ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Plán akcí školní družiny

Plán akcí školní družiny

Září
Strom přátelství – seznamovací a kontaktní hry na utužení kolektivu v jednotlivých odděleních školní družiny

Říjen
Týden s panem Brambůrkem – vše o bramborách

Listopad
Už vím proč – odpoledne plné vědy

Prosinec 
Den otevřených dveří a vánoční dílničky
Vánoční koledování

Leden
Co babička vařívala – krajové speciality a potraviny
Filmové představení v Otrokovické Besedě (odměna za vysvědčení)

Únor
Víš kdo jsem? – stezka za poznáním významných českých osobností

Březen
Staré pověsti české a vše kolem nich

Duben
Lidové a krajové umění
Nocování ve družině
(2. ročník)

Květen
Exkurze do Dinoparku Vyškov
MFFDM Zlín – filmové představení a výtvarná soutěž

Červen
Duhové barvičky – kreslení na chodníku
Dětská pouť – rozloučení se školou