ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Dokumenty

Dokumenty

Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Dodatek ke školnímu řádu – květen 2020

Školní vzdělávací program

Školní řád

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školního klubu

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školní jídelny

Výroční zpráva školy o činnosti 2009/2010

Výroční zpráva o poskytování informací 2010

Výroční zpráva školy o činnosti 2010/2011

Výroční zpráva školy o činnosti 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti 2012/2013

Výroční zpráva školy o činnosti 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti 2014/2015

Výroční zpráva školy o činnosti 2015/2016

Výroční zpráva školy o činnosti 2016/2017

Výroční zpráva školy o činnosti 2017/2018

Výroční zpráva školy o činnosti 2018/2019

Provozní řád školního hřiště

Inspekční zpráva – únor 2012

Inspekční zpráva – leden 2018Formuláře ke stažení:

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Přihláška ke stravování

Odhláška ze školního stravování

Přihláška ke studiu na SŠ

Žádost o úlevy z tělesné výchovy

Žádost o přijetí žáka (přestup z jiné školy)

Oznámení o ukončení vzdělávání žáka

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení

Plná moc (k vyzvedávání žáka ze školy v době vyučování, ke sdělování informací o prospěchu a chování žáka, k omlouvání nepřítomnosti žáka)

Odchoděnka