ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Pedagogičtí pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci školy

I. stupeň | II.stupeň | Školní družina a školní klub | Školní psycholog

Učitelé I. stupně


Mgr. Gabriela Belantová
třídní učitelka V. A
kmenová učebna A 05
telefon: 576 771 612
e-mail: belantova(zavináč)zsotrtrav.czAlice Bobalová
asistentka pedagoga ve třídě IV. A 
kmenová učebna A 07
telefon: 576 771 612
e-mail: bobalova(zavináč)zsotrtrav.cz 


 

Mgr. Jaromír Brázdil 
třídní učitel IV. B
kmenová učebna A 24
telefon: 576 771 613
e-mail: brazdil(zavináč)zsotrtrav.cz

 


Martin Hložek
třídní učitel III. C
kmenová učebna A 25
telefon: 576 771 613
e-mail: hlozek(zavináč)zsotrtrav.cz 


Mgr. Marcela Kašpárková
třídní učitelka III. A
kmenová učebna C 15
telefon: 576 771 615
e-mail: kasparkova(zavináč)zsotrtrav.cz


Mgr. Irena Miklová
třídní učitelka IV. A
koordinátorka ŠVP
kmenová učebna A 07
telefon: 576 771 612
e-mail: miklova(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Dana Mlčáková
třídní učitelka I. B
kmenová učebna A 17
telefon: 576 771 614
e-mail: mlcakova(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Jaroslava Onderková
třídní učitelka II. A
kmenová učebna A 04
telefon: 576 771 612
e-mail: onderkovaj(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Lenka Onderková
třídní učitelka II. C
kmenová učebna A 16
telefon: 576 771 614
e-mail: onderkoval(zavináč)zsotrtrav.cz


Mgr. Dana Staňková
třídní učitelka II. B
kmenová učebna A 27
telefon: 576 771 613
e-mail: stankova(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Mgr. Renata Šivicová
třídní učitelka I. A
kmenová učebna A 26
telefon: 576 771 613
e-mail: sivicova(zavináč)zsotrtrav.cz

 


Mgr. Marcela Vrubelová
třídní učitelka V. B
výchovná poradkyně
kmenová učebna A 14
telefon: 576 771 616
e-mail: vrubelova(zavináč)zsotrtrav.cz

PaedDr. Hana Vyoralová
třídní učitelka III. B
garant spolupráce s MŠ
kmenová učebna A 15
telefon: 576 771 614
e-mail: vyoralova(zavináč)zsotrtrav.cz


 

Irena Malíková
asistentka pedagoga ve třídě III. A
kmenová učebna C 15
telefon: 576 771 615                          
e-mail: malikova(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Učitelé II. stupně

 

Mgr. Martina Fabriková
třídní učitelka VIII. B
kmenová učebna C 06
telefon: 576 771 607   
e-mail: fabrikova(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Mgr. Kateřina Herfurtová
třídní učitelka VI. B
kmenová učebna B 14
telefon: 576 771 605
e-mail: herfurtova(zavináč)zsotrtrav.cz

 


Mgr. Marie Heryánová
učebna C 27
telefon: 576 771 610
e-mail: heryanova(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Eva Horňáková
statutární zástupkyně ředitelky školy
koordinátorka ŠVP
metodička ICT
telefon: 576 771 609
e-mail: hornakova(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Miroslava Málková
třídní učitelka VII. A
koordinátorka EVVO
kmenová učebna C 14
telefon: 576 771 608
e-mail: malkova(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Zuzana Pokorná
třídní učitelka VIII. A
kmenová učebna C 17
telefon: 576 771 608
e-mail: pokorna(zavináč)zsotrtrav.cz

Šárka Schlichtsová
učitelka II. stupně
učebna B 28, B 16
telefon: 576 771 604
e-mail: schlichtsova(zavináč)zsotrtrav.cz

Radomír Schoř
učitel II. stupně
telefon: 576 771 619
e-mail: schor(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Mgr. Jana Šafránková
učitelka II. stupně
učebna C 04
telefon: 576 771 617
e-mail: safrankova(zavináč)zsotrtrav.cz

 


 

Bc. Pavlína Šindelářová
asistentka pedagoga ve třídě IX. A
kmenová učebna C 07
telefon: 576771 608
e-mail: sindelarova(zavináč)zsotrtrav.cz

 


Mgr. Miluše Štěpánová
třídní učitelka VI. A
metodička prevence rizikového chování
kmenová učebna C 26
telefon: 576 771 610
e-mail: stepanova(zavináč)zsotrtrav.cz


PaedDr. Pavel Štěpán

učitel II. stupně
učebna B 29
telefon: 576 771 606
e-mail: stepan(zavináč)zsotrtrav.cz


 

Mgr. Denisa Trčková
třídní učitelka VII. C
kmenová učebna C 25
telefon: 576 771 610
e-mail: trckova(zavináč)zsotrtrav.cz

 


Mgr. Jana Večeřová
ředitelka školy
telefon: 576 771 602
e-mail: vecerova(zavináč)zsotrtrav.cz

Mgr. Oldřiška Vobrová  
třídní učitelka IX. A
kmenová učebna C 07
telefon: 576 771 607
e-mail: vobrova(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Ing. Alena Zubalíková
třídní učitelka VII. B
učebna B 18
telefon: 576 771 605                         
e-mail: zubalikova(zavináč)zsotrtrav.cz 


Školní družina


Renata Dovrtělová
vychovatelka školní družiny
učebna D 08
telefon: 576 771 611
e-mail: dovrtelova(zavináč)zsotrtrav.cz


Hana Ficková
vedoucí vychovatelka školní družiny
učebna D 06
telefon: 576 771 622
e-mail: fickova(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Michaela Galová
vychovatelka školní družiny
učebna D 10
telefon: 576 771 603
e-mail: galova(zavináč)zsotrtrav.cz

 Mgr. Erika Müllerová
vychovatelka školní družiny
učebna A 08
telefon: 576 771 618
email: mullerova(zavináč)zsotrtrav.cz 

 
Bc. Blanka Pechalová
vychovatelka školní družiny
učebna A 06
telefon: 576 771 620
email: pechalova(zavináč)zsotrtrav.cz 

 


 

Mgr. Jana Šafránková
vychovatelka školního klubu
místnost B 04
telefon: 576 771 617
e-mail: safrankova(zavináč)zsotrtrav.cz

 

Školní psycholog
Mgr. Helena Křížová             

školní psycholožka
místnost C 29
telefon: 576 771 623
e-mail: krizova(zavináč)zsotrtrav.cz