ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Termíny

Termíny

Sběr papíru se bude konat 1× za 2 měsíce vždy ve středu a čtvrtek od 14:30 do 16:30 hodin. Současně se sběrem papíru bude probíhat i sběr elektroodpadu (vyřazené elektrospotřebiče) a mobilních telefonů.

Září
Středa 25. 9. 2019
Čtvrtek 26. 9. 2019

Listopad
Středa 27. 11. 2019
Čtvrtek 28. 11. 2019

Leden
Úterý 28. 1. 2020
Středa 29. 1. 2020

Březen
Středa 25. 3. 2020
Čtvrtek 26. 3. 2020

Květen
Středa 27. 5. 2020
Čtvrtek 28. 5. 2020

Prosíme, abyste přinesený sběr sami uložili na váhu a následně do kontejneru.

Rodiče mohou vozit větší množství sběru do areálu PSG, do firmy Suez. Zde nahlásí školu a jméno žáka, popř. třídu. Bude jim vystaven vážní lístek, který poté odevzdají ve škole. Sběr mohou dovézt kdykoliv v pracovní dny do 14 hodin.