ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Trávníky pracuje ve školním roce 2019/2020 v tomto složení:
Bc. Martin Vencel – vedoucí ŠPP, školní psycholog
Mgr. Marcela Kašpárková – garant spolupráce s MŠ
Mgr. Martina Fabriková – výchovný poradce, poradce pro volbu povolání
Mgr. Miluše Štěpánová – školní metodik prevence
Mgr. Lenka Onderková – garant pro práci s nadanými žáky
Mgr. Vlastimil Kamrla – speciální pedagog
Irena Malíková – školní asistentka
BcA. Jiří Ovečka – školní asistent

Školní psycholog

Školní metodik prevence

Poradce pro volbu povolání