ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Děkujeme, chválíme

Děkujeme, chválíme

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativní sbírky pro Súdán.

  • Děkujeme frmě SMO a. s. za poskytnutí sponzorského daru škole na vylepšení vybavení učebny výtvarné výchovy.

  • Děkujeme manželům Januškovým za poskytnutí sponzorského daru naší škole.

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do charitativního prodeje pro sdružení Šance na pomoc hematoonkologicky nemocným dětem. Zejména děkujeme těm, kteří zhotovili výrobky na prodej. Jsou to:

I. B – Brostíková Terezka, II. B – Kuchař Radim, II. C – Blahušová Barborka, Bojanovští Anička a Matyášek, III. A – Slezáková Pavla, Kalčáková Natálie, ovocný čaj – celá třída 15 ks, III. C – Mrázová Tereza, IV. B – Bár Petr, Krňávek Jaromír, Lejčková Barbora, Licov Michal, Mičutka Erik, V. A – Hutěčková Klára, Sukopová Natálie, Směták Vojtěch, V. B – Přikrylová Natálie, VI. A – Šafářová Veronika, Bartolomeu Paula, Chrástková Nikol, Vyoralová Anna-Marie, Slezák Tomáš, Blahuš Michal, VI. B – Vavruša Richard, Mrázová Kateřina, Kuchařová Eliška, VII. C – Bárová Nikol, Zapletalová Sára, Hejda Jan, VIII. A – Licov Martin, Durďáková Eliška, paní ředitelka Jana Večeřová, paní kuchařka Eva Ondřichová a paní učitelky Dana Mlčáková, Marcela Vrubelová a Miluše Štěpánová.