ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Poradce pro volbu povolání

Poradce pro volbu povolání

Informace pro rodiče žáků, kteří ukončí školní docházku ve školním roce 2018/2019

• Návštěva Úřadu práce Zlín se uskutečnila ve dnech 11. a 15. 10. 2018.

• Informační schůzka pro zákonné zástupce k přijímacímu řízení na střední školy proběhne v pondělí 12. 11. 2018 v 16:00 hod. ve společenské místnosti.

• Atlas školství dostal každý žák ukončující školní docházku v tomto roce. Obsahuje přehled všech oborů středních škol včetně počtu přijímaných studentů a informace o učňovských oborech, které jsou finančně podporovány.

• Dny otevřených dveří jednotlivých středních škol naleznete na webových stránkách středních škol. Využijte pokud možno v odpoledních hodinách.

• Informace o jednotných přijímacích zkouškách najdete na těchto odkazech: www.cermat.cz, www.zkola.cz 

Důležité termíny:

• Přihlášky na obory s talentovou zkouškou podá zákonný zástupce žáka řediteli střední školy do 30. 11. 2018, na obory bez talentové zkoušky do 1. 3. 2019 (poštou doporučeným dopisem nebo osobně).

Informace o přijímacím řízení a termínech jednotlivých přijímacích zkoušek najdete na odkazu:

www.zkola.cz v sekci  Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy"
(https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-st%C5%99edn%C3%AD-%C5%A1koly-a-vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A9-%C5%A1koly.aspx).
Zde najdete i prezentaci k přijímacímu řízení.

 

 

Mgr. Martina Fabriková, kariérová poradkyně
tel. číslo: 576 771 607