ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - O nás

O nás

Dne 15. 11. 2007 bylo založeno občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Trávníky Otrokovice, o.s.
Sdružení řídí výbor, ale členy sdružení se stávají všichni rodiče, kteří zaplatí členský příspěvek na daný školní rok. Mohou tak využívat spolu se svými dětmi práva a výhody, jež plynou ze stanov a charakteru činnosti sdružení.

Ideálním stav by nastal, kdyby každá třída měla svého zástupce ve výboru. Veškeré naše snahy by měly pomoci vedení školy, pedagogům a hlavně našim dětem v jejich působení ve škole i mimo ni. Věříme, že pokud všichni (výbor, rodiče i učitelé) dáme síly a hlavy dohromady, můžeme přispět ke zlepšení, případně změnám k chodu školy a v oblasti mimoškolních aktivit. Rozhodně nechceme pracovat formálně, tak jak by tomu snad mohl napovídat název sdružení převzatý z dob působení v minulém režimu. Nechceme pouze vybrat členské příspěvky a přerozdělit je na stávající školní akce. Starost o finance, jakkoliv je jednou z činností sdružení, nebude jeho jedinou náplní. Výbor SRPŠ má vlastní samostatný program, jež se školou kooperuje. Zabývá se financováním potřeb dětí, organizací akcí i vážnými tématy souvisejícími se vztahy, chováním a prospěchem. Iniciuje otevírání otázek, jež mohou jakýmkoliv způsobem souviset s pobytem dětí ve výuce i mimo ni. Nejdůležitější činností sdružení je pořádání mimoškolních zájmových aktivit, soutěží, kroužků a akcí nejrůznějšího druhu.

Konkrétně z činnosti sdružení uvádíme:

  • pořádání sezónních akcí – Vánoční dílny a jarmark, Velikonoční dílny, Srdíčkové odpoledne (výroba dárků pro maminky), Dýňobraní, Turnaj v bowlingu, Sportovní dopoledne, netradiční sportovní klání Bez hranic (setkání „zdravých" a handicapovaných dětí) apod.
  • jako nezávislý finanční zdroj přispívá sdružení na školní aktivity tam, kde není v možnostech vedení školy najít mechanismy k financování specifických potřeb (např. odměny v soutěžích pořádaných školou, jízdné a startovné sportovních utkání, realizace a tisk školních novin, vybavení školní kuchyňky, nadstandardní sportovní vybavení, příspěvky na potřeby akcí pořádaných žákovským parlamentem...)
  • vyhledávání a vypracování grantů a žádostí o sponzoring
  • finanční i faktická spolupráce na vybavení školy, např. montáž dataprojektorů, repasování počítačů, zařízení odpočinkových koutů, herny a Školního klubu, které mají sloužit k využití volného času dětí a neformální výuce
  • spolupodílení se na diskuzi, týkající se fungování dětí ve škole, jejich chování, prospěchu, sociálních vazeb atd.


Všemi těmito aktivitami bychom chtěli přispět k tomu, aby školní prostředí bylo místem, kam děti chodí rády a kde je čeká nejen učení a získávání informací, ale i vzájemné setkávání, budování přátelských vztahů (nejen mezi dětmi samotnými, ale i učiteli a rodiči) a v neposlední řadě aktivně a zajímavě strávený volný čas.
Za uskutečněním všech našich aktivit stojí spousta práce a úsilí. Při vší snaze se nám nedaří realizovat všechno, co si přejeme a co vyplývá z potřeb školy. O tom, co uskutečníme, rozhodnete i vy rodiče svým zájmem, komunikací s námi i konkrétní pomocí. Nezapomínejte prosím, že většina z vás jste členy sdružení. Náš malý výbor, i když je připraven věnovat mnohý volný čas, vše nezvládne. Např. při realizaci akcí nám pomáhají naši partneři, přátelé, prarodiče a učitelé. Také bez vaší aktivní pomoci, organizační, sponzorské i jiné, se neobejdeme. Na třídních schůzkách a na webových stránkách se dovíte o hospodaření a akcích sdružení. Najdete zde i kontakty na všechny členy výboru a v odkazu „aktuality" i zprávy o tom, co se nám podařilo uskutečnit, co chystáme a s čím bychom potřebovali pomoci.

Vážení rodiče, vážení učitelé a naše děti – těšíme se na spolupráci s vámi a přejeme vám mnoho šťastných a radostných dní ve škole i mimo ni.

Výbor Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Trávníky Otrokovice, z. s.