ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Školní psycholog

Školní psycholog

Milí žáci a vážení rodiče,

od září 2020 pracuji na škole jako školní psycholožka a zde bych vám chtěla krátce popsat, kdo jsem a jak ve škole pracuji. Vystudovala jsem obor psychologie na UP v Olomouci a poté akreditovaný specializační čtyřsemestrální kurz „Školní psycholog a školní speciální pedagog“, pořádaný Institutem celoživotního vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci. V letošním roce bych ráda absolvovala „Kompletní Kurz krizové intervence“ také při UP v Olomouci. 

Moje pracovna se nachází v pavilonu A v prvním patře (č. A 111).

Co dělá ve zkratce školní psycholog?

Školní psycholog pracuje s jednotlivci, ale i s celými třídními kolektivy, dodržuje etické zásady, jako je například mlčenlivost, může provádět psychologickou diagnostiku, poskytuje krátkodobou i dlouhodobou psychologickou péči, pomáhá se zvládáním krizových situací. 

Dokáže poradit, jak se učit, poradí s výběrem střední školy, pomůže se zvládáním projevů rizikového chování, dokáže včas rozpoznat poruchy učení a nastavit vhodná podpůrná opatření.

SNOEZELEN

V naší škole  se nachází multisenzorická relaxační místnost, která byla za přispění rodičů vybavena multisenz. prvky, a slouží nyní pro setkávání dětí v již tradičně zavedených kroužcích. Pravidelný kroužek „Neposeda“ je pro děti z 1.stupně s poruchou pozornosti či hyperaktivitou, dále je to „Kecálek“ dobrovolný pro všechny děti z 1. stupně, které navštěvují družiny – zde se věnujeme např. nácviku relaxace a imaginace, děti zde mohou v bezpečném prostředí sdělovat své obavy a problémy, zařazujeme prvky muzikoterapie, arteterapie, společný čas můžeme věnovat nácviku komunikačních technik, společným řešením problémů, které ve škole vznikají a dalším činnostem a hrám dle zájmu a potřeb dětí. 

Ve volných přestávkách a hodinách mohou děti z 1. i 2. stupně navštěvovat snoezelen v rámci „Relaxačních chvilek“. 

Tuto místnost lze využívat i individuálně, kde se pod mým vedením můžeme věnovat různým metodám navozujícím zklidnění, zmírňování napětí např. před testy či zkoušením. Snoezelen se nachází v pavilonu A v přízemí.

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Na škole je i umístěna v pavilonu C ve druhém patře schránka důvěry, která slouží pro jakékoliv slušné dotazy. Odpovědi na tyto dotazy můžou pak tazatelé najít na nástěnce v prvním mezipatře na pavilonu C (2. stupeň).

Nástěnka školního psychologa se pak nachází na panelu při vstupu vpravo u šaten. Na nástěnce jsou dostupné informace týkající se činnosti ŠPP, můžete zde nalézt zajímavosti a podnětné informace z oblasti psychologie a příspěvky k aktuálním tématům, která se v průběhu školního roku objevují.
Aktuálně v době uzavření škol kvůli pandemii covid-19 mě můžete kontaktovat na email bednarikova@zsotrtrav.cz, přes Edookit, Instagram (psycholozkazstravniky) a po předchozí domluvě přes Skype. Ráda vám budu nápomocna ve chvílích, kdy si nebudete vědět rady ať už se školou nebo osobními problémy nebo kdykoliv pocítíte, že by se vám rada psychologa mohla hodit. Ráda vám pomůžu a poradím.
Přeji vám mnoho úspěchů ve školním roce a budu se těšit na spolupráci.

Mgr. Bc. Vendula Bednaříková, školní psycholožka

Kontakt na školního psychologa:

Pracovna: pavilon A, 1. poschodí, místnost č. A 111
Telefon: 576 771 623
Email: bednarikova@zsotrtrav.cz

Jak pomáhá školní psycholog

Učení

Komunikace

Některé příčiny školního neprospěchu