ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Trávníky pracuje ve školním roce 2020/2021 v tomto složení:
Mgr. Vendula Bednaříková – vedoucí ŠPP, školní psycholog
Mgr. Irena Miklová, Mgr. Magda Rozmánková – garant spolupráce s MŠ
Mgr. Martina Fabriková – výchovný poradce, poradce pro volbu povolání
Mgr. Miluše Štěpánová, Mgr. Pavlína Šindelářová – školní metodik prevence
Mgr. Lenka Onderková – garant pro práci s nadanými žáky
Bc. Veronika Hozáková – speciální pedagog
Irena Malíková – školní asistentka
BcA. Jiří Ovečka – školní asistent

Školní psycholog

Školní metodik prevence

Výchovný poradce

Speciální pedagog