ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Informace z parlamentu

Informace z parlamentu

Co se chystá...

28. března 1592 se narodil Jan Amos Komenský, pedagog, který si později vysloužil přízvisko Učitel národů. 28. březen se proto slaví jako Den učitelů. Učitelé naší školy ve spolupráci s žákovským parlamentem připravují v tento den pro žáky několik překvapení.

Žáci si budou moci vyzkoušet práci učitele a vést jimi připravenou hodinu. Přejeme všem, kteří tuto šanci využijí, aby se jim povedlo vše tak, jak si naplánují. O tom, jak hodiny pod vedením dětí probíhaly, vás budeme informovat.

A protože i učitelé, učitelky a paní vychovatelky byli kdysi dětmi, které chodily na základní školu, připravujeme na Den učitelů nástěnku s jejich fotografiemi právě z tohoto období. K tomu je připravena také třídní soutěž. Které třídě se podaří poznat nejvíce tváří?