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, tak i letos navštívil naši školu Mikuláš se svojí družinou.

[more]celý článek...
vloženo 05.12.2011

Pozvánka na Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří na ZŠ Trávníky, který se uskuteční dne 12. 12. 2011 od 8 do 17 hodin. Program Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 04.12.2011

Beseda s ukázkami první pomoci

Dne 23. 11. 2011 se na naší škole uskutečnil preventivní program o zásadách první pomoci, který si pro žáky 8. ročníku připravila děvčata ze Střední zdravotnické školy Zlín.

[more]celý článek...
vloženo 30.11.2011

Karaoke show ve školní družině

Dne 22. 11. 2011 jsme se všechna oddělení školní družiny přesunula do společenské místnosti. Zde na nás čekalo překvapení.

[more]celý článek...
vloženo 28.11.2011

Rozpis obsazení tělocvičen pro školní rok 2011/2012

Rozpis obsazení tělocvičen pro školní rok 2011/2012 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2011

Nevšední výlet do pravěku

Už jste někdy viděli pravěké ještěry, jak okusují lávové kaktusy? Pochodující želví monstra, která se vzpínají na zadních a labužnicky si pochutnávají na listech keřů? A to vše v krajině, kterou kdybychom namalovali v hodině výtvarky, tak by nám pan učitel vynadal za neskonalý kýč? Ale my jsme to opravdu viděli! Na besedě s Jirkou Márou, který se svými rodiči opět navštívil naši školu a uchvátil nás velkolepou podívanou.

[more]celý článek...
vloženo 20.11.2011

Šukran, Súrie

Těmito slovy jsme se ve středu 9. listopadu rozloučili s milou dámou, jejíž domov je stovky kilometrů vzdálený a přitom jsme měli pocit, že je nám tak blízká.

[more]celý článek...
vloženo 10.11.2011

Pozvánka na procházku školou

V rámci projektu Těšíme se do školy zveme rodiče budoucích prvňáčků a jejich děti na zábavnou procházku školou v pondělí 28. 11. 2011 od 14:30 do 16:00 hodin.

[more]celý článek...
vloženo 09.11.2011

Důležité – nové číslo do ŠJ

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že na základě Vašich podnětů a vzhledem k častým poruchám telefonu ve školní jídelně dochází od 8. 11. 2011 ke změně telefonního čísla do školní jídelny. Nové telefonní číslo je 724 827 630. 

vedoucí školní jídelny

[more]celý článek...
vloženo 08.11.2011

Dračí hrátky

Přišel podzim. S ním i čas pouštění draků. Proto i my ve školní družině jsme se rozhodli 21. 10. 2011 přivítat podzimní čas.

[more]celý článek...
vloženo 31.10.2011

Když se řekne Vysočina

V pondělí ráno se nikomu z nás nechce vylézat z teplé peřiny a spěchat do školy. Pro naše deváťáky to 24. října ovšem neplatilo. Jede se na exkurzi!

[more]celý článek...
vloženo 31.10.2011

Projekt Bezpečnost na podzim

Rodiče nás od útlého věku poučují, jak se správně chovat, co dělat a co ne, čím bychom si mohli ublížit. Kdybychom vždycky dbali jejich dobře míněných rad, nečetli bychom nebo neslýchali v televizi o tragédiích, které naše vrstevníky často postihnou.

[more]celý článek...
vloženo 20.10.2011

Provozní řád školního hřiště

S provozním řádem školního hřiště se můžete seznámit zde.

[more]celý článek...
vloženo 18.10.2011

Informace školní psycholožky o aktivitách pro žáky I. stupně

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o programech, které jsme připravili v rámci družiny pro Vaše děti.

[more]celý článek...
vloženo 16.10.2011

Táhneme za jeden provaz

Začal školní rok a s ním i školní družina zahájila výpravu na Everest! Start byl 30. 9. 2011 na školním hřišti.

[more]celý článek...
vloženo 05.10.2011

Otrokovický in-line pohár pro ZŠ

V pátek 30. září 2011 se zúčastnila početná výprava reprezentantů ZŠ Trávníky Otrokovického in-line poháru  na ovále nedaleko školy.

[more]celý článek...
vloženo 05.10.2011

Dopravní soutěž 4. a 5. tříd

Ve středu 21. září se konala na školním hřišti dopravní soutěž 4. a 5. tříd. Soutěže se celkem zúčastnilo 27 dětí ze všech tříd.

[more]celý článek...
vloženo 27.09.2011

Exkurze v Archeoskanzenu v Modré

V úterý 13. září se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili prohlídky s výkladem v Archeoskanzenu v Modré u Velehradu.

[more]celý článek...
vloženo 20.09.2011

Rozvrh 3. tříd po dobu plavání

Rozvrh 3. tříd po dobu plavání si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 05.09.2011

Projekt EU – peníze školám

I naše škola se zapojila do projektu EU – peníze školám, a to prostřednictvím projektu s názvem Inovací vyučovacích metod ke zkvalitnění výuky.

[more]celý článek...
vloženo 05.09.2011

Přihlášení obědů na čtvrtek 1. 9. 2011

Kdo z žáků má zájem se stravovat již ve čtvrtek 1. 9. 2011, musí se objednat nejpozději do středy 31. 8. 2011 do 14:00 hodin buď na terminálu ve školní jídelně nebo v kanceláři školy.

Na obědy v pátek 2. 9. 2011 jsou již všichni strávníci automaticky objednaní.

Kdo z žáků nebude chtít jít v pátek 2. 9. 2011 na oběd, musí se odhlásit na terminálu nebo jej musí odhlásit zákonný zástupce telefonicky u vedoucí školní jídelny, a to nejpozději 2. 9. 2011 do 7:00 hodin (tel. 576 771 621, paní Janalíková).

[more]celý článek...
vloženo 29.08.2011

Informace o nových šatních skříňkách

Od 1. 9. 2011 budou žáci využívat nové osobní šatní skříňky. Klíč od skříňky budou vydávat třídní učitelé od 1. 9. proti vratné záloze 50 Kč. Dokud žák tuto zálohu nezaplatí, bude mít své osobní věci uložené v nezamčené skříňce.

[more]celý článek...
vloženo 25.08.2011

Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 bude 1. 9. 2011 v 8:00 hodin. Žáci 2.–9. ročníku zahajují školní rok v kmenových třídách, žáci 1. ročníku ve společenské místnosti. Prvňáčci si v tento den vezmou jen aktovku, pouzdro, přezůvky, 50 Kč jako zálohu na klíč od skříňky. Další pomůcky a informace dostanou od svých třídních učitelek.

[more]celý článek...
vloženo 25.08.2011

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně na školní rok 2011/2012

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně na školní rok 2011/2012 si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 19.07.2011

Žádosti o pronájem tělocvičen

Všechny potřebné informace k žádosti o pronájem tělocvičen ve školním roce 2011/2012 najdete zde.

[more]celý článek...
vloženo 01.07.2011

Školní časopis

2. číslo školního časopisu Trávnický školoběh si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 01.07.2011

Čtení pomáhá

Informace o projektu Čtení pomáhá si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 29.06.2011

Cesta kolem světa

Naše putování s cestovatelem Jirkou Márou začínáme symbolicky v zemi vycházejícího slunce. Poslední úterý před prázdninami nás navštívil se svými rodiči, aby se s námi podělil o zážitky z daleké cesty.

[more]celý článek...
vloženo 28.06.2011

Výlet za odměnu

Dne 24. června se uskutečnil výlet za odměnu do Zoo Lešná. Výletu se zúčastnili pod vedením paní učitelek Dany Staňkové a Leony Jelínkové vybraní žáci. Byli to zástupci školního žákovského parlamentu a nejlepší sběrači papíru za tento školní rok. Výlet byl uspořádán ve spolupráci se SRPŠ, které je sponzorem Zoo Lešná.

[more]celý článek...
vloženo 26.06.2011

Boty, boty, botičky ...

V úterý 21. 6. jsme se vydali s žáky osmých tříd do bývalého areálu Svitu ve Zlíně, do firmy MOLEDA, abychom prozkoumali tajemství výroby sportovní obuvi.

[more]celý článek...
vloženo 23.06.2011

Nevyzvednutá vysvědčení

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy.

Vyzvednout si je můžete v termínech:
1. 7.–15. 7. 2011 vždy v pondělí, středu nebo pátek v době od 8:00 do 10:00 hodin
29. 8.–31. 8. 2011 každý den od 8:00 do 10:00 hodin

[more]celý článek...
vloženo 23.06.2011

Osvětim, Krakow

Jednou z posledních akcí našich deváťáků byl poznávací zájezd do Osvětimi a do Krakowa.

[more]celý článek...
vloženo 21.06.2011

Osmáci vzali Brno útokem

Všichni víme, že jízda vlakem má své kouzlo ať je nám pět či padesát. Proto jsme se rozhodli zpříjemnit cestování i našim osmákům a vyrazili jsme do moravské metropole po kolejích.

[more]celý článek...
vloženo 20.06.2011

2. kolo voleb do školské rady

Vážení rodiče, v 1. kole voleb do školské rady žádný z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů.

Ředitelka školy vyhlašuje proto 2. kolo voleb do školské rady z řad zákonných zástupců.

[more]celý článek...
vloženo 15.06.2011

Zumba party

Zumba je fenomén, který se rozšířil po celém světě. Proto není divu, že se zumba objevila i u nás na škole. Děti se s ní mohou setkat na hodinách tělesné výchovy a především v pátečním tanečním kroužku. Pro ty, kteří ale tento kroužek nenavštěvují a přesto si chtěli zumbu vyzkoušet, se uskutečnila v pátek 10. 6. 2011 v místní tělocvičně Zumba párty.

[more]celý článek...
vloženo 13.06.2011

Memoriál Mgr. Marty Herdovej

Již tradičně se reprezentanti naší školy v úterý 7. 6. 2011 zúčastnili atletických závodů s názvem Memoriál Mgr. Marty Herdovej v Dubnici nad Váhom. Naše výprava se skládala ze třinácti žáků 6.–9. ročníku.

[more]celý článek...
vloženo 13.06.2011

3. setkání předškoláků

V pondělí 6. června 2011 jsme předškoláky i jejich rodiče provedli naší jedinečnou školní zahradou, kde se budoucí prváčci i jejich doprovod seznámili hravou formou se všemi biotopy. Po malém občerstvení si domů děti odnesly kromě omalovánek i malý dárek jako vzpomínku na lednový zápis do naší trávnické školy.

Milí prváčci, těšíme se na Vás v září!

Budoucí paní učitelky 1. tříd

[more]celý článek...
vloženo 12.06.2011

Poznávací zájezd do Anglie

V sobotu 21. května 2011 bylo po ránu před základní školou neobvykle živo. Žáci, učitelé i rodiče se chystali na dlouhou cestu napříč Evropou, přes kanál La Manche až do ostrovního státu Velká Británie.

[more]celý článek...
vloženo 12.06.2011

Film očima dětí

Město Otrokovice uspořádalo dne 30. 5. 2011 vernisáž výstavy výtvarných prací žáků u příležitosti 51. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín na téma Film očima dětí – pohádky od společnosti Walt Disney.

[more]celý článek...
vloženo 01.06.2011

3. setkání předškoláků

Pozvánku na 3. setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole si můžete prohlédnout zde. Tyto pozvánky budou dětem doručeny i do MŠ.

[more]celý článek...
vloženo 29.05.2011

Školní výlet do Prahy – IV. A a IV. B

12. května navštívily čtvrté třídy hlavní město Prahu. Pro některé žáky to byla úplně první návštěva.

[more]celý článek...
vloženo 20.05.2011

Kytičkový den

Každoročně se v květnu koná tzv. Kytičkový den – Den boje proti rakovině. Letos tento den připadl na 11. května. I naše škola se prostřednictvím školního žákovského parlamentu připojila k této významné akci.

[more]celý článek...
vloženo 18.05.2011

Exkurze Dlouhé Stráně

Pátek 13. 5. byl pro naše hokejisty smutným dnem, pro žáky 8. tříd byl však dnem plným dojmů a nezapomenutelných zážitků. Navštívili jsme překrásnou oblast severní Moravy – Jeseníky, kde byla našim cílem největší evropská přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.

[more]celý článek...
vloženo 16.05.2011

Volby do školské rady

Informace o volbách do školské rady si můžete prohlédnout zde.

[more]celý článek...
vloženo 13.05.2011

Kytičkový den

Vážení rodiče,

každoročně probíhá v celé České republice tzv. Kytičkový den. Také v naší škole bude v týdnu od 9. 5. do 13. 5. probíhat prodej žlutých kytiček. Cena jedné kytičky je 30 Kč. 

[more]celý článek...
vloženo 06.05.2011

Historicky první dívčí turnaj v ping-pongu

V pondělí 2. května 2011 se konal historicky první ryze dívčí turnaj ve stolním tenise. Účastnic sice nebylo mnoho, ale i tak zde vládla bojovná nálada, která všechny holky vyburcovala k téměř profesionálnímu výkonu.

[more]celý článek...
vloženo 05.05.2011

Šplhavec školy

V pátek 29. 4. se konal již tradiční boj o nejlepšího Šplhavce školy. Do soutěže byli vybráni 3 nejlepší zástupci z každé třídy, kteří si svůj nejlepší čas zajistili v hodinách tělesné výchovy.

[more]celý článek...
vloženo 05.05.2011

2. setkání předškoláků

V pondělí 2. 5. 2011 se v rámci projektu Těšíme se do školy konalo 2. zábavné odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče.

[more]celý článek...
vloženo 05.05.2011

Velikonoční řádění v ŠD

I my ve školní družině jsme si připomněli svátky jara. Povídali si o zvycích a tradicích. Vyráběli přáníčka, pohlednice. Barvili a zdobili vajíčka. Pěstovalo se obilí, plnily se úkoly (tradiční i netradiční).

[more]celý článek...
vloženo 03.05.2011

Stali jsme se pilotní kin-ballovou školou!

Velký míč, tři týmy, zábava, taktika, týmová spolupráce, smích … OMNIKIN žlutí … OMNIKIN zelení … OMNIKIN modří … Toto všechno je KIN-BALL. Co to je ten KIN-BALL a co znamená OMNIKIN?

[more]celý článek...
vloženo 28.04.2011

Dopravní soutěž

Ve středu 20. dubna 2011 se uskutečnilo oblastní kolo dopravní soutěže na dopravním hřišti vedle naší školy. Soutěžilo se v pravidlech silničního provozu, první pomoci a jízdě zručnosti.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2011

Turnaj v minikopané

Dne 20. 4. 2011 se naši kluci z osmých a devátých tříd, doplněni o posilu ze sedmé třídy, zúčastnili turnaje v minikopané na 2. ZŠ v Napajedlech.

[more]celý článek...
vloženo 26.04.2011

Sběr starých elektrospotřebičů

Sběr starých vyřazených elektrospotřebičů na naší škole proběhne ve čtvrtek 28. 4. 2011 od 13:15 do 15 hodin. Podrobnější informace si můžete přečíst zde.

[more]celý článek...
vloženo 20.04.2011

Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků

Dne 18. 4. 2011 se v předsálí Otrokovické Besedy uskutečnila vernisáž tradiční výstavy výtvarných prací žáků naší školy, tentokrát s názvem Příroda dětskýma očima, kterou připravila p. uč. Martina Zámečníková spolu s vyučujícími výtvarné výchovy na I. stupni a vychovatelkami ŠD.

[more]celý článek...
vloženo 20.04.2011

2. setkání předškoláků

Pozvánku na 2. setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole si můžete prohlédnout zde. Tyto pozvánky budou dětem doručeny i do MŠ.

[more]celý článek...
vloženo 19.04.2011

Po stopách energie

Na obzoru právě vycházelo sluníčko, když u školy zastavil žlutý autobus. Nastoupili jsme, zamávali paní ředitelce a paní zástupkyni, které nám přišly popřát šťastnou cestu, a vyrazili na celodenní výlet na Vysočinu. Do kraje, který je známý svou čistotou, malebnými kopečky a hlavně jadernou elektrárnou, na kterou jsme se nejvíce těšili.

[more]celý článek...
vloženo 19.04.2011

Exkurze – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Žáci II. A a II. B navštívili Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje.

[more]celý článek...
vloženo 19.04.2011

Skvělá škola v přírodě Všemina

Ve dnech od 11. do 15. dubna se žáci III. B, IV. A a IV. B zúčastnili dlouho očekávané školy v přírodě na hotelu Všemina.

[more]celý článek...
vloženo 19.04.2011

Exkurze – Řemeslo – návrat ke kořenům

A je to tady! Školní rok pomalu míří do cílové rovinky, deváťáci odpočítávají poslední dny před přijímacími zkouškami na střední školy a osmáci jim tajně závidí. Už to budou mít za sebou. A nás to čeká až za rok! Ale kterou školu si vybrat, který obor zvolit? Bude ta nová škola těžká? Jací tam budou učitelé? Zvládnu nové, neznámé, náročné učivo? Na tyto otázky se jen těžko hledají odpovědi, pokud si nemáme možnost školu prohlédnout, setkat se s učiteli a studenty a promluvit si o studiu přímo na místě.

[more]celý článek...
vloženo 14.04.2011

Taneční soutěž

Dne 11. 4. se poprvé uskutečnila soutěž v tanci na tanečních podložkách, kterého se zúčastnily dívky sedmých a devátých tříd. Tančí se na molitanových koberečcích, na kterých jsou znázorněny šipky. Na ty se dle hudby a počítače šlape tak, aby byl co nejpřesněji zachycen rytmus skladby. Složitost dané sestavy si můžete zvolit vždy sami.

[more]celý článek...
vloženo 13.04.2011

Beseda o Súdánu

Není to tak dávno, co na naší škole probíhala sbírka školních potřeb, hraček a oblečení určená dětem v dalekém Súdánu. Všichni si dobře pamatujeme, jak jsme přinesením pastelek, sešitů, omalovánek, plyšových hraček, ale i vlastnoručně nakreslených obrázků chtěli dát najevo, že nás zajímá osud dětí v tomto státě Afriky.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2011

Projekt Bezpečnost na jaře

Ve středu 6. dubna 2011 ožilo školní hřiště ZŠ Trávníky Otrokovice neobvyklým ruchem. Žáci se názorně seznamovali se vším, co je může potkat při volnočasových aktivitách na hřišti, na ulici a při využívání dopravních prostředků.

[more]celý článek...
vloženo 08.04.2011

Diamanty pro Japonsko

V pátek 11. 3. 2011 postihlo Japonsko silné zemětřesení a následná vlna tsunami dokončila zkázu, při níž přišlo o život mnoho lidí, vzala jim domovy, školy, továrny …

Vyhlásili jsme proto finanční sbírku na pomoc postiženým dětem, které během několika minut přišly o všechno. Pomyslné diamanty, které ve svých třídách žáci nasbírali, pošleme těm nejpotřebnějším.

[more]celý článek...
vloženo 07.04.2011

1. setkání předškoláků

V pondělí 28. 3. 2011 se konalo na naší škole 1. společné odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče. Předškoláci si ve skupinách pod vedením učitelek hráli na pejsky a kočičky, cvičili, zpívali, vyráběli bubliny, kreslili a poznávali své nové kamarády. Pro rodiče připravily besedu školní psycholožka s výchovnou poradkyní na téma předškolní věk a školní zralost.

Těšíme se další setkání začátkem května.

paní učitelky budoucích prvňáčků

[more]celý článek...
vloženo 06.04.2011

Turnaj v sudoku

V pondělí 28. 3. 2011 po vyučování se na druhém stupni sešli žáci, kteří rádi luští sudoku. Probíhalo školní kolo Turnaje v sudoku. Zúčastnil se ho rekordní počet soutěžících, celkem 41 žáků. V průběhu asi 1 hodiny chlapci a děvčata řešili 3 sudoku, od nejlehčího po nejtěžší. V rámci soutěžního klání žáci bojovali o celkové vítězství a postup do okresního kola

[more]celý článek...
vloženo 05.04.2011

Noc s Andersenem

První aprílovou noc strávily děti šestých tříd a IX. A ze ZŠ Trávníky Otrokovice spolu s 42 000 dětmi v celé republice velmi netradičně. Zapojili jsme se totiž již podruhé do mezinárodní akce Noc s Andersenem a zakončili jsme tak měsíc březen, který je spojený s knihou, s čtenáři a se čtením. Letošní noc se nesla v duchu pohádek Václava Čtvrtka, který se narodil 4. dubna 1911 a od jehož narození letos uplynulo 100 let.

[more]celý článek...
vloženo 04.04.2011

Rubikon aneb „Vsetín, Vsetín, už nás volá Vsetín!“

Středa 30. března – pro někoho možná obyčejný den v týdnu, ale pro žáky IX. A a jejich fanoušky den opravdu mimořádný. V Otrokovické Besedě se konalo oblastní kolo soutěže Rubikon, na které se naše vítězné družstvo ze školního kola pečlivě připravovalo. Se svými spolužáky se zdokonalovalo ve znalostech zákonů a pilovalo prezentace svých názorů na mnohdy nelehké otázky.

[more]celý článek...
vloženo 01.04.2011

Řekni drogám NE

Dne 8. 3. 2011 se žáci sedmých a osmých tříd zúčastnili besedy s názvem „Řekni drogám ne“, kterou pro ně připravil PhDr. Ivan Douda, vedoucí psycholog a supervizor Střediska prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN.

[more]celý článek...
vloženo 31.03.2011

Naše škola zdobí nové prostory Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín

Od tohoto školního roku je Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín přestěhována v nových prostorách, a sice ve 22. budově areálu bývalého Svitu ve Zlíně.
Naše škola se od podzimu podílí na její výzdobě. V čekárně, na chodbách i v jednotlivých pracovnách je možno spatřit práce žáků 1.–9. ročníku. Práce dětí se během roku obměňují, úspěch slavily zejména výzdoby halloweenská a vánoční.

[more]celý článek...
vloženo 27.03.2011

Matematický klokan

V pátek 18. 3. 2011 se uskutečnil další ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan. Stejně jako v loňském roce, i letos se do ní zapojili všichni žáci 2.–9. ročníku, pro které je soutěž určena. Žáci 2. a 3. tříd soutěžili v kategorii Cvrček, čtvrťáci a páťáci v kategorii Klokánek, pro žáky 6. a 7. ročníku je určena kategorie Benjamin a nejstarší žáci školy soutěžili v kategorii Kadet.

[more]celý článek...
vloženo 25.03.2011

Kniha je náš kamarád

V měsíci březnu jsme přivítali mezi sebe KNIHY. Žáci si přinesli své oblíbené knihy. Proběhla výstava a nechyběly ani úkoly, tajemné příběhy, pohádky a vše co jen trošku patří ke knihám.

[more]celý článek...
vloženo 23.03.2011

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 16. března 2011 proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda za účasti 29 žáků. Účastníci všech 3 kategorií plnili úkoly jednak bez použití atlasu, tak i s pomocí map ve školním atlasu světa.

[more]celý článek...
vloženo 21.03.2011

Výchovné koncerty v novém

Stejně jako v loňském roce, tak i letos navštívily všechny třídy prvního stupně výchovné koncerty předvedené Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.

[more]celý článek...
vloženo 19.03.2011

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve středu dne 9. 3. 2011 se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo recitační soutěže. Účast přijaly všechny tři otrokovické základní školy, ZŠ v Napajedlích, ZŠ Halenkovice a ZŠ Tlumačov.

[more]celý článek...
vloženo 14.03.2011

Turnaj v bowlingu

V sobotu 5. března 2011 se uskutečnil již tradiční Turnaj v bowlingu, který pro naše žáky připravili rodiče ze SRPŠ.

[more]celý článek...
vloženo 10.03.2011

Rubikon

V pátek 4. 3. 2011 proběhlo v naší tělocvičně školní kolo postupové soutěže Rubikon, která je zaměřena na posílení právního vědomí žáků, jejich schopnost správného rozhodování a umění vhodné prezentace na zadané téma.

[more]celý článek...
vloženo 07.03.2011

Hec olympiáda v ŠD

2. 3. 2011 byli všichni žáci, kteří navštěvují školní družinu na olympiádě. Účast byla slušná. Ten, kdo měl v pořádku obutí a cítil se fit, mohl jít na start. Nemyslete si, nebyla to ta klasická olympiáda. Tato byla celá naruby!!!

[more]celý článek...
vloženo 07.03.2011

Výtvarná soutěž Bezpečně na silnicích

Ve středu 2. března 2011 se uskutečnila vernisáž výtvarné soutěže Bezpečně na silnicích, kterou již potřetí pro žáky otrokovických základních škol vyhlásilo naše město.

[more]celý článek...
vloženo 03.03.2011

Předplatné nejmladšího diváka

Na naší škole vedeme žáky mimo jiné i ke kulturnímu životu a kultuře oblékání, a proto se přihlášení žáci prvního stupně pravidelně zúčastňují představení v Městském divadle Zlín v rámci Předplatného nejmladšího diváka. V letošním školním roce tuto akci organizujeme již potřetí.

[more]celý článek...
vloženo 02.03.2011

Lyžování na Kyčerce

Na úterý 1. března si naše paní učitelky objednaly nádherné počasí pro náš výlet na hory. Výlet se konal za finanční podpory Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště. Všichni jsme se moc těšili, přestože jsme se trochu báli, že lyžování už nebude možné a boby vezeme zbytečně.

[more]celý článek...
vloženo 02.03.2011
zobrazit pouze platné