ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Školní družina a školní klub

Školní družina a školní klub

V letošním školním roce 2020/2021 má naše školní družina 139 přihlášených žáků, kteří navštěvují 5 oddělení, kde s nimi pracují paní vychovatelky Renata Dovrtělová, Hana Ficková, Bohdana Hostašová, Erika Müllerová a Irena Malíková, asistent pedagoga Martin Červenka a školní asistent Jiří Ovečka.
Školní družina je v provozu denně od 6:00 do 7:35 hod. a od 11:40 do 16:30 hodin.
Vzhledem k epidemiologické situaci a v souladu s doporučeními Ministerstva zdravotnictví a školství zájmové útvary ŠD v tomto školním roce neprobíhají.

Činnost školního klubu probíhá v letošním školním roce 2020/2021 formou zájmových útvarů. Žáci si mohou prohloubit vědomosti v českém jazyce a matematice, zapojit se do školního parlamentu, naučit se společensky chovat a tančit polonézu. 

Školní klub nabízí žákům naší školy aktivní a smysluplné využití volného času.

 

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu