ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Plán akcí školní družiny

Plán akcí školní družiny

Září
Duhová bublina – seznamovací a kontaktní hry na utužení kolektivu 

Říjen
Dubínkovvo dobrodružství

Listopad
Drakiáda – draci, kam se podíváš

Prosinec 
Den otevřených dveří a vánoční dílničky

Leden
O krůček blíž k vědě 
Filmové představení v Otrokovické Besedě (odměna za vysvědčení)

Únor
Masopustní rej 

Březen
Probouzení přírody – rostliny a živočichové na jaře

Duben
Jarní šifrování
Nocování ve družině
(2. ročník)

Květen
Jarní skákanda
MFFDM Zlín – filmové představení a výtvarná soutěž

Červen
Duhové barvičky – kreslení na chodníku
Dětská pouť – rozloučení se školou