ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace - Základní principy školy

Základní principy školy

Co nás drží nad vodou - aneb tři základní principy naší školy

  • Výuka - efektivní; poznávání světa, sebe a ostatních aktivními metodami, propojení školy se životem
  • Vztahy a pravidla - vzájemné respektování, důvěra, vstřícnost a důslednost, pěstování vztahů pomocí společných prožitků, vstřícná komunikace žák - učitel - rodič; pravidla spoluvytvářejí učitelé a děti
  • Prostředí - „rodinné", bezpečné, přátelské, příjemné, podnětné

Z těchto tří principů vyplývají základní požadavky

  • na žáka naší školy: schopnost akceptovat pravidla a styl práce, schopnost sebekázně a respektování ostatních
  • na učitele naší školy: kvalifikace, vysoká profesionální úroveň, jejíž samozřejmou součástí je soustavné další vzdělávání; tvořivost, flexibilita, respektování ostatních, spolupráce, komunikativnost, soulad s filosofií školy a ochota spoluvytvářet, pěstovat a rozvíjet její principy
  • na rodiče našich žáků: přijetí a akceptace principů naší školy, ochota otevřené, vstřícné a konstruktivní spolupráce se školou, ochota sdílet tradiční školní aktivity dětí a rodičů