ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Trávníky pracuje ve školním roce 2017/2018 v tomto složení:
Mgr. Helena Křížová – vedoucí ŠPP, školní psycholožka
PaedDr. Hana Vyoralová – garant spolupráce s MŠ
Mgr. Marcela Vrubelová – výchovný poradce
Ing. Alena Zubalíková – poradce pro volbu povolání
Mgr. Miluše Štěpánová – školní metodik prevence
Mgr. Jaromír Brázdil – garant pro práci s nadanými žáky
Bc. Blanka Pechalová – školní asistentka

Školní psycholog

Školní metodik prevence

Poradce pro volbu povolání