ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Děkujeme, chválíme

Děkujeme, chválíme

Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativní sbírky pro Súdán.

Děkujeme frmě SMO a. s. za poskytnutí sponzorského daru škole na vylepšení vybavení učebny výtvarné výchovy.

Děkujeme manželům Januškovým za poskytnutí sponzorského daru naší škole.