ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Stránky Města Otrokovice: www.otrokovice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Vzdělávací a informační portál školství Zlínského kraje: www.zkola.cz

Portál karierového poradenství Zlínského kraje: www.zkariera.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce: www.infoabsolvent.cz