ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Z historie školy

Z historie školy

 

Dosud největší otrokovické sídliště začalo vyrůstat od poloviny šedesátých let mezi tokem Dřevnice a silniční komunikací směrem k Malenovicím. Byl zde vybudován velký sídelní celek výškových a čtyřpodlažních domů, jenž měl téměř 2000 bytových jednotek s bezmála 7000 obyvateli. Postupně byl vybaven sítí prodejen, služeb, jeslemi a mateřskými školami, moderní základní školou i sportovním areálem. Dostalo se mu názvu Trávníky.

Naše škola byla slavnostně otevřena 1. září 1975. Jsme velká sídlištní škola – 4 pavilony propojené spojovacím traktem s šatnami a třídami školní družiny, ze kterých je možno přímo vyjít ven na trávu – pavilon D. V pavilonu A jsou třídy pro I. stupeň, v pavilonu B jsou odborné pracovny informatiky, chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné a hudební výchovy. V pavilonu C jsou třídy pro žáky II. stupně. V pavilonu E je školní jídelna, jedna třída školní družiny a dvě tělocvičny. Škola má také hřiště a školní pozemky.